Sette inn et linjeskift i en celle

Hvis du vil legge til mellomrom mellom linjer eller avsnitt med tekst i en celle, bruker du en hurtigtast til å legge til en ny linje.

  1. Dobbeltklikk cellen der du vil sette inn et linjeskift.
  2. Klikk plasseringen der du vil sette inn linjeskiftet.
  3. Trykk ALT+ENTER for å sette inn linjeskiftet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel 2007