Side 16 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Legge til en topptekst ved å skrive inn i området "Klikk for å legge til topptekst" øverst i regnearket

Hvis du vil legge til en topptekst, kan du i sideoppsettvisning klikke i området "Klikk for å legge til topptekst". Kategoriene Verktøy for topptekst og bunntekst og Utforming vises øverst på båndet.

La oss si at du som siste hånd på verket bestemmer deg for å legge til topp- og bunntekster i regnearket for å gjøre det klart for alle hva dataene dreier seg om.

Først bytter du til sideoppsettvisning. Klikk kategorien Vis, og klikk deretter Sideoppsettvisning i Arbeidsbokvisninger -gruppen. (Du kan også klikke den midterste knappen på verktøylinjen VisVerktøylinjen Vis nederst i vinduet.)

Det er svært enkelt å legge til topptekster og bunntekster i sideoppsettvisning. I stedet for å åpne en dialogboks for å legge til en topptekst, klikker du bare i området øverst på siden der det står Klikk for å legge til topptekst.

Når du gjør det, vises kategoriene Verktøy for topptekst og bunntekst og Utforming på båndet. Her finner du alle kommandoene du trenger for å arbeide med topp- og bunntekster. Det finnes også en kommando som er ny i Excel 2007 for å bruke ulike topp- og bunntekster på odde- og partallssider.

I denne rapporten skriver du inn Salgsrapport for juni som topptekst, og da er du ferdig. Så snart du klikker regnearket, forsvinner kategoriene og kommandoene for Verktøy for topptekst og bunntekst og Utforming til neste gang du trenger dem. Hvis du vil ha dem tilbake, klikker du topp- eller bunntekstområdet på nytt i sideoppsettvisning.

Du får se hvordan du arbeider med topp- og bunntekster i øvelsen.

Side 16 av 24FORRIGENESTE