Komme i gang med Outlook Web App for Office 365

Denne artikkelen vil veilede deg gjennom det grunnleggende for e-post, kalender og kontakter i Office 365 ved bruk av nettleseren. Når du bruker nettleseren til å vise e-post, kalender og kontakter, bruker du Outlook Web App. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Outlook eller andre e-postprogrammer på skrivebordet, kan du se Referanse for konfigurasjon av e-postprogram.

Du kan også bruke en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett, til å koble til kontoen. Se Referanse for konfigurasjon av telefon og nettbrett hvis du vil vite mer.

Hvis du er ny bruker av Office 365, kan du gå til Komme i gang med Office 365.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du logge på Office 365 med bruker-IDen din for Office 365.

I denne artikkelen


Varsler, navigasjon og innstillinger

Øverst i Office 365 finner du et sett med koblinger som tar deg til ulike deler av Office 365-kontoen. Denne artikkelen fokuserer på funksjonene som støttes av Outlook Web App: varsler, koblinger til hver informasjonstype som er lagret i postboksen, og koblinger til personlige opplysninger og alternativer.

Navigasjonsfeltet i Outlook Online

 1. Disse ikonene vises når du har en ny melding eller en kalender- eller oppgavepåminnelse. Du kan klikke konvolutten hvis du vil vise en forhåndsvisning av den siste nye meldingen, eller du kan klikke kalenderen for å vise og behandle kalender- og oppgavepåminnelser. Ikonene vises bare når det finnes en ny melding eller en aktiv påminnelse.
 2. Klikk her for å bytte til andre områder i Outlook Web App.
 3. Chattestatus, personlige opplysninger og Hjelp. Bruk dette området til å logge på chat og å håndtere chattestatus, endre personlige opplysninger, gå til alternativer eller logge av kontoen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Åpne et element i et eget vindu

Du leser og oppretter elementer som standard i leseruten i Outlook Web App eller i et vindu som ligger over hovedvinduet. Dette er imidlertid ikke alltid ideelt. Av og til må du kunne vise eller redigere et element i et eget vindu.

De fleste elementer åpner du i et eget vindu ved å bruke uttaksikonet uttak i øvre hjørne av elementet du arbeider på. Klikk ikonet for å åpne elementet i et eget vindu.

Hvis du vil åpne en melding du leser, i et eget vindu, klikker du ikonet for utvidet meny utvidet meny og velger åpne i eget vindu.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Arbeide frakoblet

Med frakoblet tilgang kan du bruke Outlook Web App på den bærbare datamaskinen når du ikke er koblet til Internett. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer frakoblet tilgang, kan du se Bruke Outlook Web App frakoblet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

E-post

Når du har logget på Office 365, klikker du Outlook for å gå til innboksen i Outlook Web App. Hvis du vil ha mer informasjon om meldinger i Outlook Web App, kan du gå til Oversikt over E-post.

E-post i Outlook Online

Her finner du meldingene.

 1. Opprett en ny melding ved å klikke ikonet for ny ny melding.
 2. Mapper. Mappelisten inneholder mappene i postboksen og Favoritter. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel arkivmapper. Du kan skjule denne ruten ved å klikke mappeikonet øverst. Du kan vise og skjule mapper i denne visningen ved å klikke trekantikonene ved siden av mappenavnene.
 3. Søkevindu. Her skriver du inn det du vil søke etter, for eksempel navnet på en person du vil finne meldinger fra, eller tekst du vil søke etter for å finne en bestemt melding.
 4. Liste over meldinger i gjeldende mappe. Hver oppføring i listevisningen har tilleggsinformasjon, for eksempel hvor mange meldinger det er i en diskusjon, og hvor mange er uleste, eller om det er et vedlegg, et flagg eller en kategori knyttet til meldinger i diskusjonen. En diskusjon kan ha én eller flere meldinger. Når du har valgt en diskusjon, kan du slette den, legge til et flagg eller legge til en kategori ved å klikke ikonene. Øverst i listevisningen er det filtre du kan klikke for å finne meldinger som du ikke har lest, som har navnet ditt på Til- eller Kopi-linjen, eller som er flagget. I tillegg til filtrene vises navnet på mappen du viser, og visningen du har valgt.
 5. Leseruten, der den valgte diskusjonen vises. Du kan svare på en melding i diskusjonen ved å klikke koblingene øverst i meldingen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Kalender

Nest etter innboksen er kalenderen der du sannsynligvis kommer til å bruke mesteparten av tiden når du bruker Outlook Web App. Hvis du vil ha mer informasjon om Outlook Web App, kan du gå til Oversikt over Kalender.

