Opprette eller redigere brukere

Som Office 365 Small Business-administrator kan du opprette eller redigere brukerkontoer. Du må opprette en brukerkonto for alle i organisasjonen som bruker Office 365-tjenester. Når du legger til en bruker, blir lisenser som er knyttet til abonnementet, automatisk tilordnet til brukeren. Brukeren må ha lisensene tilordnet for å kunne bruke tjenestene som er inkludert med abonnementet.

Du kan endre innstillingene for en bruker ved å redigere brukerkontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere en bruker.

I denne artikkelen


Opprette en bruker

Gjør følgende for å opprette en ny bruker i organisasjonen.

 1. Gå til Administrator > Brukere og grupper, og klikk deretter Legg tilLegg til.
 2. Fyll ut brukerinformasjonen på Detaljer-siden. Hvis du vil legge til valgfri brukerinformasjon, klikker du pilen ved siden av Flere detaljer, og klikker deretter Neste.
 3. Klikk Ja under Tilordne tillatelserInnstillinger-siden for å tilordne administratortillatelser til brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon om administratortillatelser, kan du se Tilordne administratortillatelser.
 4. Velg brukerens arbeidssted under Angi brukerplassering, og klikk deretter Neste.
 5. På siden Tilordne lisenser kan du velge ikke å tilordne abonnementslisensene nå. Dette gjør du ved ganske enkelt å fjerne merket.

Hvis ingen lisenser er tilgjengelige, kan du fjerne lisenser fra eksisterende brukere som ikke trenger dem lenger, eller slette brukerkontoer som ikke brukes lenger, for å frigjøre lisenser.

 1. Velg Send e-post på siden Send resultater på e-post, skrive e-postadressen og klikk Opprett.

Du kan legge inn opptil fem e-postadresser.

 1. Se gjennom informasjonen på Resultater-siden, og klikk deretter Fullfør. Du kan også velge å opprette en annen bruker.

Det kan ta litt tid før enkelte endringer trer i kraft i alle tjenester.

Hvis organisasjonen bruker flere domener, er det noen ting du må være oppmerksom på når du oppretter en brukerkonto:

 • Du kan opprette brukerkontoer med samme brukerhovednavn (UPN) på flere domener hvis den første kontoen du oppretter for eksempel er geoff@contoso.onmicrosoft.com. Kontoen må bruke «onmicrosoft»-delen av domenenavnet. Du kan så også opprette kontoen geoff@contoso.com.
 • Du kan ikke først opprette geoff@contoso.com og deretter geoff@contoso.onmicrosoft.com.

Redigere en bruker

Du kan redigere en eksisterende brukerkonto hvis du for eksempel vil foreta følgende endringer:

Redigere én enkelt bruker

Bruk denne fremgangsmåten til å redigere informasjonen for én bruker.

 1. Gå til Administrator > Brukere og grupper.
 2. Velg brukeren du vil redigere, på Brukere-siden, og klikk deretter RedigerRediger.
 3. Klikk fanen Detaljer, Innstillinger, Lisenser eller E-postadresser, avhengig av endringene du vil utføre.
 4. Fullfør endringene, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Redigere flere brukere

Bruk denne fremgangsmåten til å redigere brukerinformasjon eller tildele lisenser for flere brukere.

 1. Gå til Administrator > Brukere og grupper.
 2. Velg brukeren du vil redigere, på Brukere-siden, og klikk deretter RedigerRediger.
 3. Rediger informasjonen etter behov på sidene Detaljer og Innstillinger, og klikk Neste. Eller bare klikk Neste hvis du ikke har noen endringer å gjøre på disse sidene.
 4. Gjør ett av følgende på siden Tilordne lisenser, og klikk Send.
 • Hvis du ikke endrer eksisterende lisenstilordninger, klikker du Behold gjeldende lisenstilordninger.
 • Hvis du vil erstatte eksisterende lisenstilordninger, klikker du Erstatt eksisterende lisenstilordninger, og deretter velger du én eller flere lisenser fra listen.
 • Hvis du vil legge til lisenser i eksisterende lisenstilordninger, klikker du Legg til eksisterende lisenstilordninger, og deretter velger du én eller flere lisenser fra listen.
 1. Se gjennom informasjonen på Resultater-siden, og klikk deretter Fullfør.

Det kan ta litt tid før enkelte endringer trer i kraft i alle tjenester.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Slette én eller flere brukere

Slik sletter du én eller flere brukere:

 1. Gå til Administrator > Brukere og grupper.
 2. Klikk brukeren eller brukerne du vil slette, på Aktive brukere-siden, og klikk deretter SlettSlett.
 3. Klikk Ja i bekreftelsesmeldingen for Slett.

Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter brukere og gjenoppretter dem, kan du se Slette eller gjenopprette brukere.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office 365 Small Business – administrator