Konfigurere et Lync-møte

Hvis du bruker Outlook eller Outlook Web App, kan du planlegge et regelmessig eller et enkelt nettmøte mye på samme måte som du bruker Outlook til å planlegge vanlige møter. Koblingen til Lync-møtet legges automatisk til i møteinvitasjonen. Hvis kontoen din er konfigurert for innringingskonferanser, vil møteinvitasjonen også inneholde innringingsinformasjon (telefonnummer og konferanse-ID).

Hvis du ikke bruker et Outlook-program (eller Windows), kan du arrangere nye møter ved hjelp av Lync Web Scheduler. Gå til https://sched.lync.com, eller finn ut mer på Lync Web Scheduler.

Konfigurere et nettmøte ved hjelp av Outlook Web App

   
 1. Gjør ett av følgende i Office 365-portalen:
 • Hvis du vil arrangere et møte etter dato, klikker du kategorien Kalender og klikker deretter Ny hendelse øverst til venstre.
 • Hvis du vil arrangere et møte etter personene du vil invitere, klikker du kategorien Personer, klikker en kontakt eller gruppe i kontaktlisten og klikker deretter Planlegg møte under navnet på personen eller gruppen.

 Tips!     Hvis du vil legge til en kontakt eller gruppe, går du til kategorien Personer . Øverst til venstre klikker du Ny . Klikk Opprett kontakt og skriv inn den nødvendige informasjonen, eller klikk Opprett gruppe , skriv inn et gruppenavn, klikk tekstboksen Legg til medlemmer , og skriv deretter inn e-postadressen til hver person du vil legge til. Etter hvert som du skriver, vises forslag fra kontaktlisten under tekstboksen. Hvis du ser navnet på kontakten der, kan du klikke det.

 1. Midt i møtevinduet, over meldingsområdet, klikker du Nettmøte. Innringingsinformasjon vises i meldingsområdet hvis kontoen din er konfigurert for innringingskonferanse, og Nettmøte vises i Sted.
 2. Konfigurer møtet slik du vanligvis ville gjort det, det vil si ved å gi hendelsen et navn, legge til eller fjerne deltakere, velge en starttid og varighet og så videre. Hvis du har deltakere som kommer til å være personlig til stede, må du gå til Sted og skrive inn et sted for møtet, for eksempel et konferanserom, eller klikke Legg til et rom for å få hjelp til å finne et konferanserom.

 Tips!     Hvis du vil se etter en tid som passer for alle, klikker du Planleggingsassistent øverst i møtevinduet.

 Tips!     Hvis du vil vise innstillinger for hvem som har tilgang til nettmøtet, hvem som må vente på at du gir dem tilgang til møtet, og hvem som kan presentere under møtet, klikker du Innstillinger for nettmøte

.
 1. Skriv inn en saksliste i møteområdet. Vær forsiktig så du ikke endrer noe av informasjonen om nettmøtet.
 2. (Valgfritt) Hvis du vil legge til et bilde eller vedlegg med sakslisten, går du til toppen av møtevinduet og klikker ikonet Flere handlinger (…), til høyre for Planleggingsassistent. Klikk Sett inn, og klikk deretter Vedlegg eller Bilde.
 3. Klikk Send øverst i møtevinduet.

Konfigurere et Lync-møte ved hjelp av Outlook 2013

   
 1. Åpne Outlook og gå til kalenderen.
 2. Gå til kategorien Hjem på båndet under Lync-møte, og klikk Nytt Lync-møte.
 3. Konfigurer møtet på vanlig måte. Det vil si:
 • I feltet Til skriver du e-postadressen til hver av personene du inviterer, atskilt med semikolon.
 • Skriv inn et navn på møtet i Emne-boksen.
 • Hvis du har deltakere som kommer til å være personlig til stede, klikker du Romsøker på Alternativer-båndet i kategorien Møte og finner et rom, eller du skriver inn et møtested i Sted -boksen, for eksempel et konferanserom.
 • Velg en starttid og sluttid.

 Obs!     Hvis du vil se etter en tid som passer for alle, klikker du Planleggingsassistent på Vis-båndet i kategorien Møte.

 1. Skriv inn en saksliste i møteområdet. Vær forsiktig så du ikke endrer noe av informasjonen om Lync-møter.
 2. (Valgfritt) Klikk Planleggingsassistent på Outlook-båndet for å være sikker på at du finner det beste tidspunktet for møtet.
 3. Klikk Send.

 Viktig!     Standardvalgene er egnet for små, interne møter, for eksempel tilfeldige møter med noen få medarbeidere. For møter med eksterne deltakere eller med mange deltakere bør du endre møtealternativene før du sender invitasjonene slik at de passer behovene bedre. I møteinvitasjonen klikker du Møtealternativer i kategorien Møte på båndet for Lync-møtet, og deretter velger du de aktuelle alternativene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Starte et uforberedt møte ved å bruke Lync

Hvis du trenger å diskutere noe som må håndteres umiddelbart, kan du raskt starte et ad hoc-møte med Lync. Se Starte et uforberedt Lync-møte.

 
 
Gjelder:
Excel for iPad