Fjerne et domene

Hvis du skal fjerne et domene fra Office 365, må du kontrollere at ingen innstillinger bruker domenet, og deretter følge disse trinnene.

 1. Gå til siden Domener i Office 365.
 • Hvis du bruker Office 365 Small Business, går du til Administrator > Behandle domener for nettsted og e-post.
 • Hvis du bruker Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter, går du til Administrator > Office 365 > Domener.
 1. Velg et domenenavn på Domener-siden, og klikk Fjern domene.
 2. Klikk Ja på siden Fjern domene.

Fjerner du domenet fordi du vil legge det til i en annen Office 365-abonnementsplan? Lær mer om hvordan du kan endre planen eller abonnementet.

Kontrollere at domenet er klart til å bli fjernet, før du begynner

Før du kan fjerne et domenenavn fra Office 365, må du fjerne alt som bruker domenenavnet.

Hva du må kontrollere Slik fjerner du det egendefinerte domenenavnet
Innstillinger for alle brukere
 1. Endre e-postadressen for hver bruker:
 • Hvis du bruker Office 365 Small Business, går du til Administrator > Legge til brukere, tilbakestill passord og mer > Brukere.
 • Hvis du bruker Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter, går du til Administrator > Office 365 > Brukere og grupper.
 1. Klikk RedigerRediger for hver bruker, og velg enten et annet egendefinert domenenavn eller yourcompanyname.onmicrosoft.com-adressen.

 Tips!     Du kan velge flere brukere og endre mange adresser samtidig.

Eller, hvis dette var en testkonto, kan du fjerne alle brukerne.
Distribusjonsgrupper

Office 365 Small Business:

 • Gå til Administrator > Legge til brukere, tilbakestill passord og mer > Grupper. Klikk RedigerRediger for hver gruppe, og velg enten et annet egendefinert domenenavn eller yourcompanyname.onmicrosoft.com-adressen.

Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter

 1. Gå til Administrator > Exchange > Mottakere > Grupper.
 2. Klikk RedigerRediger for hver gruppe som bruker det egendefinerte domenet i e-postadressen, og endre SMTP-adressen og eventuelle egendefinerte adressetyper til enten å bruke et annet egendefinert domenenavn eller yourcompanyname.onmicrosoft.com-adressen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer distribusjonsgrupper.
Det offentlige nettstedet i Office 365

Office 365 Small Business:

 • Gå til Administrator > Behandle det offentlige nettstedet > Endre adresse, og velg enten et annet egendefinert domenenavn eller yourcompanyname.sharepoint.com-adressen.

Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter

 1. Gå til Administrator > Office 365 > SharePoint, og merk av for det offentlige nettstedet.
 2. Hvis du vil beholde det offentlige nettstedet, klikker du Webområdedomener, og i Ny URL-adresse velger du et annet egendefinert domenenavn eller yourcompanyname.sharepoint.com-adressen. Eller klikk Slett hvis du vil slette innholdet på det offentlige nettstedet.

Egendefinerte DNS-poster for domenet

Office 365 Small Business:

 1. Hvis Office 365 administrerer DNS-postene dine, og hvis du har lagt til noen egendefinerte DNS-poster i Office 365, må du fjerne dem ved å gå til Administrator > c, velge domenet og deretter klikke DNS-behandling.

 Obs!     Postene som Office 365 legger til for deg, slettes automatisk når du fjerner domenet.

 1. Hvis du administrerer DNS-postene dine hos DNS-vertsleverandøren for dette domenet, må du slette eventuelle poster hos vertsleverandøren som du opprettet og som peker til Office 365-tjenester. Hvis du trenger hjelp til å finne DNS-poster hos leverandøren, kan du se de trinnvise instruksjonene for hvordan du oppretter DNS-poster.

Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter:

 Tips!     Hvis du har noen underdomener konfigurert for dette egendefinerte domenenavnet, må du passe på å fjerne dem også.

Primærdomenet
 1. Gå til Administrator > Behandle domener for nettsted og e-post, og velg et domene som ikke er det du vil fjerne.
 2. Velg Bruk som standard.

Kan du fremdeles ikke fjerne det egendefinerte domenet?

Hvis domenenavnet ikke kan fjernes umiddelbart, vil du bli bedt om å utføre forskjellige handlinger som kan løse problemene.

Hvis ikke noe av dette hjelper, kan du legge inn et spørsmål i Office 365-gruppeforaene. De er gode ressurser, og der er det kundestøtteagenter fra Microsoft som kan hjelpe hvis du har prøvd trinnene her og fortsatt ikke kan fjerne domenet.

Office 365-domener som ikke kan fjernes

Det finnes noen Office 365-domener du ikke kan fjerne.

 • Du kan ikke fjerne det opprinnelige contoso.onmicrosoft.com-domenenavnet du fikk for kontoen da du registrerte deg.
 • Hvis du bruker Office 365 Enterprise eller Office 365 for mellomstore bedrifter, har du aktivert synkronisering av kataloger? Hvis du har det, ble et domene som ligner på følgende, lagt til i kontoen: contoso.mail.onmicrosoft.com. Dette domenenavnet kan ikke fjernes.
 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Small Business – administrator