SharePoint Online: programvarebegrensninger

Denne artikkelen beskriver noen viktige begrensninger for forskjellige SharePoint Online planer i Office 365 som du kanskje trenger å kjenne til. For eksempel gir artikkelen informasjon om antall støttede brukere, lagringskvoter og filstørrelsesbegrensninger. Denne artikkelen dekker en rekke planer: SharePoint Online i Office 365 Small Business og Office 365 Enterprise, samt frittstående planer. Begrensningene som står oppført gjelder for betalte abonnementer. Det kan hende at du ser forskjellige begrensninger for prøveabonnementsplaner og forhåndsvisningsnettsteder i SharePoint Online.

 Obs!     I Office 365-planer håndteres programvaregrenser og -begrensninger for SharePoint Online uavhengig av grensene for lagringsplass i postboksen. Grensene for lagringsplass i postboksen konfigureres og behandles ved hjelp av Exchange Online. Du finner mer informasjon om hvordan Exchange håndterer e-postboksbegrensninger i postbokstyper og lagringsgrenser for mottakere .

I denne artikkelen


Tilgjengelige SharePoint Online-funksjoner

Trenger du hjelp til å avgjøre hvilken SharePoint-løsning som passer best til organisasjonens behov?

De ulike Office 365-planene omfatter forskjellige SharePoint Online-tilbud. Disse er:

 • SharePoint Online for Office 365 Small Business
 • SharePoint Online for Office 365 Midsize Business
 • SharePoint Online for Office 365 Enterprise, Education og Government

Du kan velge planen som passer best til organisasjonens behov. Hver enkelt person med tilgang til SharePoint Online-tjenesten, må tildeles en abonnementsplan. SharePoint Online kan være inkludert i en Microsoft Office 365-plan, eller kan kjøpes som en frittstående plan, for eksempel en SharePoint Enterprise plan 1 eller SharePoint Enterprise plan 2.

Du finner mer informasjon om tilgjengelige funksjoner i SharePoint og SharePoint Online-tjenesten i Office 365 i Beskrivelse av SharePoint Online-tjenesten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365-planer

I dette avsnittet:

Begrensninger for SharePoint Online for Office 365 Small Business

SharePoint Online Small Business og SharePoint Online Small Business Premium har felles grenser og begrensninger. Tabellen nedenfor beskriver disse begrensningene.

Funksjon Beskrivelse
Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier)

500 MB per abonnerende bruker.

Kvotegrense for nettstedssamling

Opptil 1 TB per nettstedssamling. (25 GB for en prøveversjon).

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Den minste lagringsplasstilordningen per nettstedssamling er 100 MB.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker Én nettstedssamling per leietaker.
Sekundære nettsteder Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.
Total tilgjengelig lagringsplass per leietaker

10 GB + 500 MB per bruker.

Hvis du for eksempel har 10 brukere, er tildelt basislagringsplass 15 GB (10 GB + 500 MB * 10 brukere).

Du kan kjøpe mer lagringsplass (opptil maksimum 1TB).

Lagringsplass for personlig nettsted

1 TB per bruker, så snart det er klargjort.

Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren. Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres bibliotek for OneDrive for Business og personlig nyhetsfeed. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilleggsinformasjon om begrensninger for OneDrive for Business.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Grense for filopplasting 2 GB per fil.
Synkroniseringsgrenser

20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere 1–25 brukere
Maksimalt antall inviterte eksterne brukere Opptil 500 unike eksterne brukere i katalogen (eksterne brukere som har godtatt delingsinvitasjoner). Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Når du ser gjennom informasjonen i den forrige tabellen, må du huske på at grensene for basislagringsplass for Office 365 for Small Business (10 GB + 500 MB per abonnerende bruker) påvirker noen av verdiene. Selv om SharePoint Online for Small Business for eksempel påtvinger en grense på 1 TB per nettstedssamling, kan det hende din bestemte leier ikke har nok lagringsplass tilgjengelig til å inneholde en nettstedssamling som er på 1 TB.

 Viktig!     Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 5 GB, trekkes 5 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Begrensninger for SharePoint Online for Office 365 Midsize Business

Tabellen nedenfor viser programvaregrensene og -begrensningene for SharePoint Online Midsize Business-planen.

Funksjon Beskrivelse
Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier) 500 MB per abonnerende bruker.
Basislagringsplass per leietaker

10 GB + 500 MB per abonnerende bruker.

Hvis du for eksempel har 250 brukere, tildelt basislagringsplass 135 GB (10 GB + 500 MB * 250 brukere).

Du kan kjøpe mer lagringsplass (opptil maksimum 20 TB).

Ekstra lagringsplass til en kostnad per GB per måned.

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre på lagringsplass i abonnementet.

 Viktig!     Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Kvotegrense for nettstedssamling

Opptil 1 TB per nettstedssamling. (25 GB for en prøveversjon).

