Side 3 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Kategorien Hjem, Justering-gruppen og kommandoen Bryt tekst

De tre delene av båndet er kategorier, grupper og kommandoer.

Båndet inneholder tre grunnleggende komponenter:

Bildeforklaring 1 Kategorier Det er sju kategorier plassert langs toppen. Hver av dem representerer kjerneoppgaver du utfører i Excel.
Bildeforklaring 2 Grupper Hver kategori inneholder grupper som viser beslektede elementer samlet.
Bildeforklaring 3 Kommandoer En kommando er en knapp, en boks til å skrive inn informasjon i eller en meny.

Hvordan kommer du i gang? Begynn på begynnelsen, med den første kategorien.

De sentrale kommandoene i Excel er samlet i den første kategorien, kategorien Hjem . Kommandoene i denne kategorien er de som Microsoft har identifisert som de mest brukte når brukere utfører grunnleggende oppgaver med regneark.

Kommandoene Lim inn, Klipp ut og Kopier er for eksempel plassert i kategorien Hjem , i Utklippstavle -gruppen. Deretter følger kommandoer for formatering av skrift, i Skrift -gruppen. Kommandoer for sentrering av tekst eller høyre- eller venstrejustering av tekst, finnes i Justering -gruppen, og kommandoer for å sette inn og slette celler, rader, kolonner og regneark finnes i Celler -gruppen.

Alle de kommandoene som det er sannsynlig at du vil trenge for en bestemt type oppgave, samles i grupper. Dette gjør at kommandoene er synlige og lett tilgjengelige under arbeidet med oppgaven, i stedet for å være skjult i menyer. Disse sentrale kommandoene vises ovenfor arbeidsområdet.

Her er et eksempel på hvor praktisk dette er: Hvis du vil vise tekst på flere linjer i en celle, behøver du ikke å klikke en kommando på en meny, klikke en kategori i en dialogboks og deretter klikke et alternativ i dialogboksen. Du klikker bare knappen Bryt tekstKnappesymbol i Justering -gruppen i kategorien Hjem . Du skal få prøve dette i øvelsen.

Side 3 av 24FORRIGENESTE