Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek

Det er enkelte filtyper som du ikke kan laste opp til en SharePoint-liste eller et bibliotek. SharePoint blokkerer enkelte filtyper som standard.

Hvis for eksempel ASP er på listen over blokkerte filtyper, blir en fil som heter "newpage.asp", blokkert. Variasjoner av en filtype blir også blokkert. Listen nedenfor viser forskjellige måter samme fil kan bli representert på, som alle blir blokkert hvis filtypen HTA er i listen over blokkerte filtyper.

  • filnavn.hta
  • filnavn.hta.
  • filnavn.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
  • filnavn.hta::$DATA

Listen over filer som blir blokkert fra SharePoint Online, er annerledes enn listen over blokkerte filer for lokale distribusjoner av SharePoint Foundation eller SharePoint Server.

I denne artikkelen


Blokkerte filtyper for SharePoint Online

Listen over blokkerte filtyper kan ikke endres for et SharePoint Online-område.

Filtypenavn Filtype
ASHX ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.
ASMX ASP.NET-kildefil for webtjenester
ASP Active Server Pages
ASPQ Active Server Pages
AXD ASP.NET-kildefil
CSHTM ASP.NET-nettside
CHTML ASP.NET-nettside
JSON JavaScript Object Notation-fil
REM Kryptert Blackberry-datafil
SHTM HTML-fil som inneholder serversidedirektiver
SHTML HTML-fil som inneholder serversidedirektiver
SOAP Simple Object Access Protocol-fil
STM HTML-fil som inneholder serversidedirektiver
SVC WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)
VBHTM ASP.NET Razor-nettside
VBHTML ASP.NET Razor-nettside
XAMLX Visual Studio Workflow-tjenestefil

Blokkerte filtyper for SharePoint Foundation og SharePoint Server

For lokale distribusjoner av SharePoint Foundation eller SharePoint Server kan en serveradministrator legge til eller fjerne filtyper fra listen over filtyper som blokkeres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med blokkerte filtyper for SharePoint Server-områder, kan du se en artiklene nedenfor, avhengig av SharePoint-versjonen du har:

Filtypene som blokkeres, vises som standard i følgende tabell.

Filtypenavn Filtype
ADE Prosjektfiltype for Microsoft Access
ADP Microsoft Access-prosjekt
ASA ASP-deklarasjonsfil
ASHX ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.
ASMX ASP.NET-kildefil for webtjenester
ASP Active Server Pages
BAS Microsoft Visual Basic-klassemodul
BAT Satsvis fil
CDX Sammensatt indeks
CER Sertifikatfil
CHM Kompilert HTML-hjelpefil
CLASS Java-klassefil
CMD Microsoft Windows NT-kommandoskript
COM Microsoft MS-DOS-program
CONFIG Konfigurasjonsfil
CNT Innhold i hjelpefil
CPL Kontrollpanel-filtype
CRT Sikkerhetssertifikat
CSH Skriptfil
DER DER-sertifikatfil
DLL Windows-bibliotek for dynamiske koblinger
EXE Kjørbar fil
FXP Microsoft Visual FoxPro-kompilert program
GADGET Windows-miniprogram
GRP SmarterMail-gruppefil
HLP Hjelpefile
HPJ Hemera Photo Objects-bildefil
HTA HTML-program
HTR Skriptfil
HTW HTML-dokument
IDA Internet Information Services-fil
IDC Tilkoblingsfil for Internett-database
IDQ Internett-spørringsfil
INS Internet Naming Service
ISP Kommunikasjonsinnstillinger for Internett
ITS Internett-dokumentsettfil
JSE JScript-kodet skriptfil
JSON JavaScript Object Notation-fil
KSH Korn Shell-skriptfil
LNK Snarvei
MAD Snarvei
MAF Snarvei
MAG Snarvei
MAM Snarvei
MAQ Snarvei
MAR Snarvei
MAS Lagret prosedyre for Microsoft Access
MAT Snarvei
MAU Snarvei
MAV Snarvei
MAW Snarvei
MCF Beholderformat for multimedia
MDA Tilleggsprogram for Microsoft Access
MDB Microsoft Access-program
MDE Microsoft Access MDE-database
MDT Microsoft Access-datafil
MDW Microsoft Access-arbeidsgruppe
MDZ Veiviserprogram for Microsoft Access
MS-ONE-STUB Microsoft OneNote-stubb
MSC Microsoft Common Console-dokument
MSH Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript
MSH1 Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript
MSH1XML Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript
MSH2 Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript
MSH2XML Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript
MSHXML Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript
MSI Microsoft Windows Installer-pakke
MSP Pakkefil for Windows Installer-oppdatering
MST Visual Test-kildefiler
OPS Fil for Microsoft Office-profilinnstillinger
PCD Photo CD-bilde eller Microsoft Visual Test-kompilert skript
PIF Snarvei til MS-DOS-program
Pl
PRF Systemfil
PRG Programkildefil
PRINTER Skriverfil
PS1 Windows PowerShell Cmdlet-fil
PS1XML Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil
PS2 Windows PowerShell Cmdlet-fil
PS2XML Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil
PSC1 Windows PowerShell-konsollfil
PSC2 Windows PowerShell-konsollfil
PST Fil for personlig mappe i Microsoft Outlook
REG Registreringsoppføringer
REM ACT! Vedlikeholdsfil for database
SCF Windows Explorer-kommandofil
SCR Skjermsparer
SCT Skriptfil
SHB Windows-snarvei
SHS Shell Scrap-element
SHTM HTML-fil som inneholder serversidedirektiver
SHTML HTML-fil som inneholder serversidedirektiver
SOAP Simple Object Access Protocol-fil
STM HTML-fil som inneholder serversidedirektiver
SVC WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)
URL Uniform Resource Locator (Internett-snarvei)
VB Microsoft VBScript-fil (Visual Basic Scripting Edition)
VBE VBScript-kodet skriptfil
VBS VBScript-fil
VSIX Visual Studio-filtype
WS Windows Script-fil
WSC Windows Script-komponent
WSF Windows Script-fil
WSH Innstillingsfil for Windows Script Host
XAMLX Visual Studio Workflow-tjenestefil

Til toppen av siden Til toppen av siden

Relaterte oppgaver

Laste opp filer eller opprette filer i et bibliotek

 
 
Gjelder:
Administrasjonssenter for SharePoint, OneDrive for Business, Sentraladministrasjon for SharePoint Foundation 2013, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Online for yrkesutøvere og små bedrifter, SharePoint Server 2010