Oversikt over Kalender

Du kan bruke kalenderen til å opprette og spore avtaler og møter. Du kan opprette flere kalendere, koble til andre personers kalendere og dele kalenderen med andre personer i organisasjonen.

I denne artikkelen


Det som vises i Kalender

Nest etter innboksen er kalenderen der du sannsynligvis kommer til å bruke mesteparten av tiden når du bruker Outlook web-app. Du kan vise kalenderen på fire ulike måter: dag, arbeidsuke, uke og måned.

Rask oversikt over hendelsesdetaljer

Du kan klikke en hendelse i kalenderen hvis du vil vise en rask oversikt over hendelsen.

Når du oppretter en hendelse, vises du som oppretteren av den. Hendelsen har en kobling du kan klikke for å redigere eller slette den.

Hurtigvisning av hendelse

Et møte du er invitert til, viser hvem som er arrangør, og har koblinger du kan klikke for å svare på invitasjonen. Hvis arrangøren har inkludert en invitasjon til et elektronisk møte, vises en kobling du kan klikke for å bli med på møtet.

Hurtigvisning av møte

Ukesvisning

Ukevisning er standardvisningen når du åpner kalenderen for første gang i Outlook web-app. Du kan endre dette til dag, arbeidsuke eller måned ved å bruke alternativene øverst i hjørnet.

Ukevisning for kalender

 1. Opprett en ny hendelse ved å klikke ny Ny hendelse. En hendelse kan være en avtale, et møte eller en heldagshendelse.
 2. Bruk kalenderne til å gå fra én dato til en annen. Skyggelegging angir uken du viser, og mørkere skyggelegging angir gjeldende dato. Du kan bruke kalenderikonet øverst til å skjule eller vise denne siden av kalendervisningen.
 3. Du kan vise flere kalendere om gangen. Du kan bruke denne delen til å opprette andre kalendere, for eksempel en egen kalender for et bestemt prosjekt eller en kalender for å holde rede på private avtaler. Du kan også legge til andre personers kalendere og velge hvilken du vil vise. Hvis du velger flere kalendere du vil vise, slås de sammen i én visning der hver kalender får en egen farge.
 4. Dette er et annet område du kan bruke til å navigere fra én dag til en annen. Klikk en dato for å gå til denne datoen. Eller klikk pilene i hver ende for å vise datoene før eller etter de som vises.
 5. Hovedvinduet, der kalendere vises. Dobbeltklikk en tom plass i dette vinduet for å opprette et nytt kalenderelement. Du kan også klikke og dra for å opprette et nytt element i tiden du har valgt.
 6. Velg ønsket visning, og del eller skriv ut kalenderen.

Dagsvisning

Dagvisningen er særlig nyttig hvis du har en svært omfattende tidsplan, eller hvis du vil vise flere tidsplaner side om side. Kontrollene er de samme. Det er bare visningen som er endret.

Månedsvisning

Månedsvisningen kan være svært overfylt. Det vises en saksliste for valgt dag for å gjøre den mer brukbar:

Månedsvisning for kalender

 1. Skyggelegging viser gjeldende dato.
 2. Litt lysere skyggelegging viser valgt måned.
 3. Skyggelegging viser valgt dag, og tallet angir hvor mange elementer som ikke er vist, for hver dag. Dobbeltklikk et element for å åpne det. Du kan opprette en ny hendelse på en hvilken som helst dato ved å dobbeltklikke den tomme plassen på datoen.
 4. Et skyggelagt element er en heldagshendelse.
 5. Sakslisten for den valgte dagen. Du kan opprette et nytt element for gjeldende dato ved å dobbeltklikke mellomrommet i sakslisten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Åpne en hendelse i et eget vindu

Du leser og oppretter hendelser på et overlegg på hovedsiden i kalenderen som standard, men det er ikke alltid dette som er best. Av og til må du kunne vise en hendelse i et eget vindu. Du kan ta en hendelse ut til et eget vindu ved å klikke uttaksikonet uttak i øvre hjørne av meldingen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette kalenderelementer

Hvis du vil åpne et nytt kalenderelement i en visning, kan du klikke ny Ny hendelse eller dobbeltklikke et mellomrom. Du kan velge en tidsperiode ved å klikke eller dra i visningen for dag, arbeidsuke og uke. Du kan også skrive inn emnet direkte i kalenderen. Dobbeltklikk det nye elementet for å åpne det og legge til andre detaljer.

Opprette en avtale

Klikk ny Ny hendelse, eller dobbeltklikk kalenderen for å åpne et skjema for nytt kalenderelement.

Nytt kalenderelement

 1. Skrive inn en kort beskrivelse for hendelsen.
 2. Legg eventuelt til et sted.
 3. Velg startdato og tidspunkt.
 4. Velg varighet. Velg Hele dagen for en hendelse som varer hele dagen. Heldagshendelser vises øverst i kalenderen.
 5. Bruk Vis som til å velge hvordan tiden skal vises i kalenderen.
 6. Endre eller deaktiver påminnelsen.
 7. Hvis du har flere kalendere, velger du hvilken kalender den skal lagres i.
 8. Angi et gjentakelsesmønster hvis du vil at denne hendelsen skal gjentas.
 9. Merk den som Privat hvis du ikke vil at de du har delt kalenderen med, skal kunne vise detaljene.
 10. Bruk Notat-området til å legge til annen informasjon du vil ha med.
 11. Klikk Lagre Lagre hvis du vil lagre endringene, eller forkast Forkast hvis du vil avbryte.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette et møte

Et møte er en kalenderhendelse du sender til andre personer. Du oppretter et møte på samme måte som en avtale, men i tillegg inviterer du deltakere og legger eventuelt til ressurser, for eksempel et konferanserom.

