Side 8 av 9FORRIGENESTE

Bli kjent med Excel 2010: Opprette formler

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.


Alle formler i Excel begynner med et likhetstegn (=).

Riktig.

Feil.

Hva er den første regelen for prioritet for matematiske operatorer?

Behandle eksponenter (røtter og potenser) først.

Dividere før du adderer.

Behandle alt i parenteser først.

Hvilken del av dette matematiske problemet beregnes først: =30/5*3?

Divider 30/5.

Multipliser 5*3.

Du vil addere verdiene i celle C1 og C2 (93 og 14). Hvorfor vil du bruke cellereferanser i formelen (=C1+C2) i stedet for bare å skrive formelen som dette: =93+14?

Formelen ser mer profesjonell ut.

Formelen blir mer nøyaktig.

Formelresultatet oppdateres automatisk når celleverdiene endres.

Når du bruker en funksjon i en formel, opprettes formelen alltid automatisk.

Riktig.

Feil.

Du har brukt SUMMER-funksjonen til å addere tallene i kolonne C. Du vil kopiere formelen fra kolonne C for å addere tallene i kolonne D. Hvilken type cellereferanse kommer det til å være i den nye formelen i kolonne D?

Absolutt.

Blandet.

Relativ.

Du kan skrive inn formler nederst i kolonner og på slutten av rader.

Riktig.

Feil.

Hvilken type cellereferanse er dette: A$1.

Relativ.

Blandet.

Absolutt.

Du bruker ANNUITET-funksjonen til å finne månedlig innbetaling på et lån. Når du skriver inn renteargumentet (rentesatsen), skriver du den inn slik: 3,5 %.

Riktig.

Feil.

Du har en liste over navn med en blanding av store og små bokstaver. Hvilken funksjon kan du bruke til å rette navnene?

STORE.

TRIMME.

STOR.FORBOKSTAV.

Side 8 av 9FORRIGENESTE