KJI.TEST

Returnerer testen for uavhengighet. KJI.TEST returnerer verdien for den kjikvadrerte (χ2) fordelingen for statistikken og gjeldende frihetsgrader. Du kan bruke χ2-tester til å bestemme om hypotetiske resultater bekreftes av et forsøk.

Syntaks

KJI.TEST(faktisk;forventet)

Faktisk     er dataområdet som inneholder observasjoner som skal prøves mot forventede verdier.

Forventet     er dataområdet som inneholder forholdet mellom produktet av rad- og kolonnesummer og hovedsummen.

Kommentarer

  • Hvis faktisk og forventet har ulikt antall datapunkt, returnerer KJI.TEST feilverdien #I/T.
  • χ2-testen beregner først en χ2-tabell ved å bruke formelen:

Formel

der:

Aij> = faktisk frekvens i rad i og kolonne j

Eij> = forventet frekvens i rad i og kolonne j

r = antall rader

c = antall kolonner

  • En lav verdi av χ2er en indikator for uavhengighet. Som du kan se i formelen, er χ2 alltid positiv eller 0, og er bare 0 hvis Aij = Eij for hver i,j.
  • KJI.TEST returnerer sannsynligheten for at en verdi i χ2-statistikken som minst er like høy som verdien beregnet av formelen ovenfor, tilfeldigvis kunne ha funnet sted under forutsetning av uavhengighet. Ved beregning av denne sannsynligheten, bruker KJI.TEST χ2-fordelingen med et passende antall frihetsgrader, df. Hvis r > 1 og c > 1, er df = (r - 1)(c - 1). Hvis r = 1 og c > 1, er df = c - 1, eller hvis r > 1 og c = 1, er df = r - 1. r = c= 1 er ikke tillatt, og feilverdien #I/T returneres.
  • Bruk av KJI.TEST er mest passende når Eij ikke er for lav. Noen statistikere foreslår at hver Eij bør være større enn eller lik 5.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisHvordan?

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
  2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene. 

Velge et eksempel fra Hjelp

Velge et eksempel fra Hjelp
  1. Trykk CTRL+C.
  2. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
  3. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C
Menn (Faktisk) Kvinner (Faktisk) Beskrivelse
58 35 Enig
11 25 Nøytral
10 23 Uenig
Menn (Forventet) Kvinner (Forventet) Beskrivelse
45,35 47,65 Enig
17,56 18,44 Nøytral
16,09 16,91 Uenig
Formel Beskrivelse (Resultat)
=KJI.TEST(A2:B4;A6:B8) χ2-statistikken for dataene ovenfor er 16,16957 med 2 frihetsgrader (0,000308)
 
 
Gjelder:
Excel 2003