Hva er nytt: Endringer i Excel-funksjoner

For å få mer nøyaktige funksjoner, enhetlig funksjonalitet som svarer til forventningene, og funksjonsnavn som beskriver funksjonaliteten mer presist, er flere funksjoner oppdatert, omdøpt eller lagt til i funksjonsbiblioteket i Microsoft Excel 2010.

Funksjonene som har fått nye navn, er fremdeles tilgjengelige med det gamle navnet med tanke på bakoverkompatibilitet.

I denne artikkelen


Forbedringer av algoritmer og presisjon

I de følgende funksjonene er det implementert algoritmeendringer for å forbedre nøyaktigheten og ytelsen. Vi har for eksempel implementert en ny algoritme for funksjonen BETA.FORDELING for å forbedre nøyaktigheten til denne funksjonen. REST-funksjonen bruker nå nye algoritmer for å oppnå både nøyaktighet og hastighet, og TILFELDIG-funksjonen bruker nå en ny tilfeldig tallalgoritme.

Forbedret funksjon Funksjonskategori Formål
Funksjonen ARCSINH Matematikk- og trigonometrifunksjoner Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
Funksjonen BETA.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
Funksjonen BETA.FORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
Funksjonen BETA.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
Funksjonen INVERS.BETA.FORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
Funksjonen BINOM.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen BINOM.FORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen BINOM.INV Statistiske funksjoner Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM Matematikk- og trigonometrifunksjoner Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
Funksjonen GRENSE.BINOM Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
Funksjonen KJIKVADRAT.INV.H Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
Funksjonen INVERS.KJI.FORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
Funksjonen KJIKVADRAT.TEST Statistiske funksjoner Utfører testen for uavhengighet
Funksjonen KJI.TEST Kompatibilitetsfunksjoner Utfører testen for uavhengighet
Funksjonen KONVERTER Tekniske funksjoner Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet
Funksjonen SAMLET.RENTE Økonomiske funksjoner Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder
Funksjonen SAMLET.HOVEDSTOL Økonomiske funksjoner Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder
Funksjonen FEILF Tekniske funksjoner Returnerer feilfunksjonen
Funksjonen FEILFK Tekniske funksjoner Returnerer den komplementære feilfunksjonen
Funksjonen F.FORDELING.H Statistiske funksjoner Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen FFORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen F.INV.H Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
Funksjonen FFORDELING.INVERS Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
Funksjonen DOBBELFAKT Matematikk- og trigonometrifunksjoner Returnerer et talls doble fakultet
Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED Matematikk- og trigonometrifunksjoner Avrunder et tall nedover, mot null
Funksjonen GAMMA.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer gammafordelingen
Funksjonen GAMMAFORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer gammafordelingen
Funksjonen GAMMA.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
Funksjonen GAMMAINV Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
Funksjonen GAMMALN Statistiske funksjoner Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen G(x)
Funksjonen GJENNOMSNITT.GEOMETRISK Statistiske funksjoner Returnerer den geometriske middelverdien
Funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den hypergeometriske fordelingen
Funksjonen HYPGEOM.FORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den hypergeometriske fordelingen
Funksjonen IMLOG2 Tekniske funksjoner Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
Funksjonen IMOPPHØY Tekniske funksjoner Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
Funksjonen RANNUITET Økonomiske funksjoner Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
Funksjonen IR Økonomiske funksjoner Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
Funksjonen RETTLINJE Statistiske funksjoner Returnerer parameterne til en lineær trend
Funksjonen LOGNORM.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
Funksjonen LOGNORMFORD Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
Funksjonen LOGNORM.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
Funksjonen LOGINV Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
Funksjonen REST Matematikk- og trigonometrifunksjoner Returnerer resten fra en divisjon
Funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den negative binomiske fordelingen
Funksjonen NEGBINOM.FORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den negative binomiske fordelingen
Funksjonen NORM.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative normalfordelingen
Funksjonen NORMALFORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den kumulative normalfordelingen
Funksjonen NORM.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
Funksjonen NORMINV Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
Funksjonen NORM.S.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer standard kumulativ normalfordeling
Funksjonen NORMSFORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer standard kumulativ normalfordeling
Funksjonen NORM.S.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen
Funksjonen NORMSINV Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen
Funksjonen ANNUITET Økonomiske funksjoner Returnerer periodisk betaling for en annuitet
Funksjonen AMORT Økonomiske funksjoner Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode
Funksjonen POISSON.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
Funksjonen POISSON Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
Funksjonen TILFELDIG Matematikk- og trigonometrifunksjoner Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
Funksjonen STDAV.S Statistiske funksjoner Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
Funksjonen STDAV Kompatibilitetsfunksjoner Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
Funksjonen T.FORDELING.H Statistiske funksjoner Returnerer en Student t-fordeling
Funksjonen TFORDELING Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer en Student t-fordeling
Funksjonen T.FORDELING.2T Statistiske funksjoner Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen
Funksjonen T.INV.2T Statistiske funksjoner Returnerer den inverse Student t-fordelingen
Funksjonen TINV Kompatibilitetsfunksjoner Returnerer den inverse Student t-fordelingen
Funksjonen VARIANS.S Statistiske funksjoner Estimerer varians basert på et utvalg
Funksjonen VARIANS Kompatibilitetsfunksjoner Estimerer varians basert på et utvalg
Funksjonen XIR Økonomiske funksjoner Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

