Side 8 av 9FORRIGENESTE

FINN.RAD: Hva det er, og når du bruker den

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.


Argumentet søkeverdi (verdien du søker etter) må være i kolonnen til venstre i listen eller tabellen.

Riktig.

Feil.

Hva er argumentet matrise?

Oppslagstabellen.

Der du vil søke.

Begge alternativene ovenfor.

Hva er argumentet kolonneindeks?

Kolonnenummeret for kolonnen med søkeresultatene.

Kolonneoverskriften for kolonnen med søkeresultatene.

Argumentet søkeområde er enten sant eller usant. Med usant får du:

Et omtrentlig treff.

Et nøyaktig treff.

Hvis argumentet søkeområde er sant, må du sortere den venstre kolonnen i stigende rekkefølge.

Riktig.

Feil.

Når du bruker FINN.RAD, må du

Ha en liste eller tabell ordnet i loddrette kolonner.

Bruke en søkeverdi i den venstre kolonnen i oppslagstabellen.

Bruke kolonnenummeret som inneholder søkeresultatet, ved å telle fra venstre.

Indikere om søkeområdet er sant (omtrentlig) eller usant (nøyaktig).

Alle disse.

Side 8 av 9FORRIGENESTE