Side 23 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Nye Excel-filtyper: .xlsx, .xlsm, .xltx og .xlsb

Filtyper du kan velge når du lagrer filene i Excel 2007.

Det finnes flere filtyper du kan velge blant når du lagrer en fil i Excel 2007.

Excel-arbeidsbok (*.xlsx)      Lagre en arbeidsbok i denne filtypen hvis den ikke inneholder makroer eller VBA-kode (Microsoft Visual Basic for Applications). Hvis du forsøker å lagre en arbeidsbok som en Excel-arbeidsbok, og det finnes noen makrokommandoer eller VBA-prosjekter i filen, vil du i Excel 2007 få en advarsel om at makroen eller VBA-koden vil bli slettet fra filen.

Makroaktivert Excel-arbeidsbok (*.xlsm)     Lagre arbeidsboken i denne filtypen når arbeidsboken inneholder makroer eller VBA-kode. Hvis du forsøker å lagre en arbeidsbok som inneholder makroer eller VBA, som filtypen Excel-arbeidsbok, vil du få en advarsel mot å gjøre dette.

Excel-mal (*.xltx)     Lagre arbeidsboken i denne filtypen når du trenger en mal.

Makroaktivert Excel-mal (*.xltm)     Lagre arbeidsboken i denne filtypen når du trenger en mal og arbeidsboken inneholder makroer eller VBA.

Binær Excel-arbeidsbok (*.xlsb)     Lagre arbeidsboken som denne filtypen når du har en spesielt stor arbeidsbok. Denne filtypen åpnes raskere enn en svært stor Excel-arbeidsbok. Du har fremdeles de nye Excel-funksjonene med denne filtypen, men ikke XML.

Excel 97- Excel 2003-arbeidsbok (*.xls)     Lagre arbeidsboken i denne filtypen når du må dele den med noen som arbeider med en tidligere versjon av Excel, og som ikke har Microsoft-kompatibilitetspakken for Office 2007.

Microsoft Excel 5.0/95-arbeidsbok (*.xls)     Lagre arbeidsboken i denne filtypen når du trenger å dele den med noen som bruker Microsoft Excel 5.0. De fleste Excel 2007-funksjonene vil være deaktivert når du lagrer i denne filtypen.

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.


Hvis du lagrer en fil som ble opprettet i en tidligere versjon av Excel, som en Excel 2007-fil, kan filen bruke alle de nye Excel-funksjonene.

Sant.

Usant.

Excel 2007-filformatet ble endret til XML fordi:

Nye funksjoner kunne legges til i Excel.

Filer er sikrere.

Mindre risiko for å få skadede filer.

Redusert filstørrelse.

Alt det ovenstående.

Når Microsoft-kompatibilitetspakken er installert, kan Excel 2007-filer åpnes i disse versjonene av Excel:

Excel 95 - Excel 2003.

Excel 97 - Excel 2003.

Excel 2000 - Excel 2003.

Noen sender deg en Excel 2003-fil, som du åpner i Excel 2007. Når du er ferdig med å arbeide med den i 2007, lagres filen automatisk som Excel 2007, med mindre du endrer alternativet.

Sant.

Usant.

Side 23 av 24FORRIGENESTE