Når du har valgt ny Ny hendelse, følger du omtrent samme fremgangsmåte. Hvis du vil gjøre et kalenderelement om til en invitasjon, begynner du med å skrive inn navnene på personene du vil invitere i Deltakere-feltet.

Legg til deltakere

 1. Du kan skrive inn navn direkte i Deltakere-feltet for å legge dem til.
 2. Skriv inn et sted, eller velg Legg til et rom for å se en liste over tilgjengelige konferanserom fra organisasjonens adressebok. Velg Planleggingsassistent for å vise kalenderen til deltakerne. Du kan også legge til eller fjerne deltakere og automatisk planlegge ressurser, for eksempel konferanserom.
 3. Hvis du vil se tilgjengeligheten til deltakere og konferanserom, velger du Planleggingsassistent. Når du er ferdig, klikker du merke OK for å lagre endringene, eller forkast Forkast for å avbryte. Begge sender deg tilbake til hendelsesskjemaet, der du eventuelt kan gjøre andre endringer før du sender. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke planleggingsassistenten.
 4. Hvis nettmøter er aktivert for kontoen din, kan du legge til en nettmøtekobling ved å velge Nettmøte.
 5. Be om svar er aktivert som standard, men du kan deaktivere det hvis du ikke vil vite hvem som har godtatt eller avslått invitasjonen. Hvis du lar Be om svar være aktivert, får du en melding hver gang en deltaker godtar eller avslår invitasjonen.
 6. Klikk send Send hvis du vil lagre endringene og sende invitasjonen til deltakerne, eller forkast Forkast hvis du vil avbryte.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Dele kalenderen

Du kan dele kalenderen med andre i organisasjonen med noen få klikk.

Begynn ved å klikke deling Deling øverst i kalendervinduet.

owa_sharecalendar

 1. Skriv inn navnet på personen du vil dele kalenderen med, i Del med-feltet. Outlook web-app søker automatisk etter personen i adresseboken.
 2. Når personen er funnet, legges vedkommende automatisk til i listen over personer du vil dele med. Du kan legge til så mange personer du vil.
 3. Velg hvor mye informasjon du vil dele. Hvis du velger Detaljerte opplysninger, kan personen se all informasjonen om hendelser i kalenderen, unntatt hendelser du har merket som private. Hvis du velger Begrensede detaljer, vises emne og sted. Hvis du velger Bare tilgjengelighet, vises det bare at du har en hendelse på et bestemt tidspunkt, men ingen andre detaljer. Private hendelser vises alltid bare som opptatt.
 4. Hvis du vil, kan du redigere emnet.
 5. Hvis du har flere kalendere, velger du den du vil dele. De fleste deler standardkalenderen (kalt Kalender), men du kan dele alle kalendere som er en del av postboksen.
 6. Når du har lagt til alle du vil dele med, og hvilket tilgangsnivå du vil de skal ha, klikker du send Send hvis du vil sende delingsinvitasjonen til personene du har lagt til, eller forkast Forkast hvis du vil avbryte.

Hvis du vil ha mer informasjon om deling av kalendere, kan du se Dele kalenderen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke Outlook Web App på en mobilenhet

Hvis du bruker Outlook Web App på en mobil enhet, for eksempel et nettbrett eller en smarttelefon, ser du kanskje noe annet enn bildene ovenfor.

Kalender

De fleste funksjonene fungerer på samme måte som de gjør når du bruker Outlook Web App på en stasjonær datamaskin eller en bærbar datamaskin, men du gjør noen ting på en litt annen måte.

Trykk navigasjonsikonet Navigasjon i nedre hjørne for å bytte mellom E-post, Kalender og Personer.

Hvis du vil endre kalendervisningen, trykker dagsvisning Dagvisning, arbeidsukevisning Arbeidsukevisning, ukevisning, Ukevisning eller månedsvisning Månedsvisning. Hvis du vil hoppe til i dag, trykker du Gå til i dag. Hvis du vil se flere alternativer trykker du mer-ikonet Flere alternativer. Hvis du bruker en smarttelefon, er bare dagvisning og månedsvisning tilgjengelig.

Du oppretter nye elementer ved å trykke nytt element-ikonet Ny. Trykk vinkeltegnikonene Vinkeltegn som vender opp Vinkeltegn venstre for å vise eller skjule en del av skjermen de vises i.

Hvis du vil ha tilgang til Alternativer når du bruker en mobil enhet, trykker du navigasjonsikonet Flere alternativer og trykker deretter Alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer på en mobil enhet.

Hva om jeg vil vite mer?

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business – administrator, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business