Side 19 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Klikk knappen Øvelse i Excel for å åpne Excel-programvinduet og vinduet for øvelsesinstruksjoner

Nedlastingsstørrelse: 19 kB (<1 min ved 56 kbps)

Nå skal du øve deg på hverdagsoppgaver i et Excel 2007-regneark.

Øvelsesøkten

Når du klikker Øvelse i Excel, blir et øvelsesregneark lastet ned til datamaskinen og åpnet i Excel, og det vises et separat vindu med øvelsesinstruksjoner. Obs!     Excel 2007 må være installert på datamaskinen.

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.


Hvis du vil sette inn en ny kolonne, starter du med å klikke i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

Sant.

Usant.

I øvelsen lærte du hvordan du skriver ut kolonne- og radoverskrifter. I hvilken kategori finner du dette alternativet?

Hjem

Sideoppsett

Data

Hvor er knappen du trenger for å åpne og lukke filene?

I den første kategorien.

I øvre venstre hjørne av vinduet.

Under båndet.

I sideoppsettvisning vil du legge til en topptekst i regnearket, men du ser ikke kommandoene du trenger. Hvis du vil hente kommandoene, må du klikke i området kalt "Klikk for å legge til topptekst".

Sant.

Usant.

Side 19 av 24FORRIGENESTE