Side 1 av 9FORRIGENESTE

Bli kjent med Excel 2010: Opprette formler

Judi Hurlock Lær hvordan du bruker formler til å gjøre enkle matematiske beregninger i Excel, hvordan du oppdaterer formelresultater automatisk, og hvordan du bruker forhåndsdefinerte formler, kalt funksjoner, som for eksempel beregner månedige innbetalinger.
Av Judi Hurlock, kursforfatter


Om dette kurset

Dette kurset inkluderer følgende:

  • Én selvstudieøkt.
  • Øvelser som gir praktisk trening. Øvelsene krever Excel 2010.
  • En kort test på slutten av leksjonen. Det brukes ikke poeng i testen.
  • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

Mål

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

  • Bruk Excel til å addere, dividere, multipliser eller subtrahere.
  • Lær hvordan du skriver formler og bruker matematiske operatorer slik at de beregnes riktig.
  • Skriv formler som kan oppdatere resultater automatisk når verdier endres, eller når du kopierer en formel til en annen plassering.
  • Lær om de ulike typene cellereferanser (relative, absolutte og blandede) og når du bør bruke dem når du kopierer formler.
  • Opprett formler med funksjoner for å legge til tall, beregne månedlige innbetalinger og bruke store bokstaver i egennavn.
Side 1 av 9FORRIGENESTE