Legge til, redigere eller slette listeelementer

Et nettsted kan inneholde mange ulike lister, fra kontrakter og kalendere til kunngjøringer og problemsporing. Uansett hvilken type liste du oppdaterer, er prosessen lik for å legge til, redigere og slette listeelementer. Du kan opprette en liste med mange ulike kolonner, inkludert Tekst, Tall, Valg, Valuta, Dato og klokkeslett, Oppslag, Ja/nei og Beregnet. Du kan også legge én eller flere filer ved et listeelement hvis du vil gi flere detaljer, for eksempel et regneark som inneholder underbyggende tall, eller et dokument med bakgrunnsinformasjon.


 Notater 

 • For å legge til, redigere eller slette elementer i en liste må du ha tillatelse til å bidra til listen.
 • I hjelpen for SharePoint er det forklart hvordan du legger til, redigerer og sletter listeelementer i dataarkvisningen.
Hva vil du gjøre?


Legge til et element i en liste

Du kan legge til et element i en liste på to ulike måter. Du kan legge til et element ved å bruke et skjema, som er standardmetoden, eller du kan legge til et element direkte på listesiden.

 Obs!    Enkelte lister vises kanskje i nettdeler, som er grunnleggende byggeblokker for sider på et nettsted. For eksempel vises listene for kunngjøringer, kalender og koblinger i nettdeler på standardhjemmesiden. Når en liste vises i en nettdel, kan du kanskje legge til elementer i listen uten å åpne den direkte. Hvis koblingen for å legge til et nytt element i en liste ikke vises, må du imidlertid åpne listen direkte.

Legge til et element ved å bruke et skjema

 1. Naviger til nettstedet som inneholder listen du vil legge til et element i.
 2. Klikk navnet på listen i hurtigstart (den venstre navigasjonsruten), eller klikk Innstillinger Innstillinger-knappen for offentlig SharePoint Online-nettsted, klikk Nettstedsinnhold, og klikk deretter navnet på listen i ønsket listedel.

 Obs!    Et nettsted kan endres betraktelig med hensyn til utseende og navigering. Kontakt administratoren hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling.

 1. Klikk kategorien Elementer på båndet, og klikk deretter Nytt element i Ny-gruppen.

Hvis det er lagt til flere innholdstyper i listen, klikker du pilen ved siden av Ny for å vise andre valg, for eksempel Nytt kundestøtteproblem eller Ny leverandør.

 1. Legg inn informasjonen for listeelementet. Legg merke til følgende:
 • Du må skrive inn informasjon hvis det er en rød stjerne ved siden av kolonneetiketten.
 • Hvis du vil legge ved en fil for listeelementet, klikker du Legg ved fil og Bla gjennom under Handlinger i kategorien Rediger på båndet for å finne filen, og deretter klikker du OK. Du kan legge ved flere filer for hvert listeelement. Hvis kommandoen Legg ved fil ikke er tilgjengelig, kan det hende at listen ikke støtter vedlegg.
 • Det kan hende at det er flere kommandoer i kategorien Egendefinerte kommandoer på båndet, avhengig av listen.
 1. Gjør ett av følgende:
 • Når du er ferdig med å skrive inn informasjonen, klikker du Lagre nederst i skjemaet.
 • Hvis du vil forkaste informasjonen du har lagt inn, klikker du Avbryt nederst i skjemaet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til eller redigere et element direkte på listesiden

 1. Naviger til nettstedet som inneholder listen du vil legge til et element i.
 2. Klikk navnet på listen i hurtigstart, eller klikk InnstillingerInnstillinger-knappen for offentlig SharePoint Online-nettsted, klikk Nettstedsinnhold, og klikk deretter navnet på listen i ønsket listedel.

 Obs!    Et nettsted kan endres betraktelig med hensyn til utseende og navigering. Kontakt administratoren hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling.

