Skrive ut et regneark eller en arbeidsbok

Su kan skrive ut Excel-regneark og -arbeidsbøker, enten ett om gangen eller flere samtidig. Du kan også skrive ut deler av et regneark, for eksempel en Excel-tabellen.

I denne artikkelen


Viktig å vite før du skriver ut

 • Før du skriver ut et regneark som inneholder store mengder data , kan du raskt finjustere regnearket i Sideoppsett-visningen. Du kan se og redigere elementer, for eksempel marger, sideretning og tobb- og bunntekster.
 • Pass på at dataene vises på skjermen. Hvis teksten eller tallene for eksempel er for brede til å passe inn i en kolonne, vil de vises som nummertegn (##). Du kan gjøre kolonnen bredere for å unngå dette.

List formatert for visning på skjermen

1  Kolonneskalering

2  Radskalering


 Obs!     En del formatering, for eksempel farget tekst eller celleskyggelegging, kan se fint ut på skjermen, men ikke se ut som forventet når det skrives ut med en svart-hvitt-skriver. Du kan også skrive ut et regneark med rutenettet vist slik at data, rader og kolonner fremheves bedre.

Flere ressurser

Skrive ut ett eller flere regneark

 1. Merk regnearkene du vil skrive ut.

VisSlik merker du flere regneark

Hvis du vil merke Gjør du dette
Ett ark

Klikk arkfanen.

Active sheet tab

Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

Rulleknapper for arkfaner

To eller flere tilstøtende ark Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.
To eller flere ark som ikke er tilstøtende Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.
Alle arkene i en arbeidsbok Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

Tips!     Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut.

Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+P.

 1. Klikk Skriv ut eller juster under Innstillinger før du klikker Skriv ut.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skrive ut en del av et regneark

 1. Klikk regnearket, og merk deretter dataområdet du vil skrive ut.
 2. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut.

Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+P.

 1. Klikk pilen ved siden av Skriv ut aktive ark under Innstillinger, og merk deretter Skriv ut merket tabell.
 2. Klikk Skriv ut-knappen.

Obs!    Hvis et regneark har definerte utskriftsområder, skrives bare disse utskriftsområdene ut. Hvis du ikke vil skrive ut bare et definert utskriftsområde, merker du av for Ignorer utskriftsområde.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skrive ut én eller flere arbeidsbøker

Alle arbeidsbokfilene du vil skrive ut, må ligge i samme mappe.

 1. Klikk Fil og deretter Åpne.

Hurtigtast    Du kan også trykke CTRL+O.

Hold CTRL nede, og klikk navnet på hver arbeidsbok du vil skrive ut.

 1. Gjør ett av følgende:
  • På en datamaskin som kjører Windows 7 eller Vista    
 • Høyreklikk valget, og klikk deretter Skriv ut.
 • På en datamaskin som kjører Windows XP    
 • Klikk Verktøy i dialogboksen Åpne, og klikk deretter Skriv ut.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skrive ut en Excel-tabell

 1. Klikk en celle i tabellen for å aktivere den.
 2. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut.

Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+P.

 1. Klikk pilen ved siden av Skriv ut aktive ark under Innstillinger, og merk deretter Skriv ut merket tabell.
 2. Klikk Skriv ut-knappen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skrive en arbeidsbok til en fil

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut.

Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+P.

 1. Merk av for Skriv til fil under Skriver.
 2. Klikk Skriv ut-knappen.

I under Navn på utdatafil i dialogbiksen Skriv til fil, skriver du inn navnet på filen og klikker deretter OK. Filen vil vises i standardmappen (vanligvis Mine dokumenter).

Obs!    Hvis du skriver ut filen på en annen type skriver, kan det hende at sideskift og tegnavstand endres.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2013