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

SharePoint-administratorer kan angi grenser for lagringsplass for nettstedsgrenser og nettsteder. Den minste lagringsplasstilordningen per nettstedssamling er 100 MB.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker 20 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder).
Sekundære nettsteder Opptil 2 000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.
Lagringsplass for personlig nettsted

1TB per bruker, så snart det er klargjort.

Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres OneDrive for Business-biblioteker og personlige nyhetsfeeder. Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren. Hvis du vil ha mer informasjon om OneDrive for Business, kan du se Tilleggsinformasjon om OneDrive for Business-begrensninger senere i denne artikkelen.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Grense for filopplasting 2 GB per fil.
Synkroniseringsgrenser

20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere 1–250 brukere
Maksimalt antall inviterte eksterne brukere

Opptil 10 000 unike eksterne brukere i katalogen (eksterne brukere som har godtatt delingsinvitasjoner).

Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Når du ser gjennom informasjonen i den forrige tabellen, må du huske på at grensene for basislagringsplass for Office 365 for Midsize Business (10 GB +  MB per abonnerende bruker) vil påvirke noen av verdiene. Selv om SharePoint Online for Midsize Business for eksempel påtvinger en grense på 1 TB per nettstedssamling og 20 nettstedssamlinger, kan det hende din bestemte leier ikke har nok lagringsplass tilgjengelig til å inneholde 20 nettstedssamlinger, der hver enkelt er 1 TB.

 Viktig!     Det er lurt å følge med på papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 25GB, trekkes 25GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Begrensninger for SharePoint Online for Office 365 Enterprise, Education og Government

En eller flere Office 365-abonnementsplaner kan inkluderes som en del av abonnementet ditt. Dette gjelder for følgende plantilbud:

 • Microsoft Office 365 Enterprise-abonnementer (E1-E4)
 • Microsoft Office 365 Government-abonnementer (G1-G4)
 • Microsoft Office 365 Education-abonnementer (A2-A4)
 • Microsoft Office 365 Kiosk-abonnementer (K1-K2)
 • Frittstående SharePoint Online-abonnementsplaner (plan 1 og plan 2).

Disse planene har felles grenser og begrensninger. Tabellen nedenfor beskriver disse begrensningene.

Funksjon Office 365 Enterprise-planer (omfatter E1-E4, A2-A4, G1-G4 og SharePoint Online plan 1 og plan 2) Office 365 Kiosk-planer (Enterprise og Government K1-K2)
Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier) 500 MB per abonnerende bruker.

Null (0).

Lisensierte kioskarbeidere legges ikke til i basislagringsplassen.

Ekstra lagringsplass (per GB per måned), ikke minimumskjøp

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

 Viktig!     Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

 Viktig!     Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Basislagringsplass per leietaker

10 GB + 500 MB per abonnerende bruker + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Hvis du for eksempel har 10 000 brukere, er tildelt basislagringsplass 5 TB (10 GB + 500 MB * 10 000 brukere).

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

 Viktig!     Hvis du har en fellesskapsplan for en sky for offentlig sektor, kan du kjøpe mer lagringsplass, opptil 25 TB.

10 GB + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

 Viktig!     Hvis du har en fellesskapsplan for en sky for offentlig sektor, kan du kjøpe mer lagringsplass, opptil 25 TB.

Begrensning av lagringsplass for nettstedssamlinger

Opptil 1 TB per nettstedssamling. (25 GB for en prøveversjon).

SharePoint-administratorer kan angi grenser for lagringsplass for nettstedsgrenser og nettsteder. Den minste lagringsplasstilordningen per nettstedssamling er 100 MB.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

 Viktig!     Hvis du har en fellesskapsplan for en sky for offentlig sektor, er grensen er 100 GB.

Opptil 1 TB per nettstedssamling (25 GB for en prøveversjon). SharePoint-administratorer kan angi grenser for lagringsplass for nettstedsgrenser og nettsteder. Den minste lagringsplasstilordningen per nettstedssamling er 100 MB.

 Viktig!     Hvis du har en fellesskapsplan for en sky for offentlig sektor, er grensen er 100 GB.

Kioskarbeidere (plan K1–K2) kan ikke administrere SharePoint-nettstedssamlinger. Du må ha lisens for minst én Enterprise-planbruker for å administrere kiosk-nettstedssamlinger.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker 10 000 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder). 10 000 nettstedssamlinger.
Sekundære nettsteder Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling. Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.
Lagringsplass for personlig nettsted

1 TB per bruker, så snart det er klargjort.

Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres OneDrive for Business-biblioteker og personlige nyhetsfeeder. Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren.

Hvis du vil ha mer informasjon om OneDrive for Business, kan du se Tilleggsinformasjon om OneDrive for Business begrensninger for senere i denne artikkelen.