Til toppen av siden Til toppen av siden

Presise og konsekvente funksjonsnavn

Følgende funksjoner har nye navn som samsvarer bedre med funksjonsdefinisjonene i det vitenskapelige miljøet og med andre funksjonsnavn i Excel. De nye funksjonsnavnene beskriver også funksjonaliteten mer presist. Eksempel: Fordi funksjonen GRENSE.BINOM returnerer den inverse binomiale fordelingen, er BINOM.INV et mer passende navn for denne funksjonen.

Noen av funksjonene med nye navn, for eksempel BETA.FORDELING.N, har en ekstra parameter slik at du kan angi typen fordeling (venstresidig kumulativ eller sannsynlig tetthet).

For å sikre bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner av Excel er funksjonene fremdeles tilgjengelige med de gamle navnene i kategorien Kompatibilitetsfunksjoner. Men hvis bakoverkompatibilitet ikke er nødvendig, bør du begynne å bruke funksjonene med de nye navnene i stedet.

Funksjon med nytt navn Funksjonskategori Formål
Funksjonen BETA.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
Funksjonen BETA.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
Funksjonen BINOM.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen BINOM.INV Statistiske funksjoner Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS Matematikk- og trigonometrifunksjoner Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp, uavhengig av fortegnet til tallet.
Funksjonen KJIKVADRAT.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
Funksjonen KJIKVADRAT.FORDELING.H Statistiske funksjoner Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
Funksjonen KJIKVADRAT.INV Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
Funksjonen KJIKVADRAT.INV.H Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
Funksjonen KJIKVADRAT.TEST Statistiske funksjoner Utfører testen for uavhengighet
Funksjonen KONFIDENS.NORM Statistiske funksjoner Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
Funksjonen KONFIDENS.T Statistiske funksjoner Returnerer konfidensintervallet til populasjonens middelverdi ved hjelp av en student-t-fordeling
Funksjonen KOVARIANS.P Statistiske funksjoner Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
Funksjonen KOVARIANS.S Statistiske funksjoner Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett
Funksjonen FEILF.PRESIS Tekniske funksjoner Returnerer feilfunksjonen
Funksjonen FEILFK.PRESIS Tekniske funksjoner Returnerer den komplementære funksjonen FEILF integrert mellom x og uendelig
Funksjonen EKSP.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer eksponentialfordelingen
Funksjonen F.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen F.FORDELING.H Statistiske funksjoner Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen F.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
Funksjonen F.INV.H Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
Funksjonen F.TEST Statistiske funksjoner Returnerer resultatet av en F-test
Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS Matematikk- og trigonometrifunksjoner Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp, uavhengig av fortegnet til tallet.
Funksjonen GAMMA.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer gammafordelingen
Funksjonen GAMMA.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
Funksjonen GAMMALN.PRESIS Statistiske funksjoner Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen G(x)
Funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den hypergeometriske fordelingen
Funksjonen LOGNORM.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
