Side 21 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Bilder av Excel-filformater

I Excel 2007 kan du åpne filer som er opprettet i tidligere versjoner av Excel, fra Excel 95 til Excel 2003.

I Excel 2007 kan du åpne filer som ble opprettet i tidligere versjoner av Excel, fra Excel 95 til Excel 2003.

Men hva hvis du er den første personen på kontoret som har Excel 2007? Hva hvis du må dele filer med avdelinger som ennå ikke har Excel 2007? Dere kan alle dele arbeidsbøker med hverandre. Slik gjør du det:

Gamle filer forblir gamle med mindre du velger noe annet.     Hvis du åpner en fil som ble opprettet i en tidligere versjon, og du lagrer den filen og eventuelt arbeid du gjør i den, er den automatiske innstillingen for dialogboksen Lagre som at filen lagres i formatet for den opprinnelige versjonen. Hvis filen startet i Excel 2003, lagrer Excel 2007 den i 2003-format med mindre du velger noe annet.

Nyere funksjoner advarer deg hvis du lagrer en fil som eldre.     Når du lagrer en fil i formatet til en tidligere versjon, og hvis noen 2007-funksjoner ikke er kompatible med den forrige versjonen, vil en kompatibilitetskontroll gi deg beskjed om dette.

Hvis du for eksempel bruker farge på en overskrift i Excel 2007, og deretter lagrer filen i Excel 97-2003-format, vil kompatibilitetskontrollen fortelle deg at tidligere versjoner av Excel ikke har farger for topptekster og bunntekster, og at toppteksten vil vises som ren tekst.

Viktig!     Når en ny funksjon ikke vil bli tilgjengelig igjen hvis du lagrer en fil i et tidligere format og deretter åpner den igjen i Excel 2007, vil du får en advarsel av kompatibilitetskontrollen.

Du kan alltid kopiere nyere filer i nyere format først.    Du kan enkelt beholde en kopi av arbeidsboken i 2007-format. Bare bruk Lagre som og fortell Excel at du vil ha en Excel-arbeidsbok (*.xlsx). Denne kopien av filen vil inneholde alle Excel 2007-funksjonene.

Dele dokumenter mellom versjoner ved hjelp av et konverteringsprogram.     Hvis du oppretter en fil i 2007 og lagrer den i 2007-format, kan kollegene dine som har Excel-versjoner fra 2000 til 2003 (og de nyeste oppdateringene og oppdateringspakkene), arbeide i dine 2007-filer. Når de klikker på dokumentet, vil de få spørsmål om de vil laste ned et konverteringsprogram som gjør dem i stand til å åpne dokumentet.

Hvis du er interessert i de tekniske detaljene: Excel 2007-filformatet er basert på XML (Extensible Markup Language), og aksepterer åpne XML-formater for Office. Dette er det nye filformatet for Microsoft Office Word 2007 og også for PowerPoint 2007.

Side 21 av 24FORRIGENESTE