 1. Klikk Rediger øverst på listen.

Legge til et element i en innebygd liste

 1. Legg inn informasjonen for listeelementet. Legg merke til følgende:
 • Hvis du ikke skriver inn noe for kolonner som krever informasjon, vises en feilmelding ved siden av kolonnen.
 • Du kan ikke legge ved en fil for et listeelement når du redigerer direkte på listesiden. Du kan imidlertid fortsatt legge ved et listeelement ved å legge til elementet med et skjema.
 1. Gjør ett av følgende:
 • Når du er ferdig med å skrive inn informasjonen, klikker du Stopp å redigere denne listen.
 • Hvis du vil forkaste all informasjonen du har lagt inn, klikker du ellipsen ... ved siden av elementet og klikker Slett element på rullegardinmenyen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til elementer i en liste ved å sende e-post

Diskusjonstavler, kunngjøringer og kalendere kan settes opp slik at personer kan legge til elementer ved å sende e-post, hvis nettstedet har mulighet til å motta innhold via e-post. Blogginnlegg kan sendes med e-post, men bloggkommentarer kan ikke sendes inn. Andre lister kan settes opp for å motta e-post med egendefinerte løsninger som kalles e-postbehandlingsprogrammer

Finn e-postadressen for listen ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Se i adresseboken for e-postprogrammet. Hvis e-postadressen ikke er der, må du få den fra personen som satte opp listen. Så kan du legge den til i kontaktlisten for e-postprogrammet ditt, slik at du lett kan finne den senere.
 • Vis beskrivelsen av listen, like under tittelen til listen. Nettstedseieren kan ha lagt til e-postadressen for listen i beskrivelsen.
 • Vis e-postinnstillingene for listen hvis e-postadressen ikke vises i beskrivelsen av listen og du har tillatelse til å vise listeinnstillinger:
 1. Naviger til nettstedet som inneholder listen du vil sende filer via e-post for.
 2. Klikk navnet på listen i hurtigstart, eller klikk Innstillinger Innstillinger-knappen for offentlig SharePoint Online-nettsted, klikk Vis nettstedsinnhold, og klikk deretter navnet på listen i ønsket listedel.

 Obs!    Et nettsted kan endres betraktelig med hensyn til utseende og navigering. Kontakt administratoren hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling.

 1. Klikk Listeinnstillinger i Innstillinger-gruppen i kategorien Liste på båndet.

Kommandoen Listeinnstillinger

 1. Hvis listen er aktivert for mottak av e-post på Listeinnstillinger-siden, vises adressen for den ved siden av E-postadresse under Kommunikasjon.

 Obs!     E-post må være aktivert for området. Hvis E-postadresse ikke vises på siden Listeinnstillinger, er ikke e-post aktivert for området.

Legge til filer ved å sende e-post

 • Bruk e-postadressen for din SharePoint-gruppe for å sende listeelementet som e-postmelding. Organisasjonen kan ha en egen e-postliste, som kalles en SharePoint-gruppe, som gjør det mulig for medlemmene å sende e-post til hverandre. SharePoint-gruppeadressen kan inneholde adresser for lister, slik at meldingsvedlegg legges til automatisk på SharePoint-nettstedet når du sender e-post til medlemmer i gruppen.

Sende e-post til en liste

 1. Klargjør elementet du vil sende, på én av følgende måter i e-postprogrammet:
 • Hvis du vil sende et diskusjonselement eller legge inn et element i en gruppeblogg, inkluderer du innholdet i brødteksten for meldingen.
 • Hvis du vil sende et kalenderelement, sender du en møteinnkallelse eller avtale fra e-post- eller kalenderprogrammet.
 • Hvis du vil sende et bilde, skjema eller dokument, legger du til dette elementet som et vedlegg i meldingen.
 • Hvis du vil sende en vanlig e-postmelding eller et vanlig svar, inkluderer du innholdet i brødteksten for meldingen, slik du gjør i andre e-postmeldinger.
 1. Legg inn adressen for listen i Til- eller Kopi til-feltet. Hvis SharePoint-gruppen allerede har inkludert listen, legger du inn e-postadressen for SharePoint-gruppen i stedet.
 2. Send meldingen. I de fleste e-postprogrammer klikker du Send for å sende meldingen.
 3. Elementet legges til i listen og skal vises i den. Hvis elementene i listen ikke vises med en gang, oppdaterer du nettleseren.

