Når du bytter Office 365-planer, kan det hende du må legge til domenet på nytt når du endrer adressen til det offentlige nettstedet

Hvis du bytter fra en Office 365 Small Business-løsning</link> til en annen løsning som ikke er i Small Business-serien, for eksempel Office 365 Enterprise, kan det hende du må utføre noen ekstra trinn for å endre adressen til det offentlige Office 365-nettstedet etterpå.

For å unngå dette anbefaler vi at du konfigurerer det offentlige nettstedet til å bruke det egendefinerte domenet før du bytter løsninger. Hvis du gjør dette, vil adressen fortsatt fungere etter at du har byttet. Men hvis du vil endre adressen senere, kan du i visse tilfeller måtte fjerne det egendefinerte domenet du vil bruke til nettstedet og legge det til på nytt.

Slik fjerner du et egendefinert domene i Office 365 og legger det til på nytt:

  1. Gå til administrasjonssiden for domener på Office 365 > Administrator > Domener.
  2. Velg domenet du vil fjerne, for eksempel contoso1.com, i listen over domener, og klikk Fjern. (Lær mer om å fjerne et domene i Office 365.)
  3. Klikk Legg til et domene på administrasjonssiden for domener, og følg trinnene i veiviseren for å legge til contoso1.com i kontoen på nytt.

Nå kan du gå tilbake til administrasjonssenteret for SharePoint og endre adressen til det offentlige nettstedet til contoso1.com.

Eksempelscenarioer

Scenario 1:

Du har et Office 365 Small Business-abonnement. Du har lagt til to egendefinerte domener, contoso1.com og contoso2.com, som administreres av Office 365. Adressen til det offentlige nettstedet er angitt som contoso1.com.

Nå skal du bytte planer til et Office 365 Enterprise-abonnement. Adressen til det offentlige nettstedet fungerer fremdeles på contoso1.com, men du vil endre nettadressen til contoso2.com. Men domenenavnet contoso2.com vises ikke i rullegardinlisten i administrasjonssenteret for SharePoint, så du kan ikke bruke det som en nettadresse.

Hvis du har mulighet til det, bør du endre det offentlige nettstedet til contoso2.com før du bytter planer. Alternativt kan du løse problemet etter at du har byttet ved å fjerne contoso2.com fra Office 365 og følge trinnene i domeneveiviseren for Office 365 for å legge det til på nytt.

Når du har lagt til domenet på nytt, går du tilbake til administrasjonssenteret for SharePoint og foretar de nødvendige endringene slik at det offentlige nettstedet bruker contoso1.com.

Scenario 2:

Du har et Office 365 Small Business-abonnement. Du har lagt til to egendefinerte domener, contoso1.com og contoso2.com, som du administrerer utenfor Office 365. Adressen til det offentlige nettstedet er satt til standardadressen, contoso-public.sharepoint.com.

Nå skal du bytte planer til et Office 365 Enterprise-abonnement. Du kan endre nettadressen til contoso1.com, og deretter kan du senere endre den til contoso2.com uten å måtte fjerne eller legge til domenenavnene på nytt i Office 365.

Scenario 3:

Du har et Office 365 Small Business-abonnement. Du har lagt til et egendefinert domene, contoso1.com, som administreres av Office 365. Adressen til det offentlige nettstedet er angitt som contoso1.com.

Nå skal du bytte planer til et Office 365 Enterprise-abonnement. Adressen til det offentlige nettstedet fungerer fremdeles på contoso1.com. Du vil bruke et nytt egendefinert domene til det offentlige nettstedet, så du legger til contoso2.com i Office 365 ved hjelp av domeneveiviseren.

Når du har lagt til domenet, går du til administrasjonssenteret for SharePoint og endrer nettadressen til contoso2.com.

Vanlige spørsmål

Hva om DNS for det egendefinerte domenet mitt administreres utenfor Office 365?

Hvis du velger å administrere domenene utenfor Office 365 under konfigurasjonen av domenene, i stedet for å la Office 365 administrere DNS for domenene dine, trenger du ikke å fjerne domenet og legge det til på nytt for å kunne bruke det til det offentlige nettstedet når du bytter planer.

Vil jeg ha det samme problemet hvis jeg bytter til en annen plan i Small Business-serien?

Nei, du trenger bare å utføre de ekstra trinnene hvis du bytter fra et abonnement i Small Business-serien til en plan utenfor denne plangruppen. De ekstra trinnene er heller ikke nødvendige hvis du bytter fra en plan utenfor Small Business-serien, for eksempel et Midsize Business-plan, til en Small Business-plan.

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Small Business – administrator