Side 17 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Kategorien Sideoppsett

Bruk kategorien Sideoppsett til å foreta justeringer i regnearket før du skriver ut.

Nå er det på tide å skrive ut rapporten, slik at du kan ta med kopier til møtet.

Hendte det av og til at du i tidligere versjoner av Excel gjentatte ganger byttet frem og tilbake mellom forhåndsvisning og normalvisning for å justere regnearket slik at alt ble riktig før utskrift? Kanskje tok det flere forsøk før regnearkene endelig ble skrevet ut slik du ønsket.

I sideoppsettvisning kan du foreta justeringer i regnearket og se endringene på skjermen før du skriver ut. Klikk kategorien Sideoppsett for å finjustere utskriftsalternativene.

I Utskriftsformat -gruppen i denne kategorien kan du klikke Papirretning og deretter velge Stående eller Liggende. I sideoppsettvisning får du se at retningen endrer seg, og du får se hvordan dataene vil ble seende ut med begge alternativer.

Mens du fortsatt er i Utskriftsformat-gruppen, klikker du Størrelse for å velge papirstørrelse. Du får se resultatet av valgene etter hvert som du foretar dem. Det du ser er det du skriver ut.

Du skal få se litt mer om kommandoene i kategorien Sideoppsett i øvelsen.

Side 17 av 24FORRIGENESTE