Side 6 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Spill av animasjonen for å se en knapp som er lagt til på verktøylinjen for hurtigtilgang, og deretter slettet fra verktøylinjen.

Hvis du ofte bruker kommandoer som ikke er så raskt tilgjengelige som du kunne tenkt deg, kan du enkelt legge dem til på Verktøylinjen for hurtigtilgang, som du finner ovenfor båndet første gang du starter Excel 2007. På denne verktøylinjen er kommandoer alltid synlige og lett tilgjengelige.

Hvis du for eksempel bruker Autofilter hver dag, og du vil unngå å måtte klikke kategorien Data for å få tilgang til Filter- kommandoen hver gang, kan du legge til Filter på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Dette gjør du ved å høyreklikke Filter i kategorien Data, og deretter klikke Legg til på verktøylinje for hurtigtilgang.

Hvis du vil fjerne en knapp fra verktøylinjen, høyreklikker du knappen på verktøylinjen, og deretter klikker du Fjern fra verktøylinje for hurtigtilgang.

Klikk Spill av for å se prosessen med å legge til en knapp på verktøylinjen og deretter fjerne en knapp fra verktøylinjen.

Side 6 av 24FORRIGENESTE