Ikke tilgjengelig.
Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Kioskarbeidere (plan K1–K2) kan ikke administrere SharePoint-nettstedssamlinger. Du må ha lisens for minst én Enterprise-planbruker for å administrere kiosk-nettstedssamlinger.

Grense for filopplasting 2 GB per fil. 2 GB per fil.
Synkroniseringsgrenser

20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Maksimalt antall brukere per leier

1-500 000+

 Obs!     Hvis du har flere enn 500 000 brukere, kontakter du Microsoft-representanten for å diskutere detaljerte krav.

1-500 000+

 Obs!     Hvis du har flere enn 500 000 brukere, kontakter du Microsoft-representanten for å diskutere detaljerte krav.

Maksimalt antall inviterte eksterne brukere

Opptil 10 000 unike eksterne brukere i katalogen (eksterne brukere som har godtatt delingsinvitasjoner).

Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Opptil 10 000 unike eksterne brukere i katalogen (eksterne brukere som har godtatt delingsinvitasjoner).

Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Når du ser gjennom informasjonen i den forrige tabellen, må du huske på at grensene for basislagringsplass for Office 365 for Enterprises (10 GB + 500 MB per abonnerende bruker) påvirker noen av verdiene. Selv om SharePoint Online for Enterprise-planer for eksempel påtvinger en grense på 1 TB per nettstedssamling og 10 000 nettstedssamlinger, kan det hende din bestemte leier ikke har nok lagringsplass tilgjengelig til å inneholde 10 000 nettstedssamlinger, der hver enkelt er 1 TB.

 Viktig!     Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 25 GB, trekkes 25 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Begrensninger for nettstedselementer i SharePoint Online

Der er også begrensninger for nettstedselementer for et SharePoint Online-nettsted. Her er noen eksempler:

 • Liste- og Bibliotek-begrensninger   Ulike kolonnetyper har ulike begrensninger. Du kan for eksempel ha opptil 276 kolonner i en liste som inneholder én enkelt tekstlinje.
 • Sidebegrensninger   Du kan legge til opptil 25 nettdeler på én enkelt wiki- eller nettside.
 • Sikkerhetsbegrensning   Ulike sikkerhetsfunksjoner har ulike begrensninger. Én enkelt bruker kan for eksempel ikke tilhøre flere enn 5 000 sikkerhetsgrupper.

De spesifikke elementene for de tidligere nettstedselementene er så tallrike at de ikke kan oppgis her, men du kan finne ut mer om dem i TechNet-artikkelen Programvaregrenser og -begrensninger for SharePoint 2013. I den koblede artikkelen er det bare avsnittene liste- og biblioteksbegrensninger, sidebegrensninger og sikkerhetsbegrensninger som gjelder for SharePoint Online.

 Forsiktig!    Det kan hende at funksjonsspesifikk informasjon i TechNet-artikkelen ikke er helt nøyaktig for SharePoint Online.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Mer informasjon om OneDrive for Business-grenser

Hver enkelt bruker i SharePoint Online for Office 365 får en individuell tildeling av lagringsplass på 1 TB til personlig nettstedinnhold. Personlige nettsteder omfatter brukerens OneDrive for Business-bibliotek, en papirkurv og personlig nyhetsfeedinformasjon.

Alle SharePoint Online i Office 365-planer omfatter samme lagringsplasstildeling for individuelle personlige nettsteder. Lagringsplasstildelingen er atskilt fra leiertildelingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan brukere kan behandle sin individuelle tildeling for OneDrive for Business, kan du se OneDrive for Business bibliotekbegrensninger for .

Flere ressurser

For informasjon om dette: Gå hit:
Tilkoblingsgrenser for Office 365

hvis du vil ha mer informasjon om hensyn til Internett-båndbredde, porter og protokoller for Office 365-planer, kan du se Office 365-porter og -protokoller.

Tilgjengelige SharePoint-funksjoner

Du kan lære mer om tilgjengelige funksjoner i SharePoint og SharePoint Online-tjenesten i Office 365 her: Beskrivelse av SharePoint Online-tjenesten.

Søkegrenser for SharePoint Online Vil du lære mer om søkegrenser for SharePoint Online, kan du se Søkegrenser for SharePoint Online.
Mobile enheter

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner et SharePoint Online-nettsted fra en mobil enhet, kan du se Bruke en mobil enhet til å arbeide med SharePoint Online-nettsteder.

Filtyper

Hvis du vil ha mer informasjon om filtyper som du ikke kan legge til i en liste, kan du se Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek.

Nettadresser for SharePoint Online

Hvis du vil ha mer informasjon om SharePoint Online-adresser, kan du se Nettadresser og IP-adresser for SharePoint Online.

Nettstedsspråk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir språk for nettsteder, kan du se Endre innstillinger for språk og område.
Planlegging og distribusjon av SharePoint Online
Endre lagringsplass

 Viktig!     Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement .

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Administrasjonssenter for SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business