Vise fakturaen for Office 365

Du kan vise fakturaoversikten eller fakturaen for å få informasjon om abonnementsavgiftene for Office 365. Du kan også skrive ut eller lagre fakturaen.

Fakturaen vises på én av to måter. Se trinnene som samsvarer med funksjonaliteten i Office 365-portalen:

Du er kanskje også interessert i andre måter å behandle faktureringen på:

Vise fakturaen

 Obs!     Du må være en global administrator eller faktureringsadministrator for å kunne vise fakturaoversikten for Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter . Du må bare være en administrator for å kunne vise fakturaoversikten for Office 365 Small Business.

Slik viser du fakturaoversikten eller faktureringshistorikken

 1. Gå til Lisensiering-siden (eller klikk Administrator > Lisensiering eller Administrator > Administrere og kjøpe lisenser), og klikk deretter navnet på abonnementet ditt.

Bilde av Abonnement-kolonne i Office 365 som inneholder klikkbare abonnementnavn

 1. Klikk Vis fakturaerAbonnementsdetaljer-siden.

Bilde av Abonnementsdetaljer-siden i Office 365 med koblingen Vis fakturaer til høyre for plannavnet

 1. I Elektronisk faktura kan du gjøre følgende:
  1. Velge Faktureringsperiode som du vil se avgiftene for. Du kan vise avgifter for gjeldende og tidligere måneder.
  2. Endre Visningstype for å se avgifter etter produkt eller linjeelement.
  3. Vise et diagram over Faktureringslogg for å sammenligne kostnader over tid.
  4. Vise hvor mange lisenser du ble belastet for ved å klikke navnet på abonnementet under Gjeldende avgifter.

Bilde av Office 365-fakturaen som viser hvor du kan velge Faktureringsperiode, Visningstype og Faktureringslogg øverst, og hvor du kan klikke navnet på planen nær midten for å vise detaljer

Elektronisk faktura for Office 365

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skrive ut eller lagre fakturaen

Du kan få tilgang til og skrive ut en PDF-versjon av fakturaen for bestillingene dine.

 1. Klikk Fakturaer som kan skrives ut øverst til høyre i Elektronisk faktura.

Vise utskrivbare fakturaer i Office 365

 1. Velg en Faktureringsperiode, og klikk deretter fakturaen du vil skrive ut.

Bilde av rullegardinlisten for faktureringsperioden og koblingen til PDF-versjonen av fakturaen i Office 365

 1. Skriv ut eller lagre PDF-filen fra PDF-leserprogrammet.

En annen måte å vise, skrive ut eller lagre fakturaen på

 Obs!     Du må være en global administrator eller faktureringsadministrator for å kunne vise fakturaoversikten for Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter .Du må bare være en administrator for å kunne vise fakturaoversikten for Office 365 Small Business .

Slik viser du fakturaoversikten eller faktureringshistorikken

 1. Gå til Lisensiering-siden (eller klikk Administrator > Lisensiering eller Administrator > Administrere og kjøpe lisenser), og klikk deretter Fakturering.

Bilde som viser koblingen Fakturering som du kan klikke for å se fakturaen

 1. Velg måneden og datoen for fakturaen du vil se, på Fakturering-siden, og klikk deretter Vis.

Bilde av rullegardinlistene for måned og år i Office 365 som du kan velge for å vise fakturaen

 1. Klikk Vis detaljer
 2. Ordredetaljer-siden:
 • Hvis du vil skrive ut eller lagre en PDF-kopi av fakturaen, klikker du Vis faktura (*.pdf)
 • Hvis du vil vise detaljer, klikker du pil ned ved siden av abonnementsnavnet

Bilde av koblingen Vis faktura og pilen du kan klikke for å vise fakturadetaljer i Office 365

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Small Business – administrator