Funksjonen LOGNORM.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
Funksjonen MODUS.MULT Statistiske funksjoner Returnerer en vertikal matrise av den verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et område av data
Funksjonen MODUS.SNGL Statistiske funksjoner Returnerer den vanligste verdien i et datasett
Funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer den negative binomiske fordelingen
Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.INTL Dato- og tidsfunksjoner Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager
Funksjonen NORM.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative normalfordelingen
Funksjonen NORM.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
Funksjonen NORM.S.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer standard kumulativ normalfordeling
Funksjonen NORM.S.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen
Funksjonen PERSENTIL.EKS Statistiske funksjoner Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, eksklusive
Funksjonen PERSENTIL.INK Statistiske funksjoner Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område
Funksjonen PROSENTDEL.EKS Statistiske funksjoner Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusive) i et datasett
Funksjonen PROSENTDEL.INK Statistiske funksjoner Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
Funksjonen POISSON.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
Funksjonen KVARTIL.EKS Statistiske funksjoner Returnerer kvartilen til datasettet, basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusive
Funksjonen KVARTIL.INK Statistiske funksjoner Returnerer kvartilen til et datasett
Funksjonen RANG.GJSN Statistiske funksjoner Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
Funksjonen RANG.EKV Statistiske funksjoner Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
Funksjonen STDAV.P Statistiske funksjoner Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
Funksjonen STDAV.S Statistiske funksjoner Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
Funksjonen T.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen
Funksjonen T.FORDELING.2T Statistiske funksjoner Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen
Funksjonen T.FORDELING.H Statistiske funksjoner Returnerer en Student t-fordeling
Funksjonen T.INV Statistiske funksjoner Returnerer t-verdien av student-t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene
Funksjonen T.INV.2T Statistiske funksjoner Returnerer en Student t-fordeling
Funksjonen T.TEST Statistiske funksjoner Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
Funksjonen VARIANS.P Statistiske funksjoner Beregner varians basert på hele populasjonen
Funksjonen VARIANS.S Statistiske funksjoner Estimerer varians basert på et utvalg
Funksjonen WEIBULL.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer Weibull-fordelingen
Funksjonen ARBEIDSDAG.INTL Dato- og tidsfunksjoner Returnerer serienummeret for datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager, med parametre som angir hvilke og hvor mange dager som er helgedager
Funksjonen Z.TEST Statistiske funksjoner Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Til toppen av siden Til toppen av siden

Samsvar med anbefalte fremgangsmåter

Følgende funksjoner er lagt til fordi de samsvarer bedre med anbefalte fremgangsmåter enn de eksisterende funksjonene. RANG.GJSN-funksjonen passer for eksempel bedre med hvordan statistikere forventer at funksjonen fungerer enn den eksisterende RANG-funksjonen.

