Lagre en arbeidsbok i et annet filformat

Mesteparten av tiden vil du sikkert lagre arbeidsbøkene i gjeldende format (*.xlsx). Noen gange kan det imidlertid hende at du må lagre en arbeidsbok i et annet filformat, for eksempel filformatet til en tidligere versjon av Excel, en tekstfil, en PDF-fil eller en XPS-fil. Bare husk på at når du lagrer en arbeidsbok i et annet filformat, kan det hende at noe av formateringen, dataene og funksjonene, ikke blir lagret.

Hvis du vil se en liste over formater (kalles også filtyper) som du kan (og ikke kan) åpne eller lagre i Excel 2013, kan du se Filformater som støttes i Excel på slutten av denne artikkelen.

  1. Åpne arbeidsbokfilen du vil lagre.
  2. Klikk Fil > Lagre som.

Lagre som-alternativet i Fil-fanen

  1. Under Steder velger du plasseringen der du vil lagre arbeidsboken. Velg for eksempel OneDrive for å lagre den til en nettplassering, eller Datamaskin for å lagre den i en lokal mappe, for eksempel Dokumenter.

Alternativet Velg en plassering

  1. I dialogboksen Lagre som går du til plasseringen du vil bruke.

Dialogboksen Lagre som

  1. Klikk formatet du vil bruke i Filtype-listen. Klikk pilene for å rulle til filformatene som ikke vises i listen.

 Obs!     Filformatene som vises, varierer avhengig av hvilken arktype som er aktiv i arbeidsboken (regneark, diagramark eller en annen arktype).

  1. Godta det foreslåtte navnet, eller skriv inn et nytt navn på arbeidsboken i Filnavn-boksen.

Konvertere en Excel 97-2003-arbeidsbok til gjeldende filformat

Hvis du åpnet en Excel 97-2003-arbeidsbok, men ikke behøver å beholde den i dette filformatet, kan du ganske enkelt konvertere den til gjeldende filformat (*.xlsx).

  1. Klikk Fil > Informasjon.
  2. Velg Konverter.

Knappen Konverter

Filformater som støttes i Excel

I Excel 2013 kan du åpne og lagre filer i følgende filformater:Excel-filformater

Format Filtype Beskrivelse
Excel-arbeidsbok XLSX Det standard XML-baserte filformatet for Excel 2007-2013. Kan ikke lagre VBA (Microsoft Visual Basic for Applications)-makrokode eller Microsoft Office Excel 4.0-makroark (XLM).
Strengt Open XML-regneark XLSX En streng ISO-versjon av Excel-arbeidsbokfilformatet (*.xlsx).
Excel-arbeidsbok (kode) XLSM Det XML-baserte og makroaktiverte filformatet for Excel 2007-2013. Lagrer VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (XLM).
Binær Excel-arbeidsbok XLSB Det binære filformatet (BIFF12) for Excel 2007-2013.
Mal XLTX Standardfilformatet for en Excel-mal for Excel 2007-2013. Kan ikke lagre VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (XLM).
Mal (kode) XLTM Det makroaktiverte filformatet for en Excel-mal i Excel 2007-2013. Lagrer VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (XLM).
Excel 97- Excel 2003-arbeidsbok XLS Det binære Excel 97 - Excel 2003-filformatet (BIFF8).
Excel 97-2003-mal XLT Det binære Excel 97 - Excel 2003-filformatet (BIFF8) for en Excel-mal.
Microsoft Excel 5.0/95-arbeidsbok XLS Det binære Excel 5.0/95-filformatet (BIFF5).
XML-regneark 2003 XML XML-regneark 2003-filformatet (XMLSS).
XML-data XML XML-dataformat.
Excel-tillegg XLAM Det XML-baserte og makroaktiverte tillegg-formatet for Excel 2007-2013, Et tillegg er et tilleggsprogram som er utformet for å kjøre tilleggskode. Støtter bruken av VBA-prosjekter og Excel 4.0-makroark (XLM).
Excel 97-2003-tillegg XLA Excel 97-2003-tillegget, et tilleggsprogram som er laget for å kjøre ekstra kode. Støtter bruk av VBA-prosjekter.
Excel 4.0-arbeidsbok XLW Et Excel 4.0-filformat som bare lagrer regneark, diagramark og makroark. Du kan åpne en arbeidsbok i dette filformatet i Excel 2013, men du kan ikke lagre en Excel-fil til dette filformatet.

