Opprette en pivottabell for å analysere data i flere tabeller

 Viktig!     Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office på en Windows RT-PC. Vil du se hvilken versjon av Office du bruker?

Hvis bedriften lagrer viktige data i relasjonsdatabaser, er det en stor mulighet for at du analyserer og rapporterer data regelmessig. Når dataene er lagret slik, kan du bygge en pivottabell som dette på noen få minutter:

Pivottabell som inneholder flere tabeller

Hva er annerledes med denne pivottabellen? Legg merke til hvordan feltlisten viser en tabellsamling, og hver av dem inneholder felt som du kan kombinere i én enkelt pivottabell for å dele opp dataene på flere måter. Ingen manuell formatering eller klargjøring av data er nødvendig. Hvis du ha relasjonsdata, kan du bygge en pivottabell umiddelbart basert på relasjonstabeller, så snart du har importert dataene.

Hvordan får du flere tabeller inn i en feltliste for pivottabell? Du kan gjøre dette på to måter. Når du importerer fra en relasjonsdatabase, kan du importere flere tabeller samtidig. Du kan også importere tabeller enkeltvis fra samme eller ulike datakilder, legge dem til i en datamodell i Excel, opprette relasjoner og deretter bruke denne datamodellen til å levere data til en pivottabell.

La oss ta en titt på hvordan du kan importere flere tabeller fra SQL Server.

 1. Pass på at du kjenner til servernavnet, databasenavnet og hvilken legitimasjon du må bruke når du kobler til SQL Server. Databaseadministrator kan gi deg den nødvendige informasjonen.
 2. Klikk Data > Hent eksterne data > Fra andre kilder > Fra SQL Server.
 3. I Servernavn skriver du inn nettverksnavnet på datamaskinen som kjører SQL Server.
 4. I Påloggingslegitimasjon klikker du Bruk Windows-godkjenning hvis du kobler til som deg selv. Hvis ikke, skriv inn brukernavnet og passordet du får av databaseadministrator.
 5. I Velg database og Tabell velger du database og klikker deretter Aktiver merking av flere tabeller.

Aktivere avmerkingsboks for valg av flere tabeller

 1. Merk manuelt tabellene du vil arbeide med. Du kan også merke én eller to, og deretter klikke Velg relaterte tabeller for å velge tabeller automatisk som er relatert til dem du valgte.
 2. Hvis det er merket av for Importer relasjoner mellom merkede tabeller, beholder du dette for å la Excel gjenopprette tilsvarende tabellrelasjoner i arbeidsboken.
 3. Klikk Fullfør.
 4. Velg Pivottabellrapport i dialogboksen Importer data.

Dialogboks for importalternativer

 1. Klikk OK for å starte importen og fylle ut feltlisten.
 2. Legg merke til at feltlisten inneholder flere tabeller. Dette er alle tabellene du valgte under importen. Du kan vise og skjule hver tabell for å vise feltene. Så lenge tabellene er relaterte, kan du opprette ditt eget pivottabelldiagram ved å dra felt fra en tabell til området VERDIER, RADER eller KOLONNER.

Feltlisten for pivottabell

 1. Dra numeriske felt til VERDIER-området. Hvis du for eksempel bruke en Adventure Works-eksempeldatabase, kan du dra Salgsbeløp fra FaktaInternettsalg-tabellen.
 2. Dra dato- eller distriktsfelt til området RADER eller KOLONNER for å analysere salg etter dato eller distrikt.
 3. Noen ganger må du opprette en relasjon mellom to tabeller før du kan bruke dem i en pivottabell. Hvis du får en melding om at det kreves en relasjon, klikker du Opprett for å komme i gang.

Knappen Opprett vises når det kreves en relasjon


 Notater 

Andre måter å analysere flere tabeller på

Relasjonsdatabaser er ikke de eneste datakildene som lar deg arbeide med flere tabeller i en feltliste for pivottabell. Du kan bruke vilkårlige tabeller i arbeidsboken, eller importere datafeeder som du integrerer med andre tabelldata i arbeidsboken. Hvis du vil at alle disse ubeslektede dataene skal fungere sammen, må du legge til hver tabell i en datamodell og deretter opprette relasjoner mellom tabellene ved hjelp av samsvarende oppslagsverdier.

Starte en ny pivottabell ved å bruke tabeller i en datamodell

Kanskje du har opprettet relasjoner mellom flere tabeller og samtidig opprettet en datamodell og er nå klar til å bruke disse dataene i analysen. Slik starter du en ny pivottabell eller et nytt pivotdiagram ved å bruke datamodellen i arbeidsboken.

 1. Klikk en hvilken som helst celle i regnearket.
 2. Klikk Sett inn > Pivottabell.

Pivottabell-knappen på fanen Sett inn

 1. Klikk Bruk en ekstern datakilde under Velg dataene du vil analysere i dialogboksen Opprett pivottabell.

Dialogboksen Opprett pivottabell der Bruk en ekstern datakilde er valgt

 1. Klikk Velg tilkobling.
 2. Velg Tabeller i arbeidsbokdatamodell i Denne arbeidsbokdatamodellen på fanen Tabeller.
 3. Klikk Åpne, og klikk deretter OK hvis du vil vise en feltliste som inneholder alle tabellene i modellen.

Mer om pivottabeller og datamodeller

 
 
Gjelder:
Excel 2013