Eksportere skjemadata til Excel

Du kan eksportere dataene i Microsoft Office InfoPath 2003-skjemaer til Microsoft Office Excel 2003. Dette gir deg muligheten til å analysere og arbeide med dataene du har samlet inn i skjemaer. Du kan eksportere data fra den gjeldende visningen av et åpent skjema ved å bruke veiviseren for eksport til Excel. Veiviseren for eksport til Excel lar deg også eksportere data fra flere skjemaer samtidig.

Viktig!     Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du bruker Microsoft Office Excel 2003 og skjemautformeren har aktivert alternativet for eksport av data til Excel. Denne funksjonen fungerer ikke med tidligere versjoner av Excel.

  1. Åpne skjemaet du vil eksportere til Office Excel 2003.

 Obs!   Hvis skjemaet du åpner, inneholder digitale signaturer (digital signatur: Et elektronisk krypteringsbasert stempel for godkjenning i et skjema eller en inndeling i et skjema. Signaturen bekrefter at skjemaet eller inndelingen stammer fra signataren og ikke er endret.), må du fjerne signaturene før du eksporterer skjemaet til Office Excel 2003.

  1. Pek på Eksporter til, og velg deretter Microsoft Office ExcelFil-menyen.
  2. Følg trinnene i veiviseren for eksport til Excel.
  3. Hvis du vil eksportere data fra flere visninger av det samme skjemaet, gjentar du de forrige trinnene for hver visning.
 
 
Gjelder:
InfoPath 2003