Konfigurere postbehandling på stedet

Du kan bruke funksjoner for postbehandling på alle dokumenter og områder. Muligheten til å behandle poster i alle områder gir postbehandlere større kontroll over hvordan forretningsposter og juridiske poster med langtidsverdi håndteres. Når postene behandles på stedet, betyr det også at de kan være en del av et samarbeidsområde, der de er blant andre dokumenter du arbeider på.

Avhengig av organisasjonsstrukturen til postbehandlingsløsningen kan du aktivere postbehandling på stedet på områdesamlingsnivået og i tillegg kan du deaktivere manuell deklarasjon av poster på liste- eller biblioteknivået, .

I denne artikkelen


Konfigurere postbehandling på stedet for en områdesamling

Hvis postbehandlingsløsningen er på liste- eller biblioteknivå, kan du se Konfigurere postbehandling på stedet for en liste eller et bibliotek. Hvis postbehandlingsløsningen strekker seg over flere områder, kan du konfigurere innstillinger for postbehandling på følgende måter:

 • Angi hvilke typer begrensninger som skal legges på dokumentet når det deklareres som en post.
 • Angi om alle lister eller biblioteker i et område skal tillate manuell deklarering av poster.
 • Angi hvem som manuelt kan deklarere eller oppheve deklarasjon av dokumenter som poster.

Konfigurere postbehandling på stedet for en områdesamling

 Obs!    Du må aktivere funksjonen for postbehandling på stedet på områdesamlingsnivå før du kan fortsette med denne fremgangsmåten.

 1. Naviger til området på øverste nivå.
 2. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen .
 3. Klikk Innstillinger for postdeklarasjon under Administrasjon av områdesamling.
 4. Velg alternativet som angir hvilken type begrensning som legges på et element når det deklareres som en post, under Begrensninger for post på siden Innstillinger for postdeklarasjon.
 • Ingen flere begrensninger    Denne begrensningen er nyttig hvis du vil at poster skal ha en annen oppbevaringspolicy enn ikke-poster, men ikke vil blokkere postene for sletting eller redigering.
 • Blokker sletting    Dette er standardbegrensningen.
 • Blokker redigering og sletting    Denne begrensningen er nyttig hvis du vil låse et dokument fullstendig, slik at det ikke kan redigeres eller slettes. Et hengelåsikon knyttes til dokumentet for å angi at elementet er låst.

Begrensninger for post

 1. Velg alternativet som angir om elementer som standard kan deklareres manuelt som poster i lister og biblioteker, under Tilgjengelighet for postdeklarasjon. Hvis alternativet Er som standard ikke tilgjengelig på alle plasseringerer valgt, kan elementer bare deklareres som poster via en policy eller en arbeidsflyt.

Du kan bruke alternativene i denne delen til å angi for hele områdesamlingen om Deklarer post-knappen skal vises på båndet. Hvis knappen vises på båndet, kan brukere med riktig tillatelse deklarere et dokument som en post. Alle lister og biblioteker har en egen side med innstillinger for postdeklarasjon, slik at de kan skilles fra innstillingen for områdesamlingen for å vise eller skjule knappene for postdeklarasjon på båndet. Hvis innstillingene for postdeklarasjon ikke er angitt på liste- eller biblioteknivå, brukes innstillingen for områdesamlingen som standard.

Tilgjengelighet for postdeklarasjon

 1. Angi hvilke typer brukere som kan deklarere eller oppheve deklarasjon av elementer som poster, under Deklarasjonsroller.
 • Alle listebidragsytere og administratorer    Alle brukere med tillatelse til å redigere elementer i en liste kan deklarere og oppheve deklarasjon av elementer som poster.
 • Vis bare administratorer    Bare brukere med tillatelse til å administrere elementer i en liste kan deklarere og oppheve deklarasjon av elementer som poster.
 • Bare policyhandlinger    Bare policyhandlinger eller egendefinert kode som kjører som systemkonto, kan deklarere eller oppheve deklarasjon av elementer som poster.

Deklarasjonsroller

 1. Klikk OK.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Konfigurere postbehandling på stedet for en liste eller et bibliotek

Du kan konfigurere innstillingene for postbehandling for å tillate eller forhindre at det blir opprettet poster i bestemte lister eller biblioteker på et område. Du kan også konfigurere lister og biblioteker slik at alle elementer som blir lagt til i dem, automatisk deklareres som poster.

Konfigurere postbehandling på stedet for en liste eller et bibliotek

 1. Gå til listen eller biblioteket du vil konfigurere for postbehandling.
 2. Klikk kategorien Bibliotek under Bibliotekverktøy for biblioteker. Klikk kategorien Liste under Listeverktøy for lister.
 3. Klikk Bibliotekinnstillinger på bibliotekbåndet. Klikk Listeinnstillinger for lister.

   Obs!    Hvis båndknappen som det refereres til i denne fremgangsmåten, ikke vises, må du kanskje justere skjermoppløsningen eller størrelsen på webleservinduet for å vise alle båndknappene. Du kan også klikke gruppeknappen for å vise knappevalget for denne gruppen.

 4. Klikk Innstillinger for postdeklarasjon på Listeinnstillinger-siden.

Siden Innstillinger for bibliotek for postdeklarasjon

 1. Gjør ett av følgende under Tilgjengelighet for manuell postdeklarasjon:
 • Velg om du vil bruke standardinnstillingen for områdesamling.
 • Tillat manuell deklarasjon av poster for denne listen eller dette biblioteket.
 • Aldri tillat manuell deklarasjon av poster for denne listen eller dette biblioteket.
 1. Velg under Automatisk deklarasjon om du vil at elementer som legges til i denne listen eller dette biblioteket, skal deklareres automatisk som poster.
 2. Klikk OK.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
SharePoint Online for virksomheter