Hurtigstart: Filtrere data med et autofilter

Ved å filtrere informasjon i et regneark finner du verdier raskt. Du kan filtrere én eller flere kolonner med data. Med filtrering kan du ikke bare kontrollere hva du vil se, men også hva du ønsker å utelukke. Du kan filtrere basert på valg du foretar fra en liste, eller du kan lage bestemte filtre for å fokusere på nøyaktig de dataene du ønsker å se.

Du kan søke etter tekst og tall ved å filtrere ved hjelp av Søk-boksen i filtergrensesnittet.

Når du filtrerer data, skjules hele rader dersom verdiene i én eller flere kolonner ikke oppfyller filtreringsvilkårene. Du kan filtrere på numeriske verdier eller tekstverdier, eller du kan filtrere etter farge i celler med fargeformatering i bakgrunnen eller teksten.

Hvordan?

Ikonsymbol

Merk dataene du vil filtrere    

Merkede data

  1. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data

  1. Klikk pilen Rullegardinpil for filter i kolonneoverskriften for å vise en liste der du kan foreta filtervalg.

Obs!     Avhengig av hvilken type data kolonnen inneholder, vises Tallfiltre eller Tekstfiltre i listen i Microsoft Excel.

Ikonsymbol

Filtrere ved å velge verdier eller søke    

Den raskeste måten å filtrere på er å velge verdier fra en liste og søke. Når du klikker pilen i en kolonne med filtrering aktivert, vises alle verdiene i kolonnen i en liste.

Filtrere data

Bildeforklaring 1 Bruk Søk-boksen til å skrive inn tekst eller tall du vil søke etter.
Bildeforklaring 2 Merk av og fjern avmerkingen i avmerkingsboksene for å vise verdier son finnes i datakolonnen.
Bildeforklaring 3 Bruk avanserte vilkår for å finne verdier som oppfyller bestemte betingelser.
  1. Hvis du vil velge basert på verdier i listen, fjerner du merket for (Merk alt). Da fjernes merket i alle avmerkingsboksene. Deretter merker du av for bare de verdiene du vil se, og klikker OK for å se resultatene.
  2. Hvis du vil søke etter tekst i kolonnen, skriver du inn tekst eller tall i Søk-boksen. Alternativt kan du bruke jokertegn, som stjerne (*) eller spørsmålstegn (?). Trykk ENTER for å se resultatene.
Ikonsymbol

Filtrere data etter bestemte betingelser    

Ved å angi betingelser kan du lage egendefinerte filtre som begrenser dataene nøyaktig slik du vil. Dette gjør du ved å lage et filter. Hvis du har søkt etter data i en database noen gang, vil dette være kjent for deg.

  1. Pek på enten Tallfiltre eller Tekstfiltre i listen. Det vises en meny der du kan filtrere etter ulike betingelser.
  2. Velg en betingelse, og velg eller skriv inn vilkår. Klikk Og-knappen hvis du vil kombinere vilkår (det vil si to eller flere vilkår som alle skal oppfylles), og klikk Eller-knappen hvis bare én av flere betingelser må være oppfylt.
  3. Klikk OK for å bruke filteret og få resultatene du forventer.

Neste trinn

Obs!     Noen av disse betingelsene gjelder bare for tekst, mens andre bare gjelder for tall.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2010