E-post i Outlook Online

Når du åpner Outlook Web App, er innboksen det første du ser. Hit kommer meldingene som sendes til deg, og her kommer du sannsynligvis til å bruke mesteparten av tiden på å lese og svare på meldinger.

I denne artikkelen


Det som vises i E-post

OWA_Mail

Her finner du meldingene.

 1. Opprett en ny melding ved å klikke ny Ny melding.
 2. Mappeliste. Mappelisten inneholder mappene i postboksen. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel Favoritter og arkivmapper. Du kan skjule denne ruten ved å klikke mappeikonet øverst. Du kan vise og skjule mapper i visningen ved å klikke trekantikonene ved siden av mappenavnene.
 3. Søkevindu. Her skriver du inn det du vil søke etter, for eksempel navnet på en person du vil finne meldinger fra, eller tekst du vil søke etter for å finne en bestemt melding.
 4. Meldingslisten er en liste over meldinger i gjeldende mappe. Hver oppføring i listevisningen har tilleggsinformasjon, for eksempel hvor mange meldinger det er i en diskusjon, eller om det er et vedlegg, et flagg eller en kategori knyttet til meldinger i diskusjonen. En diskusjon kan ha én eller flere meldinger. Når du har valgt en diskusjon, kan du slette den, legge til et flagg eller legge til en kategori ved å klikke ikonene. Øverst i listevisningen er det filtre du kan klikke for å finne meldinger som du ikke har lest, som har navnet ditt på Til- eller Kopi-linjen, eller som er flagget. I tillegg til filtrene vises navnet på mappen du viser, og visningen du har valgt.
 • Når du velger en diskusjon, vises den i leseruten. Du kan svare på en melding i diskusjonen ved å bruke svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen for å svare på den.
 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du svarer på meldingen du har mottatt, kan du se Svare på meldinger. Hvis du vil ha informasjon om utskrift, kan du se Skrive ut meldinger.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer hvordan meldinger vises, kan du se Visningsinnstillinger for e-post.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette en ny melding

Slik oppretter du en ny melding:

 1. Klikk ny Ny melding over mappelisten. Et skjema for ny melding vises i leseruten.
 2. Du kan legge til mottakere ved å skrive inn navnet på noen i kontaktlisten eller organisasjonens adresseliste, eller du kan skrive inn e-postadressen i Til- eller Kopi-feltet. Første gang du skriver inn navnet på en bestemt person, søker Outlook Web App etter adressen til personen. Etter dette bufres navnet, slik at det vises raskt.
 3. Legg til et emne.
 4. Skriv inn meldingen du vil sende. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du formaterer meldingen, kan du se Formatere meldinger i Outlook Web App.
 5. Hvis du vil legge til et vedlegg, klikker du sett inn Sett inn og Vedlegg øverst på skjermen og blar gjennom til filen du vil legge ved. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med vedlegg.
 6. Hvis du vil bygge inn et bilde i meldingen, slik at det vises uten at mottakeren trenger å åpne det, klikker du sett inn Sett inn og Bilde, og deretter blar du gjennom til bildet du vil legge til i meldingen.
 7. Når du er ferdig og meldingen er klar til å sendes, klikker du send Send.

Arbeide med kladder

Hvis du ikke kan gjøre ferdig en melding med en gang eller vil vente litt før du sender den, kan du klikke utenfor den og komme tilbake senere for å fullføre den. Outlook Web App lagrer automatisk meldingen mens du holder på med den, og legger den til i kladdemappen. Gjør følgende når du er klar til å sende meldingen:

 1. Finn frem til Kladd-mappen i mappelisten, og klikk den.
 2. Klikk meldingen du holdt på med, for å vise den i leseruten.
 3. Klikk rediger Fortsett redigering. Hvis du ikke vil sende meldingen likevel, klikker du i stedet slett Forkast.
 4. Hvis du fortsatt vil sende meldingen, gjør du den ferdig og klikker send Send.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Åpne en melding i et eget vindu

Du leser og oppretter meldinger i leseruten som standard, men dette er ikke alltid det beste. Av og til må du kunne vise en melding i et eget vindu.

Når du skriver en ny melding eller svarer på eller videresender en melding du har mottatt, kan du ta den ut til et eget vindu ved å klikke uttaksikonet uttak i øvre hjørne av meldingen.

Hvis du vil åpne en melding du leser, i et eget vindu, klikker du ikonet for utvidet meny utvidet meny og velger åpne i eget vindu.

E-post, én del om gangen

Mappelisten

Mappelisten inneholder standardmappene som opprettes for alle postbokser, samt eventuelle mapper du oppretter. Det kan hende at Favoritter og arkivmapper også vises, avhengig av konfigurasjonen i organisasjonen.

