Kubefunksjoner (referanse)

Klikk en av koblingene i listen nedenfor for å vise detaljert hjelp for funksjonen.

Funksjon Beskrivelse
Funksjonen KUBEKPIMEDLEM Returnerer egenskapen for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser KPI-navnet i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.
Funksjonen KUBEMEDLEM Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.
Funksjonen KUBEMEDLEMEGENSKAP Returnerer verdien til en medlemsegenskap fra kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.
Funksjonen KUBERANGERTMEDLEM Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.
Funksjonen KUBESETT Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Excel.
Funksjonen KUBESETTANTALL Returnerer antallet elementer i et sett.
Funksjonen KUBEVERDI Returnerer en aggregert verdi fra kuben.
 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel Web App