Legge til eller slette rader eller kolonner i en liste

Når du har laget en liste i regnearket, kan du legge til rader eller kolonner i listen på flere måter. Det er viktig å merke seg at hvis listen er koblet til en Microsoft Windows SharePoint Services-liste, kan du ikke legge til eller slette kolonner i listen. Du kan bare legge til eller slette rader.

VisBruke listens kantlinje til å utvide listen

 • Klikk og dra nederst i høyre hjørne for å inkludere eller slette kolonner eller rader i listen. Du kan ikke legge til rader og kolonner samtidig. Hvis kolonnene eller radene inneholder data, innlemmes disse i listen.

VisBruke kommandoen Endre størrelse på liste på undermenyen Liste

 1. Merk en celle i listen.
 2. Klikk Endre størrelse på liste på undermenyen Liste på verktøylinjen Liste.
 3. Merk området i regnearket som du vil legge til eller slette i listen.

 Obs! 

 • Overskriftene må bli værende i samme rad, og den nye listen må overlappe deler av den opprinnelige listen.
 • Hvis utvalget inneholder celler med data, blir dataene i cellene værende i listen.
 1. Velg OK i dialogboksen Endre størrelse på liste.

VisBruke kommandoen Sett inn eller Slett på undermenyen Liste

 1. Merk en celle i listen der du vil legge til eller slette en rad eller kolonne.
 2. Klikk Sett inn og klikk deretter Rad eller Kolonne på undermenyen Liste på verktøylinjen Liste. Hvis du vil fjerne en rad eller kolonne, klikker du Slett og deretter klikker du Rad eller Kolonne på undermenyen Liste på verktøylinjen Liste.

VisLegge til rader ved hjelp av innsettingsraden

 • Skriv inn en verdi i én av cellene i innsettingsraden for å raskt legge til data. Dermed legges raden automatisk til på slutten av listen, og neste rad angis som innsettingsrad.

VisLegge til rader eller kolonner ved hjelp av automatisk utvidelse

 • Hvis du skriver inn i en tom rad eller kolonne ved siden av listen, utvides listen automatisk slik at raden eller kolonnen integreres i listen.

 Obs! 

 • Du kan slå av automatisk utvidelse ved å fjerne merket for Inkluder nye rader og kolonner i liste i kategorien Fortløpende autoformatering i dialogboksen Autokorrektur. Du kan vise denne dialogboksen ved å velge Alternativer for AutokorrekturVerktøy-menyen.
 • Hvis du viser totalraden, utvides ikke listen automatisk når du skriver inn i en rad nedenfor listen.
 
 
Gjelder:
Excel 2003