Tilgjengelige tallformater

Ved å bruke ulike formater på tall, kan du endre utseendet på et tall uten å endre tallet. Et tallformat påvirker ikke den faktiske celleverdien som brukes ved beregninger. Den faktiske verdien vises på formellinjen (formellinje: Et felt øverst i Excel-vinduet som du bruker til å skrive inn eller redigere verdier eller formler i celler og diagrammer. Viser konstantverdien eller formelen som er lagret i den aktive cellen.).


Formellinje og beslektet celle

Formellinje og beslektet celle

Følgende tabell gir en oversikt over tallformatene som er tilgjengelige i Tall-gruppen i kategorien Hjem. Hvis du vil se alle tilgjengelige tallformater, klikker du Dialogboksvelger ved siden av Tall.

Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

Format Beskrivelse
Standard Standardtallformatet som brukes i Excel når du skriver inn et tall. Tall som er formatert i formatet Standard, vises i de fleste tilfeller nøyaktig slik du skriver dem inn. Hvis cellen ikke er stor nok til å vise hele tallet, rundes imidlertid tallene av med desimaler i formatet Standard. Tallformatet Standard bruker også vitenskapelig notasjon (eksponentiell) for store tall (12 sifre eller flere).
Tall Brukes til generell visning av tall. Du kan angi antallet desimaler du vil bruke, om du vil bruke skilletegn for tusentall, og hvordan du vil vise negative tall.
Valuta Brukes til generelle pengeverdier, og det viser standard valutasymbol med tall. Du kan angi antallet desimaler du vil bruke, om du vil bruke skilletegn for tusentall, og hvordan du vil vise negative tall.
Regnskap Brukes også for pengeverdier, men det justerer valutasymbolene og desimalpunktene for tall i en kolonne.
Dato Viser serienumre for dato og klokkeslett som datoverdier, i henhold til typen og språket (stedet) du angir. Datoformater som starter med en stjerne (*), svarer på endringer i de regionale innstillingene for dato og klokkeslett som er angitt i Kontrollpanel. Formater uten en stjerne påvirkes ikke av innstillinger i Kontrollpanel.
Klokkeslett Viser serienumre for dato og klokkeslett som klokkeslettverdier, i henhold til typen og språket (stedet) du angir. Klokkeslettformater som starter med en stjerne (*), svarer på endringer i de regionale innstillingene for dato og klokkeslett som er angitt i Kontrollpanel. Formater uten en stjerne påvirkes ikke av innstillinger i Kontrollpanel.
Prosentverdi Multipliserer celleverdien med 100 og viser resultatet med et prosenttegn (%). Du kan angi antallet desimaler du vil bruke.
Brøk Viser et tall som en brøk, i henhold til brøktypen du angir.
Eksponentielt Viser et tall i eksponentiell notasjon, der deler av tallet erstattes med E+n, der E (som står for eksponent) ganger det foranliggende tallet med 10 i n. potens. Et 2-desimalt eksponentielt format viser for eksempel 12345678901 som 1.23E+10, som er 1,23 ganger 10 i 10. potens. Du kan angi antallet desimaler du vil bruke.
Tekst Behandler innholdet i en celle som tekst og viser innholdet nøyaktig slik du skriver det inn, også når du skriver inn tall.
Spesielt Viser et tall som et postnummer, telefonnummer eller personnummer.
Egendefinert Gjør at du kan endre en kopi av en eksisterende tallformatkode. Bruk dette formatet til å opprette et egendefinert tallformat som legges til i listen over tallformatkoder. Du kan legge til mellom 200 og 250 egendefinerte tallformater, avhengig av hvilken språkversjon av Excel som er installert som er installert på datamaskinen.
 
 
Gjelder:
Excel 2013