Om passordbeskyttelse i OneNote

Passordbeskyttelse i Microsoft Office OneNote 2003 er utformet for å forhindre at uvedkommende får tilgang til notatene, samtidig som fleksibiliteten og brukervennligheten i OneNote opprettholdes. Det er viktig å ha muligheten til å kontrollere hvem som har tilgang til notatene, uansett om du bruker OneNote til å skrive notater på skolen, referat fra et møte på jobben, dagbok eller weblogg hjemme eller personlig informasjon om deg selv eller venner og familie.

 Obs!   Funksjonen eller funksjonaliteten som er beskrevet i dette emnet, er bare tilgjengelig hvis du har installert Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 1. Hvis du vil vite mer om denne oppdateringspakken og hvordan du laster den ned, se emnet om oppdateringspakkefunksjoner i OneNote 2003.

Når brukes notatblokksikkerhet?

Følgende scenarier er de mest vanlige i forbindelse med kontroll av tilgang til informasjon i dagboken:

Personvern    Det kan hende at notatblokken inneholder en egen inndeling eller mappe som inneholder personopplysninger, for eksempel hjemmeadresse, telefonnumre, personnummer, bank- og kredittkortnumre, påloggingsinformasjon for webområde og lignende informasjon. I disse tider med økende tyveri av identitetsinformasjon, kan det være risikabelt å la denne typen informasjon være ubeskyttet. OneNote krypterer beskyttede inndelinger for å øke sikkerheten for personopplysningene dine.

Fleksibel sikkerhet    I OneNote kan du legge inn alle notatene dine. Hvis du bruker OneNote til å dokumentere livet på skolen, jobben og hjemme, vil du sannsynligvis ha inndelinger for hver av disse områdene. Avhengig av behovet for å dele informasjonen med andre, kan du tilordne forskjellige passord til de ulike inndelingene, noe som gjør det enklere å styre tilgangen til notatene.

Sikker mobilitet    I motsetning til passord på datamaskiner, som kontrollerer tilgang til datamaskinen, men som ikke beskytter individuelle filer på maskinen, er passordbeskyttelsen i OneNote knyttet til hver enkelt notatblokkfil. Beskyttede inndelinger i notatblokken er sikret selv om notatblokkfilen kopieres til en annen datamaskin eller filserver, eller hvis du mister eller blir frastjålet den bærbare datamaskinen eller tavle-PCen.

Arbeide med beskyttede filer

Når du arbeider med passordbeskyttede inndelinger i notatblokken, forblir inndelingen ulåst i en tidsperiode som du kan angi. Når du navigerer bort fra en beskyttet inndeling, eller når du lukker OneNote, låses den beskyttede inndelingen, og riktig passord kreves for å vise eller redigere inndelingen på nytt. Når du har angitt et passord for en inndeling i notatblokken, kan du enkelt endre eller fjerne det.

Passordbeskyttede inndelinger i notatblokken er enkle å få tilgang til og bruke, men det er mulig at følgende OneNote-funksjoner påvirkes i de passordbeskyttede inndelingene:

Notatblokksøk    Bare ubeskyttede inndelinger kan inkluderes i et notatblokksøk. Lås først opp inndelingene du vil ha med, for å inkludere beskyttede inndelinger når du søker i notater.

Delte økter    Beskyttede inndelinger kan bare inkluderes i en delt notatøkt hvis disse inndelingene låses opp før du starter eller blir med i økten.

Sammendrag for notatflagg    Notatflagg som brukes på sider i beskyttede inndelinger, inkluderes ikke i notatflaggsammendraget med mindre inndelingene låses opp først.

Tips for bruk av passordbeskyttelse i OneNote

Følgende viktige hensyn må tas ved bruk av passordbeskyttelse i OneNote:

Bruk avanserte passord som kombinerer store og små bokstaver, tall og symboler. Enkle passord har ikke slike kombinasjoner. Avansert passord: Y6dh!et5. Enkelt passord: Hus27. Et passord bør være på 8 tegn eller flere. Et passorduttrykk på 14 eller flere tegn er best. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bidra til å beskytte dine personlige opplysninger med avanserte passord.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 
 
Gjelder:
OneNote 2003