Alternativer for bruk av Office 2013-programserier på flere språk

Tabellen nedenfor inneholder eksempelscenarier og detaljerte beskrivelser for å gjøre det enklere å avgjøre hvilket alternativ som er best for din organisasjon.
Beskytt digital informasjon mot uautorisert bruk gjennom integrering med Windows Rights Management Services (RMS) for Windows Server. Gi brukerne muligheten til å definere nøyaktig hvem som kan åpne, endre, skrive ut, videresende og/eller gjøre andre ting med dokumenter og e-postmeldinger.
Hvis du vil Installerer du
Distribuere én versjon av Office 2013-programseriene der brukere og administratorer kan legge til én eller flere språkpakker, som gir lokaliserte menyer og dokumentkorrekturverktøy og lokalisert brukergrensesnitt og Hjelp. En hvilken som helst språkversjon av Office 2013-programseriene med Microsoft Office Language Packs 2013 for ett eller flere språk eller Office Multi-Language Pack 2013.
Standardisere et engelskspråklig brukergrensesnitt for organisasjonen, og gi brukere muligheten til å vise filer på andre språk. Den engelskspråklige versjonen av Office 2013-programseriene.
Standardisere et engelskspråklig brukergrensesnitt, og ha funksjoner for visning og dokumentkorrektur på andre språk. Den engelskspråklige versjonen av Office 2013-programseriene og Office Language Packs 2013 for ett eller flere språk eller Office Multi-Language Pack 2013.
Gi brukere fullstendig lokaliserte funksjoner på ett språk i Office 2013-programmer, og gi dem muligheten til å vise filer på andre språk. Lokaliserte versjoner av Office 2013-programseriene for ett språk.
Gi brukere fullstendig lokaliserte funksjoner i Office 2013-programmer, og gi dem muligheten til å vise og redigere filer på andre språk. Lokaliserte versjoner av Office 2013-programserier for ett språk, og Office Language Packs 2013 for ett eller flere språk eller Office Multi-Language Pack 2013.

Lokaliserte versjoner av Office 2013-programseriene

Det kan være best å lisensiere lokaliserte versjoner av Office 2013-programserier (for eksempel Office 2013-programserier på engelsk og Office 2013-programserier på spansk) hvis organisasjonen trenger fullstendig lokaliserte funksjoner og det ekstra innholdet som følger med fullstendig lokaliserte versjoner. Hver lokaliserte versjon inneholder minst to sett med aktuelle korrekturverktøy for språkene du sannsynligvis kommer til å bruke mest (den norske versjonen inneholder for eksempel norske, tyske og engelske korrekturverktøy). Hvis du vil utvide støtte for avansert redigering og brukergrensesnitt til opptil 40 tilleggsspråk, kan du legge til Office Language Packs 2013 for ett eller flere språk.