Side 13 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Klikk Spill av for å se hvordan en ny kolonne settes inn.

Regnearket inneholder rader med produkter som er bestilt fra ulike leverandører.

Du trenger bare legge til en kolonne for kategorier for å identifisere de ulike produktene som meieriprodukter, korn, landbruksprodukter og så videre. Du vil at kolonnen skal plasseres mellom to datakolonner som allerede finnes i regnearket.

Du ønsker å legge inn kolonnen til høyre for Antall -kolonnen, så du klikker Leverandør -kolonnen. Deretter klikker du pilen ved Sett inn i gruppen Celler i kategorien Hjem. På menyen som vises, klikker du Sett inn arkkolonner. Det settes inn en ny, tom kolonne, og du legger inn de nye dataene i kolonnen.

Klikk Spill av for å få vist prosessen med å sette inn en kolonne i et regneark.

Nå som du har lagt til en kolonne og lagt til data, hvis du har behov for å justere kolonnebredden slik at den passer til dataene, klikker du pilen på Format i Celler-gruppen, og deretter klikker du Beste tilpasning av kolonnebredde.

I Format -listen finnes alle kommandoene for justering av radhøyde og kolonnebredde, i tillegg til kommandoer for å skjule og vise rader, kolonner og ark.

Side 13 av 24FORRIGENESTE