Det kan ta en liten stund før listeelementet vises, avhengig av innstillingene for e-postserveren.

 Obs!    Hvis du sender et kalenderelement til et nettsted med e-post, må du varsle møtedeltagerne hvis det er endringer for møtet. Hvis du endrer møtedetaljene på nettstedet, blir ikke møteoppdateringer og -avlysninger sendt automatisk fra nettstedet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Redigere et element i en liste

Du kan redigere et element i en liste på to ulike måter. Du kan redigere et element ved å bruke et skjema, som er standardmetoden, eller du kan redigere et element direkte på listesiden.

 Obs!     Hvis listen er konfigurert for sporing av versjoner, opprettes en ny versjon av listeelementet hver gang du redigerer et listeelement. Du kan vise en logg over hvordan listeelementet er endret, og gjenopprette en tidligere versjon hvis du gjør en feil i en nyere versjon.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Redigere et element ved å bruke et skjema

 1. Naviger til nettstedet som inneholder listen du vil redigere et element i.
 2. Klikk navnet på listen i hurtigstart, eller klikk Innstillinger Innstillinger-knappen for offentlig SharePoint Online-nettsted, klikk Nettstedsinnhold, og klikk deretter navnet på listen i ønsket listedel.

 Obs!    Et nettsted kan endres betraktelig med hensyn til utseende og navigering. Kontakt administratoren hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling.

 1. Merk av for elementet du vil redigere.
 2. Klikk Rediger element under Behandle i kategorien Elementer på båndet.

 Obs!     Du kan også klikke ellipsen ... ved siden av elementet, og velge Rediger element på menyen.

Rediger element

 • Rediger informasjonen i listeelementet. Legg merke til følgende:
 • Du må skrive inn informasjon hvis det er en rød stjerne ved siden av kolonneetiketten.
 • Hvis du vil legge ved en fil for listeelementet, klikker du Legg ved fil og Bla gjennom under Handlinger i kategorien Elementer på båndet for å finne filen, og deretter klikker du OK. Du kan legge ved flere filer for hvert listeelement. Hvis kommandoen OK ikke er tilgjengelig, kan det være at listen ikke støtter vedlegg.
 • Hvis du vil slette et vedlegg fra et listeelement, velger du Rediger element, og deretter klikker du Slett ved vedlegget under Vedlegg i skjemaet.

Slette vedlegg

 1. Gjør ett av følgende:
 • Klikk Lagre under Utfør i kategorien Rediger på båndet når du har skrevet inn informasjonen, eller klikk Lagre nederst i skjemaet.
 • Hvis du vil forkaste informasjon du har skrevet inn, klikker du Avbryt i Utfør-gruppen på Rediger-fanen på båndet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Slette ett eller flere elementer fra en liste

 Viktig!    Vær forsiktig når du sletter elementer. Sletting av elementer kan være permanent, og da får du ikke gjenopprettet dem senere. Det kan være bedre å flytte eller arkivere elementene i stedet. Avhengig av hvordan nettstedet er konfigurert, kan det være du kan gjenopprette elementene og innholdet fra papirkurven.

 1. Naviger til nettstedet som inneholder listen du vil slette elementene fra.
 2. Klikk navnet på listen i hurtigstart, eller klikk Innstillinger Innstillinger-knappen for offentlig SharePoint Online-nettsted, klikk Nettstedsinnhold, og klikk deretter navnet på listen i ønsket listedel.

 Obs!    Et nettsted kan endres betraktelig med hensyn til utseende og navigering. Kontakt administratoren hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling.

Klikk hakemerket i hakemerkekolonnen som tilsvarer elementet du vil redigere, og klikk Slett element.

Slett element

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business – administrator, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard