Opprette manuelle sideskift i et regneark

Sideskift er skillelinjer som deler et regneark (regneark: Primærdokumentet som du bruker i Excel til å lagre og arbeide med data. Et regneark består av celler som er ordnet i kolonner og rader. Et regneark lagres alltid i en arbeidsbok.) inn i separate sider for utskrift. I Microsoft Excel settes det inn automatiske sideskift basert på papirstørrelse, marginnstillinger, skaleringsalternativer og plasseringen av eventuelle sideskift du setter inn manuelt. Hvis du vil skrive ut et regneark med det nøyaktige antallet sider du vil ha, kan du endre sideskiftene i regnearket før du skriver det ut.

 Tips!     Det er mulig å arbeide med sideskift i Normal-visningen, men vi anbefaler deg å bruke visningen Sideskiftvisning til å endre sideskift slik at du kan se hvordan andre endringer du gjør (for eksempel i sideretning eller formatering), påvirker automatiske sideskift. Du kan for eksempel se hvordan en endring du gjør for radhøyden og kolonnebredden, påvirker plasseringen av automatiske sideskift.

Hvis du vil overstyre de automatiske sideskiftene som settes inn i Excel, kan du sette inn manuelle sideskift, flytte eksisterende manuelle sideskift eller slette sideskift som er satt inn manuelt. Du kan også raskt fjerne alle sideskift som er satt inn manuelt. Når du er ferdig med å endre sideskiftene, kan du gå tilbake til normalvisning.

Hva vil du gjøre?


Sette inn et sideskift

 1. Merk regnearket du vil endre.
 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

 Tips!    Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 Obs!    Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil sette inn et vannrett sideskift, merker du kolonnen til høyre for stedet der du vil sette inn sideskiftet.
  • Hvis du vil sette inn et loddrett sideskift, merker du raden under stedet der du vil sette inn sideskiftet.
 2. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

Klikk Skift i kategorien Sideoppsett

 1. Klikk Sett inn sideskift.

 Tips!    Du kan også høyreklikke raden eller kolonnen under eller til høyre for stedet der du vil sette inn sideskiftet, og deretter klikke Sett inn sideskift.

 Obs!    Hvis det manuelle sideskiftet du setter inn, ikke gir noen virkning, kan det hende det er merket av for skaleringsalternativet Tilpass til i kategorien Side i dialogboksen Utskriftsformat (kategorien Sideoppsett, gruppen Utskriftsformat, dialogboksvelgeren Knappesymbol ). Endre skaleringen til Juster til for å bruke manuelle sideskift.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Flytte et sideskift

 Viktig!    Hvis du vil aktivere muligheten til å dra linjeskift til en annen plassering i et regneark, må sørge for at funksjonen for dra og slipp for celler er aktivert. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan det hende du ikke kan flytte sideskift.

VisHvordan?

 1. Klikk kategorien Fil.
 2. Klikk Alternativer.
 3. Merk av for Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler under Redigeringsalternativer i kategorien Avansert, og klikk deretter OK.
 4. Merk regnearket du vil endre.
 1. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

 Tips!    Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 Obs!    Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 1. Hvis du vil flytte et sideskift, drar du sideskiftet til en ny plassering.

 Obs!    Hvis du flytter et automatisk sideskift, blir det gjort om til et manuelt sideskift.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Slette et sideskift som er satt inn manuelt

 Obs!    Du kan ikke slette sideskift som er lagt til automatisk i Excel. Å legge til manuelle sideskift, endre sideretningen eller endre kolonnebredder og radhøyder kan påvirke sideskift som settes inn automatisk.

Slik sletter du et sideskift som er satt inn manuelt:

 1. Merk regnearket du vil endre.
 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

 Tips!    Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 Obs!    Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil slette et loddrett sideskift, merker du kolonnen til høyre for sideskiftet du vil slette.
  • Hvis du vil slette et vannrett sideskift, merker du raden under sideskiftet du vil slette.

 Obs!    Du kan ikke slette et automatisk sideskift.

 1. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

Klikk Skift i kategorien Sideoppsett

 1. Klikk Fjern sideskift.

 Tips!    Du kan også fjerne et sideskift ved å dra det til utsiden av sideskiftvisningsområdet (til venstre eller høyre for loddrette sideskift, eller opp eller ned for vannrette sideskift). Hvis du ikke kan dra sideskift, kontrollerer du at funksjonen for dra og slipp er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flytte et sideskift.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Fjerne all sideskift som er satt inn manuelt

 Obs!    Det fjerner alle manuelle sideskift og tilbakestiller regnearket til bare automatiske sideskift.

 1. Klikk regnearket du vil endre.
 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

Klikk Sideskiftvisning i kategorien Vis

 Tips!    Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 Obs!    Hvis dialogboksen Velkommen til sideskiftvisning vises, klikker du OK. Hvis du ikke vil at denne dialogboksen skal vises hver gang du bytter til sideskiftvisning, merker du av for Ikke vis denne dialogboksen på nytt før du klikker OK.

 1. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

Klikk Skift i kategorien Sideoppsett

 1. Klikk Tilbakestill alle sideskift.

 Tips!    Du kan også høyreklikke en hvilken som helst celle på regnearket, og deretter klikke Tilbakestill alle sideskift.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Gå tilbake til normalvisning

Når du er ferdig med å arbeide med sideskift og vil gå tilbake til normalvisning, klikker du Normal under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

 Tips!    Du kan også klikke Normal Knappesymbol på statuslinjen.

 Obs!    Etter at du har arbeidet med sideskift i visningen Sideskiftvisning, kan du fremdeles se sideskiftene i Normal-visning fordi visning av sideskift har blitt aktivert automatisk. Hvis du vil deaktivere dem, kan du se neste del, Vise eller skjule sideskift i normalvisning.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Vise eller skjule sideskift i normalvisning

 1. Klikk kategorien Fil.
 2. Klikk Alternativer.
 3. Merk av eller fjern merket for Vis sideskift under Vis alternativer for dette regnearket i kategorien Avansert for å slå sideskift på eller av i normalvisning.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Lære mer om sideskift

Sideskiftvisning er den beste måten å vise sideskift på i en arbeidsbok. I denne visningen vises hver type sideskift med et eget format:

 • Stiplede linjer    En stiplet linje angir et automatisk sideskift.

Regneark i sideskiftvisning som viser automatiske sideskift

 • Heltrukne linjer    En heltrukken linje angir et manuelt sideskift.

Regneark i sideskiftvisning som viser manuelle sideskift

Som standard vises ikke sideskift i normalvisning. Du kan imidlertid vise sideskift i denne visningen hvis du ønsker det.

Du kan bruke kommandoen Skift (gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett) i normalvisning til å sette inn, fjerne og tilbakestille sideskift. Du kan ikke dra sideskift til en annen plassering i normalvisning.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2013