Nye funksjoner i Excel 2013

 Viktig!    De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner, kan være litt forskjellige på en Windows-PC som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-PC som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Klikk et funksjonsnavn i følgende liste for å se detaljert hjelp om funksjonen.

Funksjonsnavn Type og beskrivelse
ACOT (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer arccotangent for et tall
ACOTH (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall
ARABISK (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall
GRUNNTALL (funksjon) Matematikk og trigonometri:    Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med den angitte grunntallet
BINOM.FORDELING.OMRÅDE (funksjon) Statistikk:    Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling
BITOG (funksjon) Teknikk:   Returnerer et "bitvist Og" av to tall
BITVFORSKYV (funksjon) Teknikk:   Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter
BITELLER (funksjon) Teknikk:   Returnerer et bitvist Eller av to tall
BITHFORSKYV (funksjon) Teknikk:   Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter
BITEKSKLUSIVELLER (funksjon) Teknikk:   Returnerer et bitvist "eksklusivt Eller" av to tall
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (funksjon) Matematikk og trigonometri:    Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum.
KOMBINASJONA (funksjon) Matematikk og trigonometri:   
Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer
COT (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
COTH (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer cotangensen til en vinkel
CSC (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer cosekant for en vinkel
CSCH (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer den hyperbolske cosecansen til en vinkel
DAGER (funksjon) Dato og klokkeslett:   Returnerer antall dager mellom to datoer
DESIMAL (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall
URL.KODE (funksjon) Nettadresse:   Returnerer en URL-kodet streng
FILTERXML (funksjon) Nettadresse:   Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
FORMELTEKST (funksjon) Oppslag og referanse:   Returnerer formelen på angitt referanse som tekst
GAMMA (funksjon) Statistikk:   Returnerer verdien for Gamma-funksjonen
GAUSS (funksjon) Statistikk:    Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling
HVIS.IT (funksjon) Logikk:   Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket
IMCOSH (funksjon) Teknikk:    Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall
IMCOT (funksjon) Teknikk:   Returnerer cotangenten for et komplekst tall
IMCSC (funksjon) Teknikk:   Returnerer cosekans for et komplekst tall
IMCSCH (funksjon) Teknikk:   Returnerer hyperbolsk cosekans for et kompleks tall
IMSEC (funksjon) Teknikk:   Returnerer sekant for et komplekst tall
IMSECH (funksjon) Teknikk:   Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall
IMSINH (funksjon) Teknikk:   Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall
IMTAN (funksjon) Teknikk:   Returnerer tangent for et komplekst tall
ERFORMEL (funksjon) Informasjon:   Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel
ISOUKENR (funksjon) Dato og tid:   Returnerer nummeret for ISO-ukenummeret for året for en bestemt dato
MENHET (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon
TALLVERDI (funksjon) Tekst:    Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling
PVARIGHET (funksjon) Økonomi:   Returnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en bestemt verdi
PERMUTASJONA (funksjon) Statistikk:   Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter
PHI (funksjon) Statistikk:   Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling
REALISERT.AVKASTNING (funksjon) Økonomi:   Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering
SEC (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer sekant for en vinkel
SECH (funksjon) Matematikk og trigonometri:   Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel
ARK (funksjon) Informasjon:   Returnerer arknummeret til det refererte arket
ANTALL.ARK (funksjon) Informasjon:   Returnerer antall ark i en referanse
SKJEVFORDELING.P (funksjon) Statistikk:   Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en populasjon: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi
UNICODETEGN (funksjon) Tekst:   Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til
UNICODE (funksjon) Tekst:   Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten
NETTJENESTE (funksjon) Nettadresse:   Returnerer data fra en nettjeneste.
EKSKLUSIVELLER (funksjon) Logikk:   Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2013