Tekstfilformater

Format Filtype Beskrivelse
Formatert tekst (mellomromdelt) PRN Lotus mellomromdelt format. Lagrer bare det aktive arket.
Tekstformat (tabulatordelt) TXT Lagrer en arbeidsbok som en tabulatordelt tekstfil for bruk i et annet Microsoft Windows-operativsystem, og sikrer at tabulatortegnene, linjeskiftene og andre tegn tolkes på riktig måte. Lagrer bare det aktive arket.
Tekst (Macintosh) TXT Lagrer en arbeidsbok som en tabulatordelt tekstfil for bruk i et Macintosh-operativsystem, og sikrer at tabulatortegnene, linjeskiftene og andre tegn tolkes på riktig måte. Lagrer bare det aktive arket.
Tekst (MS-DOS) TXT Lagrer en arbeidsbok som en tabulatordelt tekstfil for bruk i et MS-DOS-operativsystem, og sikrer at tabulatortegnene, linjeskiftene og andre tegn tolkes på riktig måte. Lagrer bare det aktive arket.
Unicode-tekst TXT Lagrer en arbeidsbok som Unicode-tekst, en tegnkodingsstandard som ble utviklet av Unicode Consortium.
SDV (semikolondelt) SDV Lagrer en arbeidsbok som en semikolondelt tekstfil for bruk i et annet Windows-operativsystem, og sikrer at tabulatortegnene, linjeskiftene og andre tegn tolkes på riktig måte. Lagrer bare det aktive arket.
SDV (Macintosh) SDV Lagrer en arbeidsbok som en semikolondelt tekstfil for bruk i et Macintosh-operativsystem, og sikrer at tabulatortegnene, linjeskiftene og andre tegn tolkes på riktig måte. Lagrer bare det aktive arket.
SDV (MS-DOS) SDV Lagrer en arbeidsbok som en semikolondelt tekstfil for bruk i et MS-DOS-operativsystem, og sikrer at tabulatortegnene, linjeskiftene og andre tegn tolkes på riktig måte. Lagrer bare det aktive arket.
DIF DIF Datautvekslingsformat
SYLK SLK Symbolsk kobling-format. Lagrer bare det aktive arket.

 Obs!     Hvis du lagrer en arbeidsbok i et tekstformat, vil all formatering gå tapt.

Andre filformater

Format Filtype Beskrivelse
DBF 3, DBF 4 DBF dBase III og IV. Du kan åpne disse filformatene i Excel, men du kan ikke lagre en Excel-fil i dBase-format.
OpenDocument-regneark ODS OpenDocument-regneark. Du kan lagre Excel 2010-filer, slik at de kan åpnes i regnearkprogrammer som bruker OpenDocument-regnearkformatet, som Google Docs og OpenOffice.org Calc. Du kan også åpne regneark i ODS-formatet i Excel 2010. Du kan miste formatering når du lagrer og åpner ODS-filer.
PDF .pdf Portable Document Format (PDF). Dette filformatet bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. Når PDF-filen vises elektronisk eller skrives ut, beholder den formatet. Det er ikke enkelt å endre dataene i filen. PDF-formatet er også nyttig for dokumenter som skal gjengis ved hjelp av trykkerimetoder.
XPS-dokument XPS XML Paper Specification (XPS). Dette filformatet bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. Når XPS-filen vises elektronisk eller skrives ut, beholder den nøyaktig det formatet du har planlagt, og dataene i filen kan ikke endres uten videre.

Filformater som bruker utklippstavlen

Hvis du kopierte data til utklippstavlen i ett av følgende filformater, kan du lime dem inn i Excel med kommandoen Lim inn eller Lim inn utvalg (Hjem > Utklippstavle > Lim inn).

Format Filtype Identifikator i utklippstavlen
Bilde WMF eller EMF

Bilder i Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

 Obs!     Hvis du kopierer et Windows-metafilbilde fra et annet program, limes bildet inn i Excel som en utvidet metafil.

Punktgrafikk BMP Bilder lagret i punktgrafikkformat (BMP).
Microsoft Excel-filformater XLS Binærfilformater for Excel-versjonene 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) og Excel 2013 (BIFF12).
SYLK SLK Symbolsk kobling-format.
DIF DIF Datautvekslingsformat.
Tekstformat (tabulatordelt) TXT Tabulatordelt tekstformat.
SDV-format (semikolondelt) SDV Semikolondelt verdiformat.
Formatert tekst (mellomromdelt) (*.prn) RTF Rikt tekstformat (RTF).
Innebygde objekter GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP Microsoft Excel-objekter, objekter fra registrerte programmer som støtter OLE 2.0 ( Eierkobling) og Bilde eller andre presentasjonsformater.
Koblet objekt GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP Eierkobling, Objektkobling, Kobling, Bilde eller et annet format.
Office-tegneobjekt EMF Office-tegneobjekt-format eller bilde (utvidet Windows-metafil, EMF).
Tekst TXT Vis tekst, OEM-tekst.
Nettside i enkelt fil MHT, MHTML Nettside i enkelt fil (MHT eller MHTML). Dette filformatet integrerer linjebundet grafikk, appleter, koblede dokumenter og andre støtteelementer det refereres til i dokumentet.
Nettside HTM, HTML

Hypertext Markup Language (HTML).

 Obs!     Når du kopierer tekst fra et annet program, limes teksten inn som HTML-format, uansett formatet på den opprinnelige teksten.

Filformater som ikke støttes i Excel 2013

Følgende filformater støttes ikke lenger, og du kan ikke åpne eller lagre filer i disse filformatene.

Prøv følgende hvis du vil arbeide med arbeidsbokdata i et program som ikke lenger støttes:

  • Søke på Internett etter firmaer som lager filformatkonverteringsprogrammer for filformater som ikke støttes i Excel.
  • Lagre arbeidsboken til et annet filformat som kan åpnes i et annet program. Lagre for eksempel i et XML-regnearkformat eller et tekstfilformat som det andre programmet også støtter.
Format Filtype Identifikator i utklippstavlen
Excel-diagram XLC Excel 2.0, 3.0 og 2.x
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4 WK1, WK2, WK3, WK4, WKS Lotus 1-2-3-filformater (alle versjoner)
Microsoft Works WKS Microsoft Works-filformat (alle versjoner)
DBF 2 DBF DBASE II-filformat
WQ1 WQ1 Quattro Pro for MS-DOS-filformat
WB1, WB3 WB1, WB3 Quattro Pro 5.0 og 7.0 for Windows.
 
 
Gjelder:
Excel 2013