Bruke en mobil enhet til å arbeide med SharePoint Online-områder

Du kan få tilgang til SharePoint Online-området på en mobil enhet og utnytte de samme produktivitets- og samarbeidsfordelene ved området selv om du er borte fra kontoret. Når du bruker SharePoint Online-området på en mobil enhet, kan du få tilgang til informasjon på områdene uansett hvor du er, slik at du kan samarbeide med kolleger, få tilgang til delte dokumenter, vise oppdatert områdeinnhold og holde kontakten med arbeidet på andre måter.

 Obs!    Du kan få tilgang til et SharePoint Online-område på en mobil enhet, for eksempel en PDA, en smarttelefon, en mobil Internett-enhet eller en hvilken som helst annen mobiltelefon som har en webleser og kan kobles til Internett.

I denne artikkelen


Åpne et område på en mobil enhet

Du kan få tilgang til området med en Windows-telefon ved å åpne webleseren på telefonen og angi URL-adressen (Uniform Resource Locator) til SharePoint-området. Hvis du bruker en telefon med et annet operativsystem enn Windows, kan du angi URL-adressen i webleseren eller få en optimalisert mobilvisning ved å legge til /?Mobile=1 etter URL-adressen. Hvis området for eksempel er http://fabrikam.com, er mobilversjonen av URL-adressen http://fabrikam.com/?Mobile=1.

 Obs!    Webleseren på telefonen må støtte HTML 4.0 for at du skal kunne vise et område riktig. Hvis du er usikker på om webleseren på telefonen støtter HTML 4.0, kontakter du mobiltjenesteleverandøren.

Et SharePoint Online-område på en Windows Phone 7-telefon

Du kan åpne et område på en Windows Phone 7-telefon på samme måte som du åpner det fra datamaskinen, ved å skrive inn URL-adressen i webleseren. Det du ser på telefonen, er den faktiske visningen av området, ikke en mobilversjon (selv om denne også er tilgjengelig). Du kan begynne å arbeide i området akkurat som du hadde gjort fra datamaskinen. Du kan utføre de fleste oppgavene i området, for eksempel opprette og redigere elementer i en liste, laste opp dokumenter, endre områdetemaet, opprette og redigere sider i området og legge til webdeler, hyperkoblinger, bilder og andre sideelementer, bare for å nevne noen få ting.

Synkronisere til et område og arbeide på Office-dokumenter

Hvis du har en Windows 6.5-telefon eller senere, kan du bruke SharePoint Workspace Mobile 2010 til å koble til området og få tilgang til Office-dokumenter. Du kan åpne dokumenter i Word Mobile 2010, Excel Mobile 2010 eller PowerPoint Mobile 2010 og redigere dokumenter.

Hvis du har en Windows Phone 7-telefon, kan du gå til Office-huben for å synkronisere området. Du kan også laste ned Office-dokumenter fra området og lagre dem på en frakoblet plassering. Når du har oppdatert dokumentet, kan du koble deg til området på nytt og oppdatere dokumentversjonen med din versjon for å sørge for at alle har tilgang til samme versjon som deg.

Slik synkroniserer du til et område fra en Windows Phone 7-telefon:

 Obs!    Det kan hende at du blir bedt om å logge på med en Windows Live ID og et passord flere ganger i løpet av hele prosessen.

 1. Åpne Office-huben på Windows Phone 7-telefonen.
 2. Gå til SharePoint i Office-huben.

SharePoint i Office-huben

 1. Trykk åpne URL-adresse.
 2. Skriv inn URL-adressen til området, og trykk fremoverpilen.
 3. Skriv inn Live ID-brukernavnet og -passordet, og trykk Logg på.

Du kan nå lagre filer på en frakoblet plassering, redigere dem og lagre endringene tilbake på området for å dele den oppdaterte versjonen med andre brukere.

 1. Gå til et dokumentbibliotek (for eksempel Delte dokumenter) som inneholder filen du vil lagre på en frakoblet plassering.
 2. Når du har identifisert filen i biblioteket, trykker du filnavnet til en meny vises.
 3. Velg ett av disse alternativene for å lagre filen på en frakoblet plassering:
 • last ned nå    Filen lastes ned til telefonen og åpnes, slik at du kan vise eller redigere den. Hvis du gjør endringer og lagrer filen, oppdateres den automatisk i området.
 • vær alltid frakoblet    En kopi av dokumentet lagres på telefonen. Du kan deretter redigere dokumentet og koble til området på nytt manuelt for å laste opp dokumentet.

Et SharePoint Online-område på telefon med et annet operativsystem enn Windows

Hvis du har brukt mobilvisningen av et område på en telefon med et annet operativsystem enn Windows, får du en nedskalert versjon av en skrivebordsleservisning. Nedenfor vises en sammenligning av skrivebords- og mobilversjonen av et område på en telefon med et annet operativsystem enn Windows:

Skrivebords- og mobilversjonen av et SharePoint-område side ved side

Fig. 2  Skrivebords- og mobilversjonen av et område på en telefon med et annet operativsystem enn Windows vist side ved side.

