Side 18 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Ny arbeidsbok-vinduet i Excel

I Ny arbeidsbok -vinduet finner du alt fra en tom arbeidsbok til Excel-maler på Internett.

Når du klikker Office-knappenKnappesymbol og deretter klikker Ny, åpnes vinduet Ny arbeidsbok . Øverst i vinduet kan du velge enten en ny, tom arbeidsbok eller en mal.

Til venstre finnes det ulike malkategorier for maler som er installert med Excel 2007. Klikk Gjeldende under Microsoft Office Online til venstre for koblinger til videodemoer og elektronisk opplæring, og elektroniske maler for budsjetter, kalendere, utgiftsrapporter og så videre.

Side 18 av 24FORRIGENESTE