Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene

Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om hvordan du oppretter DNS-poster for Office 365, inkludert MX-posten som er nødvendig for e-postruting, klikker du koblingen for DNS-vertsleverandøren din.

 Forsiktig!    Enkelte DNS-leverandører lar deg ikke opprette alle nødvendige typer poster, noe som fører til tjenestebegrensninger . Hvis leverandøren ikke støtter SRV-, TXT-, eller CNAME-poster, anbefaler vi at du overfører domenet til en leverandør som støtter alle nødvendige posttyper .

Hvis du vil vite hvilke DNS-poster som kreves, og finne verdiene som skal brukes for hver post, kan du se Samle inn informasjonen du trenger for å opprette DNS-poster i Office 365.

 Obs!     Følg instruksjonene i Exchange Online Planlegging i Avansert Distribusjonsveiledning for å konfigurere e-post hvis du bruker en hybrid konfigurasjon med en lokal Exchange-server , i stedet for å klikke koblingene nedenfor.

Det finnes også instruksjoner for DNS-vertsleverandører på enkelte andre språk. Hvis du vil se om språket du bruker, har flere trinnvise instruksjoner tilgjengelig, kan du se Opprette DNS-poster hos flere domeneregistratorer på andre språk.

 Tips!     IHvis du ikke vet hvem som er DNS-vertsleverandør eller domeneregistrator for domenet ditt, kan du se Finne domeneregistrator eller DNS-vert. Du finner beskrivelser av funksjonene til DNS-postene i Forstå DNS-posttyper.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Small Business – administrator