Dele skrivebordet eller et program i Lync

Du kan vise hele skrivebordet eller bare et program til alle som deltar i et Lync-møte, en samtale eller en direktemeldingssamtale.

Husk at for at du skal kunne dele skjermen må du være presentatør i et Lync-møte. Hvis alternativet er nedtonet, ber du en av presentatørene om å gi deg presentasjonstillatelse Klikk Personer-ikonet nederst i vinduet. Høyreklikk på deltakerens navn og klikk Gjør til presentatør.).

 • Del skrivebordet når du må bytte mellom programmer eller arbeide med filer fra ulike programmer.
 • Del et program når du må presentere bestemte programmer eller filer, og ikke vil at personer skal kunne se noe annet på datamaskinen.

Dele skrivebordet eller et program

 1. Pek på presentasjonsikonet (skjerm) nederst i samtalevinduet.

Alternativer i Presenter-fanen

 1. Gjør ett av følgende i Presenter-fanen:
 • Hvis du vil dele innholdet på skrivebordet, klikker du Skrivebord.

 Viktig!     Når du deler skrivebordet, kan alle møtedeltakere se dine programmer, filer og varsler. Hvis du har konfidensiell informasjon eller filer du ikke vil at andre skal se, må du lukke dem eller bruke programdeling i stedet.

 • Hvis du vil dele et program eller en fil, eller flere programmer eller filer, klikker du Program, og deretter velger du programmet/programmene eller filen/filene.
 1. På verktøylinjen for deling, øverst i skjermen, kan du bruke et av disse alternativene:
 • Når du er ferdig med å dele skjermen, klikker du Stopp presentasjon.
 • Hvis du vil dele kontrollen av skrivebordet eller programmet med andre deltakere, klikker du Gi kontroll. Se Gi og ta kontroll over en delingsøkt for mer informasjon.

Skjermbilde av verktøylinjen for deling

 • Hvis du vil skjule verktøylinjen og få mer plass, klikker du den blå tegnestiftknappen. Flytt musen til toppen av skjermen for å skjule verktøylinjen. Når verktøylinjen for deling vises, kan du bruke de kontrollene du trenger eller klikke tegnestiftknappen på nytt for å beholde verktøylinjen.

 Obs!     Når du deler, endres Lync-statusen din til Presenterer, og du vil ikke motta direktemeldinger eller anrop.

Hvis du vil at en møtedeltaker skal dele skjermen sin, gir du vedkommende presentasjonstillatelse Klikk Personer-ikonet nederst i vinduet. Høyreklikk på deltakerens navn og klikk Gjør til presentatør.), slik at deltakeren kan bruke kontrollene. Hvis deltakeren ikke bruker Lync, kan vedkommende bruke Lync Web App til å presentere. Se Dele skrivebordet og programmer fra Lync Web App for mer informasjon.

Del primærskjerm, sekundærskjerm eller alle skjermer

Hvis du har flere skjermer, vises alle på Presenter-fanen, og du kan velge hvilken skjerm du vil dele. Når du deler Alle skjermer vil verktøylinjen for deling åpnes på primærskjermen din.

Skjermbilde av Presenter-fanen som viser primærskjerm, sekundærskjerm og alle skjermer

Gi og ta kontroll over en delingsøkt

Hvis du vil at en annen møtedeltaker skal endre en fil, hjelpe deg med å presentere eller demonstrere noe, kan du gi kontroll til denne personen. Begge vil ha kontroll over delingen, og du kan når som helst ta tilbake kontrollen.

 1. Klikk Gi kontroll på verktøylinjen for deling.
 2. Velg navnet på den du vil gi kontrollen til.

Det sendes et varsel til denne personen fra Lync med informasjon om at du deler kontrollen.

 1. Hvis du vil ta tilbake kontrollen, klikker du Gi kontroll på nytt, og deretter klikker du Ta tilbake kontroll.

 Tips!     Du kan når som helst tillate at andre tar kontroll over deleøkten automatisk. Det gjør du ved å klikke Gi kontroll automatisk på verktøylinjen for deling. Vi anbefaler at du bare velger dette alternativet på små og uformelle møter. Hvis du vil ta tilbake den automatiske tillatelsen, klikker du Gi kontroll og fjerner merket for Gi kontroll automatisk.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 for administratorer i mellomstore bedrifter, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business – administrator