Side 11 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Oversikt over hvordan man setter i gang å arbeide i Excel 2007

Nå er det på tide å få i gang Excel 2007.

I den første øvelsen fikk du en oversikt over det nye utseendet til Excel 2007. Nå er det på tide å sette i gang med arbeidet.

Kanskje du har en halvtime før neste møte til å foreta noen revisjoner i et regneark du har opprettet i en tidligere versjon av Excel. Kan du utføre de grunnleggende oppgavene du trenger å gjøre i Excel 2007 på bare 30 minutter? La oss se.

Side 11 av 24FORRIGENESTE