Legge til kontakter i Lync

I Lync er kontaktene dine nettidentiteten til personer du kommuniserer ofte med. Legg til personer i kontaktlisten ved å klikke Legg til en kontaktLegg til en kontakt i hovedvinduet i Lync:

Klikk knappen Legg til en kontakt i hovedvinduet i Lync

Hvis organisasjonen tillater det, kan du også legge til eksterne kontakter: Lync-brukere i andre organisasjoner og Skype-brukere som er logget på med en Microsoft-ID.

Legge til en kontakt i organisasjonen

 1. Gå til Legg til en kontaktLegg til en kontakt > Legg til en kontakt i organisasjonen i hovedvinduet i Lync.
 2. Skriv inn navnet eller e-postadressen til personen i søkeboksen.
 3. Høyreklikk oppføringen, klikk Legg til i kontaktliste, og velg en gruppe som kontakten skal legges til i.
 4. (Valgfritt) Hvis du vil vise eller endre fortrolighetsforhold for den nye kontakten, høyreklikker du oppføringen for kontakten og klikker deretter Endre fortrolighetsforhold.

Legge til en kontakt som ikke er i organisasjonen

Hvis organisasjonen tillater det, kan du bruke Lync til å kommunisere med eksterne kontakter:

 • Eksterne Lync-brukere    Administratorer i både din og den andre personens organisasjon må tillate ekstern kommunikasjon.
 • Skype-brukere    Må være logget på Skype med en Microsoft-konto (tidligere Windows Live ID).

Se Funksjonene som er tilgjengelige med eksterne kontakter. Kontakter som bruker leverandører av direktemeldinger, for eksempel AOL, Yahoo eller Google Talk, støttes ikke.

 1. Gå til Legg til en kontaktLegg til en kontakt > Legg til en kontakt som ikke er i organisasjonen i hovedvinduet i Lync.

Legge til en ekstern kontakt i Lync

 1. Klikk kontaktens leverandør av direktemeldinger, Lync eller Skype.
 2. Skriv inn den nye kontakten i boksen Direktemeldingsadresse.

 Viktig!     Hvis Skype-kontakten bruker sitt eget e-postnavn som påloggingsnavn for en Microsoft-konto, må direktemeldingsadressenformateres på en spesiell måte. Se Prøv dette hvis du ikke kan sende direktemeldinger til eksterne Lync- eller Skype-kontakter.

 1. (Valgfritt) Velg en gruppe og fortrolighetsforhold for denne kontakten.
 2. Klikk OK.

Husk:

Funksjoner som er tilgjengelige for eksterne Lync-kontakter

Bare funksjoner som er tilgjengelige for både deg og den andre Lync-brukeren støttes.

Funksjoner som er tilgjengelige for eksterne Skype-kontakter

Tilgjengelig med Skype-brukere Ikke tilgjengelig med Skype-brukere
 • Tilstedeværelse
 • Direktemeldinger fra person-til-person
 • Lydsamtaler fra person-til-person
 • Søk etter og tillegging av Lync-kontakter i Skype
 • Videosamtaler
 • Lyd- eller direktemeldingssamtaler med tre eller flere personer
 • Skrivebords- og programdeling

Se også: Prøv dette hvis du ikke kan sende direktemeldinger til eksterne Lync- eller Skype-kontakter.

Eksterne Outlook-kontakter

Hvis du vil legge til en ekstern kontakt i Lync, må den andre personen ha en gyldig klient for direktemeldinger og konferanser – enten Lync eller Skype. Hvis du vil legge til en ekstern bruker i Office 365-adresseboken, er alt som kreves en gyldig e-postadresse. Finn ut mer:

 
 
Gjelder:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business – administrator