Søke etter og åpne et skjema

Når du fyller ut et skjema, kan du både åpne nye, tomme skjemaer og skjemaer du har lagret. Når du utformer et skjema, kan du åpne skjemamaler (skjemamal: I InfoPath er dette en fil eller et sett med filer som definerer datastrukturen, utseendet og virkemåten til et skjema.) som er installert på datamaskinen eller en delt mappe på et nettverk, og skjemamaler som er tilknyttet skjemabiblioteker (skjemabibliotek: En mappe der en samling av skjemaer basert på samme mal, lagres og deles. Hvert skjema i et skjemabibliotek er knyttet til brukerdefinert informasjon som vises i innholdslisten for biblioteket.).

Åpne et skjema for å fylle det ut

VisÅpne et nytt skjema

 1. Velg Fyll ut et skjemaFil-menyen.
 2. Klikk Åpne under Åpne et skjema i dialogboksen Fyll ut et skjema.
 3. Klikk Skjemamaler i Filtype-boksen i Åpne-dialogboksen.
 4. Bla gjennom til og klikk skjemaet du vil åpne, og klikk deretter Åpne.

VisTips!

Hvis du vil fylle ut et nytt, tomt skjema basert på et skjema som er åpent, klikker du Fyll ut et skjema Knappebildestandardverktøylinjen. Skjemaet åpnes i et nytt vindu.

VisÅpne et lagret skjema

 1. Klikk Fyll ut et skjemaFil-menyen.
 2. Klikk Åpne under Åpne et skjema i dialogboksen Fyll ut et skjema.
 3. Klikk Skjemaer i Filtype-boksen i Åpne-dialogboksen.
 4. Bla gjennom til og klikk skjemaet du vil åpne, og klikk deretter Åpne.

 Obs!   Hvis du vil åpne et skjema som er i et skjemabibliotek, klikker du Mine nettverkssteder, og deretter velger du skjemabiblioteket fra mappelisten.

Åpne et skjema i utformingsmodus

VisÅpne et tomt skjema

 1. Velg Utform et skjemaFil-menyen.
 2. Klikk Nytt, tomt skjema under Utform et nytt skjema i oppgaveruten Utform et skjema.

VisÅpne et eksempelskjema

 1. Velg Utform et skjemaFil-menyen.
 2. Klikk Tilpass et eksempel under Utform et nytt skjema i oppgaveruten Utform et skjema.
 3. Velg skjemaet du vil tilpasse, i dialogboksen Tilpass et eksempel.

VisÅpne en lagret skjemamal

 1. Velg Utform et skjemaFil-menyen.
 2. Klikk På min datamaskin under Åpne et skjema i utformingsmodus i oppgaveruten Utform et skjema.
 3. Bla gjennom til og klikk skjemamalen du vil åpne, og klikk deretter Åpne.

VisÅpne skjemamalen til et skjemabibliotek

 1. Velg Utform et skjemaFil-menyen.
 2. Klikk På et SharePoint-område under Åpne et skjema i utformingsmodus i oppgaveruten Utform et skjema.
 3. Skriv inn plasseringen til Microsoft Windows SharePoint Services-området som inneholder skjemabiblioteket du vil åpne, i dialogboksen Åpne fra SharePoint-område, klikk Neste, og velg deretter skjemabiblioteket du vil åpne.

VisTips!

Når du fyller ut et skjema og vil åpne det i utformingsmodus, klikker du Utform dette skjemaet Knappebildestandardverktøylinjen.

 
 
Gjelder:
InfoPath 2003