Ukevisning for kalender

 1. Opprett en ny hendelse ved å klikke ny ny hendelse. En hendelse kan være en avtale, et møte eller en heldagshendelse.
 2. Bruk kalenderne til å gå fra én dato til en annen. Skyggelegging angir hvilken uke du viser, og mørkere skyggelegging angir gjeldende dato. Du kan bruke kalenderikonet øverst til å skjule eller vise denne siden av kalendervisningen.
 3. Du kan vise flere kalendere om gangen. Du kan bruke denne delen til å legge til andre personers kalendere og velge den du vil vise.
 4. Dette er et annet område du kan bruke til å navigere fra én dag til en annen. Klikk en av datoene for å gå til den. Eller klikk pilene i hver ende for å vise datoene før eller etter de som vises.
 5. Hovedvinduet, der kalendere vises.
 6. Velg ønsket visning, og del eller skriv ut kalenderen.

Månedsvisning

Månedsvisningen kan være svært overfylt. Nå vises det en saksliste for valgt dag for å gjøre den mer brukbar:

Månedsvisning for kalender

 1. Skyggelegging viser gjeldende dato.
 2. Litt lysere skyggelegging viser valgt måned.
 3. Skyggelegging viser valgt dag, og tallet angir hvor mange elementer som ikke er vist, for hver dag. Dobbeltklikk et element for å åpne det. Du kan opprette en ny hendelse på en hvilken som helst dato ved å dobbeltklikke den tomme plassen på datoen.
 4. Et skyggelagt element er en heldagshendelse.
 5. Sakslisten for den valgte dagen. Du kan opprette et nytt element for gjeldende dato ved å dobbeltklikke mellomrommet i sakslisten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Personer

Her lagres kontaktene dine. Her kan du søke etter, opprette og redigere kontakter. Du kan i tillegg søke etter kontakter i organisasjonens katalog. Hvis du vil ha mer informasjon om kontakter i Outlook Web App, kan du gå til Oversikt over Personer.

Person-visning

 1. Opprett en ny kontakt ved å klikke ny ny kontakt.
 2. Alle steder der du kan finne kontaktinformasjon.
 3. Søk. Skriv inn et personnavn her for å søke etter vedkommende i kontaktene og organisasjonens katalog.
 4. Liste over alle kontakter i gjeldende mappe.
 5. Kontaktkortet for valgt person.
 6. Handlinger du kan utføre direkte fra kontaktkortet. Klikk ikonene hvis du vil sende en melding, starte en chatteøkt eller opprette en møteinnkallelse.

Oppgaver

Du bruker Oppgaver til å lagre oppgaver du oppretter eller får tilsendt, samt meldinger du har flagget. Du viser oppgavene ved å klikke Oppgaver nedenfor mappelisten. Når du viser oppgavene, er standardvisningen Flaggede elementer og oppgaver. Du kan endre dette ved å velge Oppgaver i mappelisten. Hvis du vil ha mer informasjon om oppgaver i Outlook Web App, kan du gå til Oversikt over Oppgaver.

Oppgaver i Outlook Online

 1. Opprett en ny oppgave ved å klikke ny ny oppgave.
 2. Bruk denne kolonnen til å vise flaggede elementer og oppgaver eller bare oppgaver.
 3. Filtre. Velg filter i samsvar med hvilke elementer du vil vise. Oppgaver og flaggede elementer som ikke har en tilknyttet dato og ikke er fullført, vises bare når du velger alle.
 4. Liste over elementer som oppfyller gjeldende filtervilkår. Klikk et element for å vise det i leseruten. Du kan bruke kontrollene i listevisningen til å endre statusen for et element. Du kan for eksempel merke en oppgave som fullført eller fjerne et flagg fra en melding.
 5. Leseruten, der innholdet i de valgte elementene vises. Du kan bruke kontrollene i øvre hjørne til å endre elementet hvis det er en oppgave. Hvis det er en melding, er kontrollene de samme som vises når du leser e-post.

 Obs!     Det kan hende at du ikke har tilgang til oppgaver, avhengig av innstillingene som brukes i organisasjonen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business – administrator, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business