Lage en enkel formel

 Viktig!    De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner, kan være litt forskjellige på en Windows-PC som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-PC som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Du kan lage en enkel formel for å legge til, trekke fra, multiplisere eller dividere verdier i regnearket. Enkle formler starter alltid med et likhetstegn (=), etterfulgt av konstanter (konstant: En verdi som ikke beregnes. Tallet 210 og teksten "Kvartalsvis fortjeneste" er for eksempel konstanter. Et uttrykk, eller en verdi beregnet fra et uttrykk, er ikke en konstant.) som er numeriske verdier, og beregningsoperatorer (operator: Et tegn eller symbol som angir hvilken type beregning som skal utføres i et uttrykk. Det finnes matematiske, sammenlignings-, logiske og referanseoperatorer.) som plusstegn (+), minustegn (-), stjerne (*) eller skråstrek (/).

Når du for eksempel skriver inn formelen =5+2*3, multipliserer Excel de to siste tallene og legger det første tallet til resultatet. Multiplikasjon utføres før addisjon i henhold til standardrekkefølge for matematiske operasjoner.

  1. Klikk i cellen i et regneark der du vil sette inn formelen.
  2. Skriv inn = (likhetstegn) etterfulgt av konstantene og operatorene du vil bruke i beregningen.

Du kan skrive inn så mange konstanter og operatorer som du trenger i en formel, opptil 8 192 tegn.

 Tips!     I stedet for å skrive inn konstantene i formlene, kan du velge cellene som inneholder verdiene du vil bruke, og skrive inn operatorene mellom cellevalgene.

  1. Trykk ENTER.


 Notater 

  • Hvis du vil legge til verdier raskt, kan du bruke Autosummer i stedet for å skrive inn formelen manuelt (kategorien Hjem, Redigering-gruppen).
  • Du kan også bruke funksjoner (for eksempel SUMMER-funksjonen) til å beregne verdier i regnearket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lage en formel ved hjelp av en funksjon.
  • Hvis du vil ta dette ett skritt videre, kan du bruke cellereferanser og navn i en enkel formel i stedet for de faktiske verdiene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke cellereferanser i formler og Definere og bruke navn i formler.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke ENTER. Du kan eventuelt justere kolonnebredden slik at alle dataene vises.

Data
2
5
Formel Beskrivelse Resultat
'=A2+A3 Legger sammen verdiene i celle A1 og A2 =A2+A3
'=A2-A3 Trekker verdien i celle A2 fra verdien i celle A1 =A2-A3
'=A2/A3 Dividerer verdien i celle A1 med verdien i celle A2 =A2/A3
'=A2*A3 Multipliserer verdien i celle A1 med verdien i celle A2 =A2*A3
'=A2^A3 Opphøyer verdien i celle A1 med eksponentialverdien angitt i celle A2 =A2^A3
Formel Beskrivelse Resultat
'=5+2 Legger sammen 5 og 2 =5+2
'=5-2 Trekker 2 fra 5 =5-2
'=5/2 Dividerer 5 med 2 =5/2
'=5*2 Multipliserer 5 ganger 2 =5*2
'=5^2 Opphøyer 5 i 2. potens =5^2

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2013