Funksjon med nytt navn Funksjonskategori Formål
Funksjonen KJIKVADRAT.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
Funksjonen KJIKVADRAT.INV Statistiske funksjoner Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
Funksjonen KONFIDENS.T Statistiske funksjoner Returnerer konfidensintervallet til populasjonens middelverdi ved hjelp av en student-t-fordeling
Funksjonen KOVARIANS.S Statistiske funksjoner Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett
Funksjonen EKSP.FORDELING.N Statistiske funksjoner Returnerer eksponentialfordelingen
Funksjonen F.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
Funksjonen F.INV Statistiske funksjoner Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
Funksjonen MODUS.MULT Statistiske funksjoner Returnerer en vertikal matrise av den verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et område av data
Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.INTL Dato- og tidsfunksjoner Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager
Funksjonen PERSENTIL.EKS Statistiske funksjoner Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, eksklusive
Funksjonen PROSENTDEL.EKS Statistiske funksjoner Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusive) i et datasett
Funksjonen KVARTIL.EKS Statistiske funksjoner Returnerer kvartilen til datasettet, basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusive
Funksjonen RANG.GJSN Statistiske funksjoner Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
Funksjonen T.FORDELING Statistiske funksjoner Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen
Funksjonen T.INV Statistiske funksjoner Returnerer t-verdien av student-t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene
Funksjonen ARBEIDSDAG.INTL Dato- og tidsfunksjoner Returnerer serienummeret for datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager, med parametre som angir hvilke og hvor mange dager som er helgedager

Til toppen av siden Til toppen av siden

Nye funksjoner

Følgende funksjon er lagt til i funksjonsbiblioteket i Excel. Denne funksjonen kan brukes i gjeldende versjon av Excel, men er ikke kompatibel med Excel 2007 og Excel 97-2003. Hvis bakoverkompatibilitet er nødvendig, kan du kjøre kompatibilitetskontrollen, slik at du kan gjøre de nødvendige endringene i regnearket for å unngå feil.

Ny funksjon Funksjonskategori Formål
Funksjonen MENGDE Matematikk- og trigonometrifunksjoner Returnerer en mengde i en liste eller database

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bakoverkompatibilitet

Hvis du skal dele regnearket med andre som ikke har Excel 2010, kan du bruke kompatibilitetsfunksjonene i stedet for funksjonene som har fått nye navn. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner de gamle navnene, og vil gi forventede resultater.

Finne kompatibilitetsfunksjoner

Slik finner du alle kompatibilitetsfunksjonene:

  1. Klikk Sett inn funksjon i Funksjonsbibliotek-gruppen i kategorien Formler.
  2. Klikk Kompatibilitet i boksen Eller velg en kategori.

Sett inn funksjon, dialogboks

Tips!     Du har også tilgang til kompatibilitetsfunksjonene i Funksjonsbibliotek-gruppen (kategorien Formler , Funksjonsbibliotek-gruppen, Flere funksjoner, Kompatibilitet).

Velge den riktige funksjonen i regnearket

Når du begynner å legge inn en funksjon i regnearket, viser Autofullfør formel både funksjonene med nye navn og kompatibilitetsfunksjonene. Forskjellige ikoner som angir hva som er hva, gjør det enklere for deg å klikke den du vil bruke. Opprinnelige funksjoner vises med en gul trekant å varsle om at disse funksjonene er tilgjengelige for kompatibilitet med Excel 2007 og tidligere.

Eksempel på Autofullfør formel

Kontrollere kompatibilitetsproblemer

Som nevnt tidligere i denne artikkelen, er nye funksjoner (som MENGDE) eller funksjoner med forbedringer i algoritgme og nøyaktighet (som BETA.FORDELING.N) ikke kompatible med tidligere versjoner av Excel. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner ikke de nye funksjonene, og feilverdien #NAVN? vises i stedet for de forventede resultatene. Før du lagrer arbeidsboken, kan du kjøre kompatibilitetskontroll for å finne ut om arbeidsboken inneholder nye funksjoner. Da kan du gjøre endringene som er nødvendig for å unngå feil når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel (Excel 97-2003 eller Excel 2007).

Slik kjører du kompatibilitetskontrollen:

  1. Klikk Informasjon i kategorien Fil.
  2. Klikk Kontroller for problemer under Klargjør for deling, og klikk Kontroller kompatibilitet.

Dialogboksen Kompatibilitetskontroll

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2010