Mappelisten i Outlook Web App

Du kan lukke mappelisten ved å klikke vinkeltegnet øverst i listen. Klikk en mappe i listen for å vise innholdet i mappen.

Du kan høyreklikke et element i mappelisten hvis du vil vise en meny over ting du kan gjøre med mapper, for eksempel opprette en ny mappe, slette en eksisterende mappe eller tømme mappen Slettede elementer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Søk og innebygde filtre

Du finner et søkevindu og innebygde filtre øverst i meldingslisten.

Søk og filtre i Outlook Web App

 • Du kan søke ved å klikke Søk og begynne å skrive inn det du vil søke etter. En liste over forslag vises nedenfor, og du kan klikke et av disse for å søke etter dette elementet. Du kan også skrive inn resten av søketeksten din og deretter trykke ENTER for å starte søket. Hvis du vil fjerne søket, klikker du ikonet til høyre for søkevinduet.
 • Du kan bruke de innebygde filtrene alle, ulest, til meg og flagget til å velge raskt det du vil vise i meldingslisten. Alle viser alle meldinger, ulest viser meldinger som ikke er markert som lest, til meg viser alle meldinger der navnet ditt vises i Til- eller Kopi-listen, flagget viser alle meldinger som er flagget.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du søker, kan du se Søke i Outlook Web App.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Meldingslisten

Meldingslisten inneholder meldingene i gjeldende mappe. Du kan behandle meldingene ved å velge et filter eller bruke søk. Meldingslisten har verktøy du kan bruke til å gjøre enkelte oppgaver raskt.

 • Du kan bruke ikoner til høyre for meldingslisten til å slette en melding eller diskusjon eller legge til et flagg. Andre ikoner kan brukes til å vise meldinger med vedlegg og høy eller lav viktighet, og hvor mange uleste elementer det er i en diskusjon.
 • Hvis du høyreklikker en melding, kan du vise en meny med alternativer, for eksempel for å markere en melding som lest eller ulest, flytte den til en annen mappe eller opprette en regel basert på meldingen.
 • Hvis du klikker trekanten til venstre for en melding, kan du utvide diskusjonen for å vise alle meldingene i den.
 • Bruk etiketten øverst i meldingslisten til å bytte mellom å vise diskusjoner etter dato og elementer etter dato.

Meldingslisten i Outlook Web App

Til toppen av siden Til toppen av siden

Leserute

I leseruten vises meldinger. Ikke bare kan du lese meldinger i leseruten, du kan også svare på dem uten å åpne et nytt vindu.

 • Velg svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i en melding for å svare på den. En tom melding vises i leseruten øverst i diskusjonen.
 • Bruk Marker som lest og Marker som ulest til å endre lesestatusen for en melding.
 • Vis en meny med flere alternativer ved å velge ikonet utvidet meny for den utvidede menyen.
 • Leseruten er fast og kan ikke flyttes eller slås av i den nåværende versjonen.

Meldingsleseruten

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke Outlook Web App på en mobilenhet

Hvis du bruker Outlook Web App på en mobil enhet, for eksempel et nettbrett eller en smarttelefon, kan det vises andre bilder enn dem ovenfor.

E-post

De fleste funksjonene fungerer på samme måte som de gjør når du bruker Outlook Web App på en stasjonær datamaskin eller en bærbar datamaskin, men du gjør noen ting på en litt annen måte.

Trykk navigeringsikonet Navigasjon i nedre hjørne for å bytte mellom E-post, Kalender og Personer.

Hvis du vil søke så trykker du søkeikonet Søk. Hvis du vil lese en melding på full skjerm så trykker du leseikonet Fullskjermvisning. Hvis du trykker mer-ikonet Flere alternativer, vises flere valg.

Trykk og hold inne i stedet for å høyreklikke, for å se en meny på skjermen. Hvis du vil velge flere elementer i meldingslisten, sveiper du hvert element som du vil legge til. Opphev valget av et element ved å sveipe det på nytt.

Du oppretter nye elementer ved å trykke ikonet nytt element Ny. Trykk vinkeltegnikonene Vinkeltegn venstre Vinkeltegn som vender opp for å vise eller skjule en del av skjermen de vises på.

Hvis du vil ha tilgang til Alternativer når du bruker en mobil enhet, trykker du navigasjonsikonet Flere alternativer og trykker deretter Alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer på en mobil enhet.

Se OWA for iPad og OWA for iPhone hvis du vil ha informasjon om OWA for enheter-appen.

Hva om jeg vil vite mer?

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business – administrator, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business