Side 2 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Båndet er trukket over toppen av vinduet i Excel

Båndet, ditt nye kontrollsenter.

Ja, det er mange endringer. Det er mest merkbart øverst i vinduet.

Men det er en god endring. Det du trenger, er nå mer synlig og lettere tilgjengelig. I stedet for å ha rundt 30 verktøylinjer som ikke vises, og kommandoer som er nedgravd i menyer, har du ett kontrollsenter  – båndet, som samler og synliggjør de viktigste elementene.

Når du prøver ut den nye utformingen, vil du oppdage at kommandoene du allerede vet hvordan du skal bruke, er gruppert på en måte som er fornuftig for deg.

Lær mer om den nye utformingen, og sett i gang å arbeide i den spennende, nye versjonen av Excel.

Side 2 av 24FORRIGENESTE