Side 8 av 12FORRIGENESTE

Alt om Autofilter

Det er merket av for Egendefinert i Autofilter-listen

Klikk Autofilter-pilen ved siden av kolonnen, og klikk deretter (Egendefinert…).

Dialogboksen Tilpasset Autofilter

Lag et egendefinert filter ved hjelp av dialogboksen Tilpasset Autofilter.

Når du filtrerer ved å velge fra listen ved siden av en Autofilter-pil, så skjuler du alt unntatt akkurat det du velger. Hvis du vil vise mer enn bare ett utvalg i en kolonne, kan du lage egendefinerte filtre.

Du kan dessuten bruke egendefinerte Autofiltre til å finne elementer som ikke er tilgjengelige i listen ved siden av Autofilter-pilen, for eksempel følgende:

  • Verdier innenfor et område, for eksempel alle tall mellom to bestemte tall.
  • Verdier utenfor et område, for eksempel alle datoer før og etter to angitte datoer.
  • Verdier som er lik eller ikke lik en annen verdi.
  • Bestemt tekst som utgjør en del av annen tekst.
  • Og mye mer, som du kan se på hurtigreferansekortet på slutten av kurset.

Hvis du vil lage et egendefinert filter, klikker du en Autofilter-pil, og deretter klikker du (Egendefinert…) for å åpne dialogboksen Tilpasset Autofilter.

Du får vite hvordan du bruker dialogboksen i øvelsen på slutten av leksjonen, der du skal lage fire forskjellige egendefinerte filtre.

Side 8 av 12FORRIGENESTE