Hurtigstart: Opprette en arbeidsbok

Når du oppretter en ny arbeidsbok, kan du bruke en tom arbeidsbokmal, eller du kan basere arbeidsboken på en eksisterende mal som allerede inneholder data og har et oppsett og en formatering du vil bruke.

Se videoen

Hvordan?

Ikonsymbol

Klikk Ny.

Dette åpner Microsoft Office Backstage-visningen, som skjuler regnearket midlertidig.

Ikonsymbol

Klikk Ny.

Fil-menyen

Ikonsymbol

Klikk arbeidsbokmalen du vil bruke, under Tilgjengelige maler.

Alternativer under Tilgjengelige maler

Tips!    

  1. Hvis du vil opprette en ny, tom arbeidsbok, dobbeltklikker du Tom arbeidsbok.
  2. Hvis du vil opprette en arbeidsbok som er basert på en eksisterende arbeidsbok, klikker du Ny fra eksisterende, blar til plasseringen til arbeidsboken du vil bruke, og klikker deretter Opprett ny.
  3. Hvis du vil opprette en arbeidsbok som er basert på en mal, klikker du Eksempelmaler eller Mine maler og velger deretter malen du vil bruke.

Neste trinn

Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om hvordan du oppretter en ny arbeidsbok, kan du se Opprette en ny arbeidsbok.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2010