Side 15 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Bruke Sum-knappen i kategorien Hjem for å skrive inn en formel

Hvis du vil skrive inn en enkel formel, klikker du Summer -knappen i Redigering -gruppen i kategorien Hjem .
Bildeforklaring 1 Summer -knapp i kategorien Hjem .
Bildeforklaring 2 Formelresultat.

Før du leverer inn rapporten, vil du legge sammen tallene i Antall-kolonnen. Det er enkelt  – bruk SummerKnappesymbol -knappen.

På kategorien Hjem ligger den i Redigering -gruppen. Plasser markøren i den siste cellen i Antall -kolonnen, og klikk Summer -knappen. Deretter trykker du ENTER. Tallene legges sammen ved hjelp av SUMMER-funksjonen.

Hvis du vil gjøre mer enn å addere, klikker du pilen på Summer-knappen Knappesymbol. Deretter klikker du hvilken som helst av funksjonene i listen som vises: Gjennomsnitt, Antall, Maks eller Min. Hvis du klikker Flere funksjoner, åpner Excel dialogboksen Sett inn funksjon, hvor du kan velge blant alle Excel-funksjonene. Du kan også klikke kategorien Formler og se i Funksjonsbibliotek - og Beregning -gruppene.

Side 15 av 24FORRIGENESTE