Når du åpner mobilversjonen av et område, vises bare noen av områdeelementene som vises i skrivebordsversjonen, for eksempel lister, biblioteker, søkefunksjonen og Mitt område. Brukergrensesnittet er enkelt og så intuitivt at du kan begynne å bruke området. Det er imidlertid enkelte begrensninger når du bruker mobilversjonen. Du kan ikke utføre enkelte oppgaver som du vanligvis utfører i et område, for eksempel laste opp filer, redigere elementer eller sider, arbeide med webdeler og andre sideelementer, bare for å nevne noen få. Her er oppgavene som du vanligvis kan utføre i en mobilversjon:

 • Vise elementer i lister og biblioteker
 • Åpne Office-dokumenter fra området
 • Søke
 • Bruke Mine områder

Arbeide med lister og biblioteker

Du kan utføre enkelte grunnleggende oppgaver i lister og biblioteker fra en mobil enhet, for eksempel vise elementer, legge til elementer i lister, bruke filtre på lister, bytte visning og redigere elementegenskaper.

To typer visninger er tilgjengelige for bruk i en liste eller et bibliotek på et mobilområde: Enkel visning og Detaljvisning. En liste eller et bibliotek vises alltid i enkel visning som standard.

Enkel visning og detaljvisning av kunngjøringslisten vist side ved side

Enkel visning og detaljvisning av kunngjøringslisten vist side ved side
Konfigurere lister og biblioteker slik at de vises i en mobilvisning

Alle standardlister og -biblioteker vises i området i en mobilvisning. Hvis du oppretter en ny liste eller et nytt bibliotek i området, må du imidlertid konfigurere listen eller biblioteket for at de skal vises i en mobilvisning. En områdeeier eller en administrator kan også endre innstillingen Angi denne visningen for mobiltilgang for å fjerne en bestemt liste eller et bestemt bibliotek fra visningen. Hvis du vil legge til eller fjerne en liste eller et bibliotek i mobilvisningen, gjør du følgende:

 Obs!    Du kan bare bruke innstillingen Angi denne visningen for mobiltilgang på fellesvisninger for en liste eller et bibliotek.

 1. Åpne listen eller biblioteket.
 2. Klikk kategorien Liste (eller kategorien Bibliotek hvis det er et bibliotek) på båndet, og klikk deretter Endre visning under Administrer visninger.
 3. Bla ned til MobilRediger-siden, og klikk plusstegnet for å utvide delen.
 4. Hvis du vil legge til en liste i mobilvisningen, merker du av for Angi denne visningen for mobiltilgang. Hvis du vil fjerne en liste fra mobilvisningen, fjerner du merket for dette alternativet.
 5. Klikk OK.

Åpne Office-dokumenter på telefoner med et annet operativsystem enn Windows

Hvis du bruker en telefon med et annet operativsystem enn Windows, klikker du bare dokumentkoblingen fra området og viser innholdet i dokumentet ved å bruke mobilvisningsprogrammer for Microsoft Office. Nå kan du lese en rapport eller se gjennom en viktig presentasjon mens du er borte fra kontoret, selv om den mobile enheten ikke inneholder Microsoft Office Mobile 2010-programmer.

 Obs!    Mobilvisningsprogrammer for Office er allerede tilgjengelige for bruk i mobilversjonen av et SharePoint 2010-område, så du trenger ikke å gjøre noe for å kunne åpne og vise dokumenter i webleseren.

Følgende enheter støtter mobilvisningsprogrammene for Office:

 • Windows Phone 7
 • Windows Mobile 6.5
 • BlackBerry
 • iPhone, iPod Touch
 • Android
 • Nokia S60
 • Telefoner for det japanske markedet, blant annet docomo, SoftBank og KDDI fra au

Hvis du vil vise Word-, Excel- eller PowerPoint-filer, bruker du webleseren på telefonen til å navigere til biblioteket.

Vise Word-dokumenter

Tenk deg at du er i ferd med å ferdigstille en rapport med en kollega før dere skal på byen. Mens du er på toget, får du en melding fra kollegaen din med en kobling til den ferdige rapporten. Du klikker koblingen, og Word-dokumentet åpnes i webleseren på telefonen.

Dokumentet vises i tekstvisning som standard. Du kan også bytte til bildevisning for å se på grafikk og bilder. Hvis du vil bytte til bildevisning, klikker du Office-knappen for å åpne en kommandomeny. Klikk Bildevisning på denne menyen.

Bildevisning i mobilvisningsprogrammet for Word

Hvis du vil bla gjennom dokumentet, bruker du navigasjonsfeltet øverst på skjermen:

Navigasjonsfelt i mobilvisningsprogrammet for Word

Klikk Office-knappen for å åpne en kommandomeny.

Fra denne menyen kan du bruke kommandoene Søk og Gå til side til å gå til innhold du er interessert i. Du kan også navigere gjennom dokumentet visuelt ved å klikke Miniatyrbildeindeks.

Meny i mobilvisningsprogrammet for Word

Vise Excel-arbeidsbøker

Tenk deg at gruppen din planlegger et arrangement og holder oversikt over mulige steder i et regneark. Du er tilbake fra ferie og sitter på flyplassen og vil sjekke vurderingen av et bestemt sted. Du har lagret URL-adressen til gruppens regneark og åpner det i mobilleseren. Et lite sett med rader og kolonner vises i regnearket, og du kan enkelt søke etter ønsket informasjon.

Mobilvisningsprogram for Excel

Du søker etter stedet du er interessert i, ved å klikke Office-knappen og deretter Søk.

Meny i mobilvisningsprogrammet for Excel

Skriv inn en del av stedsnavnet, og klikk deretter Søk.

Søk i mobilvisningsprogrammet for Excel

Cellen der stedet er oppført, vises i søkeresultatene sammen med tilstøtende celler:

Søkeresultater i mobilvisningsprogrammet for Excel

Klikk koblingen til cellen. Denne delen av regnearket vises i mobilvisningsprogrammet for Excel:

Funnet rad i mobilvisningsprogrammet for Excel

Hvis du vil bla gjennom regnearket uten å miste kolonne- eller radoverskriftene, kan du fryse en rad eller kolonne i visningen. Hvis du vil gjøre dette, må du først notere det kolonne- eller radnummeret du vil fryse. Gjør deretter følgende:

 1. Klikk Office-knappen.
 2. Klikk Frys rad eller kolonne.
 3. Klikk Frys rad eller Frys kolonne, og klikk deretter Neste.
 4. Angi rad- eller kolonnenummeret du vil fryse, og klikk deretter OK.

Hvis du viser en arbeidsbok med flere regneark, kan du gå fra det ene regnearket til det andre.

 1. Klikk Office-knappen.
 2. Klikk Gå til ark, og klikk deretter navnet på regnearket du vil vise.

Hvis regnearket inneholder et diagram, finnes det en kobling i mobilvisningsprogrammet for Excel for å vise det.

 1. Klikk Office-knappen.
 2. Klikk Vis diagrammer i gjeldende ark.
Vise PowerPoint-presentasjoner

I mobilvisningsprogrammet for Microsoft PowerPoint kan du vise presentasjoner i eget tempo ved å bla gjennom lysbildene eller finne bestemt innhold.

En presentasjon åpner alltid miniatyrbildeindeksen.

Miniatyrbildeindeks i mobilvisningsprogrammet for PowerPoint

Klikk lysbildetittelen for å åpne lysbildet. Presentasjonen er nå i lysbildevisning.

Lysbildevisning i mobilvisningsprogrammet for PowerPoint

Klikk Neste lysbilde og Forrige lysbilde for å gå gjennom ett og ett lysbilde. Bruk kommandoene Søk og Gå til lysbilde for å gå til innhold du er interessert i, eller gå gjennom presentasjonen visuelt ved å klikke Miniatyrbildeindeks. Hvis du vil laste ned en kopi av presentasjonen, klikker du Last ned en kopi, og presentasjonen lagres i et dokumentbibliotek i området.

Hvis du vil lese tekst, åpner du presentasjonen i disposisjonsvisning:

Disposisjonsvisning i mobilvisningsprogrammet for PowerPoint

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke Mine områder

Du kan bruke Mitt område på en mobil enhet til å kontrollere statusoppdateringer, spore kolleger og få oppdatert informasjon om hva de gjør, og få kontaktinformasjon for dem hvis du trenger å kontakte dem.

Klikk Mitt område på hjemmesiden for området ditt for å gå til profilen din.

Søke

Søking gjør det enkelt å finne personer og dokumenter. Du kan utføre spørringer etter navn, tittel, avdeling eller andre vilkår. Du kan bruke personsøk til å finne kolleger i firmakatalogen og kontakter. Personsøk knyttes til mobile profiler, slik at søkeresultatene sorteres etter sosial avstand, der kontaktene nærmest den aktive brukeren vises.

Søke i et område

Du kan søke i området ved å skrive inn et ord eller uttrykk i søkeboksen.

Søke i et SharePoint-område på en mobil enhet

Opptil fem søkeresultater vises på en side. Du kan til og med filtrere søkeresultatene for å vise dokumenter av en bestemt type, for eksempel Excel-regneark, Word-dokumenter eller PowerPoint-presentasjoner.

Filtre for å vise dokumenter etter type i søkeresultater

Søk etter en person

Du kan søke etter en person ved å skrive inn hele eller deler av navnet til vedkommende. Den mobile profilen til brukere som svarer til søkeuttrykket du skrev inn, vises i søkeresultatenes.

Søk etter en bestemt person

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
SharePoint Online for virksomheter